Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЕТАПИ РОБОТИ НАД МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ.

Весь процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

ü підготовчий;

ü етап роботи над змістом;

ü заключний етап.

Підготовчий етап розпочинається з вибору теми магістерської роботи, її осмислення та обґрунтування актуальності. Студенту надається право обрати тему магістерської роботи, визначену випускаючими кафедрами,
або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.
Вибір теми студент здійснює з науковим керівником, враховуючи особисті попередні напрацювання, зацікавленість певною проблемою та можливістю підбору практичного матеріалу роботи фірм, підприємства, організації галузі.

Студент має право на самостійний вибір теми, як і всі інші, він повинен написати заяву на ім'я президента ВНЗ, в якій обґрунтовує вибір теми, формулює назву, і вказує ПІП наукового керівника роботи. Без узгодження з випускаючою кафедрою та навчальною частиною ВНЗ тему магістерської роботи обирати не дозволяється.

Підхід до вибору теми повинен бути творчим і охоплювати актуальну проблематику сьогодення, ґрунтуватися на раніше виконаних дослідженнях, які знайшли відображення в курсових роботах, рефератах та доповідях на наукових студентських конференціях.

При виборі теми студентам необхідно врахувати наявність власних розробок з обраної проблемі, актуальності її для спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”, можливість отримання і опрацювання відповідного практичного матеріалу. Обрані теми магістерських робіт за погодженням кафедри остаточно затверджуються наказом по ВНЗ.

 

Схема написання та оформлення магістерської роботи:

 

В процесі виконання магістерської роботи студент дотримується графіку консультацій, узгоджених з науковим керівником, і затверджених завідувачем випускаючої кафедри.

Зброшурована у твердій палітурі магістерська робота та її електронна версія подаються студентом завідувачу випускаючої кафедри, який приймає остаточне рішення щодо її допуску до захисту в Державній комісії з захисту магістерських робіт, про що робить відповідну позначку (ставить підпис біля висновку комісії з попереднього захисту).

Після одержання допуску до захисту студент отримує на випускаючій кафедрі направлення на зовнішнє рецензування.

Зовнішній рецензент - провідний спеціаліст галузі або науковець - ретельно ознайомлюється з магістерською роботою та складає рецензію.

Враховуючи те, що студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» отримують значний обсяг знань з інформаційних технологій, обов’язковою вимогою щодо захисту магістерської роботи є її презентація з використанням відповідного комп’ютерного обладнання.

Відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, реферат студент подає в окремій папці разом зі зброшурованою магістерською роботою.

При наявності листа-замовлення з підприємства студент має отримати також відгук на магістерську роботу від підприємства-замовника. Цей відгук та лист замовника треба також покласти в папку.

До внутрішньої сторінки обкладинки магістерської роботи студент приклеює конверт, у якому розміщує електронну версію роботи та її презентацію на електронних носіях інформації (RW – дисках)


 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 9. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 10. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 11. IV Етап: Вибір стратегії керування виявленими ризиками й виділення пріоритетних напрямків роботи
 12. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Висновки | НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ МАГІСТЕРСЬКОЇ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.