Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Банківські ризики та їх характеристика.

Під банківським ризиком прийнято розуміти можливу загрозу втрати банком частини ресурсів, недоодержання доходів або створення додаткових видатків у результаті здійснення фінансо­вих операцій. З огляду на специфіку банківського продукту ризик є обов'язкове і неодмінне явище банківського бізнесу. При цьому основні види ризиків пов'язані зі структурою кредитного та інвестиційного банківського портфеля. Серед портфельних ризиків вони виділяють кредитний ризик, ри­зик ліквідності та ризик зміни процентних ставок.

Ризики залежно від сфери виникнення поділяють­ся на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх ризиків відносяться ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю банку чи конкретного клієнта. Йдеться про політичні, соціальні, економічні, геофізичні й інші ситуації і відповідно про втрати банку і його клієнтів. До економічних зовнішніх ризи­ків банку, не пов'язаних безпосередньо з його діяльністю, можна додати нестійкість валютних курсів, інфляцію і т. ін.

Внутрішні ризики, у свою чергу, поділяються на ризики осно­вної і допоміжної діяльності банку. Перші і представляють найрозповсюдженішу групу ризиків: кредитний, процентний, валютний і ринковий ризики. Другі включають втрати по формуванню депозитів, ризики по нових, нетрадиційних видах діяльності для даного банку, ризики банківських зловживань, ризик утрати по­зицій банку на ринку, ризик утрати репутації банку, складу його клієнтів, ризик зниження банківського рейтингу і т. ін. Вони від­різняються від ризиків по основній діяльності банку тим, що най­частіше мають лише умовну, непряму оцінку і виражаються в упущеній вигоді.

Залежно від етапу вирішення проблем ризики поділяються на:

· ризики, що виникають на етапі прийняття рішень — помилки в застосуванні методів визначення рівня ризику через недолік ін­формації чи її низьку якість;

· ризики, що виникають на етапі реалізації рішень — помилки в реалізації правильного рішення, несподівані зміни суб'єктивних умов.

По можливості диверсифікованості ризики поділяється на:

· систематичний — ризик, властивий тій чи іншій сфері дія­льності;

· специфічний — ризик, пов'язаний з одержанням доходу від конкретної операції в даній сфері діяльності.

За характером обліку банківські ризики поділяються на ризи­ки за балансовими операціями та за позабалансовими операція­ми. Ризики за балансовими операціями, у свою чергу, поділякт на ризики за активними та пасивними операціями.

Найбільш практичною є класифікація ризиків, за якою вони поділяються на дві групи, а саме:

— ризики вищого порядку;

— інші види ризиків.

До ризиків вищого порядку відносяться:

ризик платоспроможності банкрутства; кредитний ризик; процентний ризик; ризик ліквідності; інвестиційний ризик, валютний ризик; ризик концентрації вкладень; ризик концентрації залучених коштів.

До інших видів ризиків відносяться: ризик країни; трансфертний ризик; політичний ризик; ринковий ризик;операційний ризик; правовий ризик; ризик репутації; ризик зловживань.


Читайте також:

 1. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 2. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 3. Аудиторські ризики
 4. Аудиторські ризики, пов’язані з використанням комп’ютерних інформаційних систем
 5. Банківські гарантії та поручительства
 6. Банківські кредити
 7. Банківські метали
 8. Банківські об'єднання
 9. Банківські об’єднання
 10. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
 11. Банківські платіжні системи
 12. Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміст кредитного договору. | Захист від ризиків і елементи управління ними.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.