Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Атестація виробництва

Атестація виробництва в Системі проводиться органом із сертифікації продукції, а за його відсутності – організацією, що виконує функції органу із сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.

За дорученням органу із сертифікації продукції, проведення атестації виробництва продукції може виконуватися органом із сертифікації систем якості.

Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів та видачі рекомендацій до періодичності випробувань, кількості зразків, що випробуються під час сертифікації, способів і правил їх відбирання.

Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації продукції.

Підприємство, що має намір атестувати виробництво будівельної продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО, повинне мати повний комплект технічної документації на продукцію та її виробництво (включаючи нормативну, конструкторську й технологічну документацію). Склад технічної документації залежить від особливості продукції і технології її виробництва.

До початку атестації виробництва підприємство-виробник будівельної продукції повинне мати документи підприємства (стандарти підприємства), в яких наводяться наступні відомості щодо:

– організації контролю якості;

– організації контролю за випуском продукції;

– структури відповідності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції та виконання робіт;

– системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи вхідний контроль матеріалів і сировини;

– системи контролю за внесенням змін до технічної документації на продукцію;

– засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального обладнання, що використовується під час виробництва продукції;

– про системи перевірки засобів вимірювальної техніки й випро­бувального обладнання;

– порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування і позначення вибірок із них для випробувань або контролю;

– порядку реєстрації результатів контролю і випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;

– порядку, що забезпечує випуск тільки тих партій продукції, які відповідають вимогам нормативної документації.

Підприємство до початку атестації розробляє інструкцію з атестації технічних можливостей.

Вимоги до побудови, викладання, оформлення інструкції, а також порядок здійснення робіт з атестації виробництва наведені в ДСТУ3414-96 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення”.

У загальному випадку роботи з атестації виробництва передбачають виконання таких етапів:

– подання заявки (якщо атестація запроваджується за ініціативою підприємства);

– попередня оцінка;

– складання програми та методики атестації;

– перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей;

– технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Якщо атестація виробництва запроваджується за ініціативою підприємства, то останнє подає до органу з сертифікації заявку встановленої форми та два примірники інструкції з атестації технічних можливостей і відомості про виробництво.

Якщо атестація виробництва запроваджується за вимогами органу з сертифікації продукції, два примірники інструкції з атестації технічних можливостей та відомості про виробництво подаються до органу з сертифікації на його запит.

Атестацію виробництва виконує комісія експертів органу з сертифікації продукції. Склад комісії експертів затверджується керівником органу з сертифікації продукції.

За результатами попередньої оцінки складається висновок, у якому показуються готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт.

У разі позитивних результатів попередньої оцінки комісія експертів складає програму і методику атестації. Програма та методика атестації затверджується керівником органу з сертифікації продукції.

Перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей здійснюється комісією експертів, яка призначається керівником органу з сертифікації продукції. До складу комісії входять експерти, що виконували попередню оцінку, та фахівці, компетентні в оцінюванні відповідної технології.

Основним завданням перевірки виробництва є оцінювання відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві, а також проведення необхідних випробувань для атестації технічних можливостей виробництва.

За результатами перевірки комісія складає звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обґрунтовані висновки. Звіт затверджується керівником органу з сертифікації продукції.

На підставі позитивних висновків комісії орган із сертифікації продукції оформляє атестат виробництва і реєструє його в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО та видає підприємству.

Термін дії атестату встановлюється органом із сертифікації незалежно від результатів перевірки, але не більше ніж два роки.

Протягом терміну дії атестата виробництва орган із сертифікації здійснює технічний нагляд за атестованим виробництвом. Процедури технічного нагляду вибираються відповідно до методів атестації виробництва, регламентуються програмою технічного нагляду за атестованим виробництвом.

У програмі викладається методика проведення кожної процедури, періодичність, виконавці та правила прийняття рішень за кожною процедурою.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 3. Автоматизація виробництва
 4. Аграрна сфера виробництва та її особливості
 5. Альтернативні варіанти виробництва при повній зайнятості ресурсів
 6. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 7. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 8. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 9. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва
 10. Аналіз виробництва продукції рослинництва.
 11. Аналіз виробництва продукції тваринництва.
 12. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обстеження виробництва | Сертифікація систем якості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.