Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ППП загального призначення

ППП автоматизованого проектування

Програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов'язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним моделюванням і конструюванням, створенням бібліотеки стандартних елементів (темплетов) креслень і їхнім багаторазовим використанням, створенням демонстраційних ілюстрацій і мультфільмів.

Даний клас містить широкий перелік програмних продуктів, що підтримують переважно інформаційні технології кінцевих користувачів. Крім кінцевих користувачів цими програмними продуктами за рахунок убудованих засобів технології програмування можуть користуватися й програмісти для створення ускладнених програм обробки даних.

Методо-Орієнтовані ППП

Даний клас включає програмні продукти, що забезпечують незалежно від предметної області й функцій інформаційних систем математичні, статистичні й інші методи рішення завдань.

Офісні ППП

Даний клас програмних продуктів охоплює програми, що забезпечують організаційне керування діяльністю офісу:

Настільні видавничі системи

Даний клас програм включає програми, що забезпечують інформаційну технологію комп'ютерної видавничої діяльності:

• форматування й редагування текстів;

• автоматичну розбивку тексту на сторінки;

• створення заголовків;

• комп'ютерну верстку друкованої сторінки;

• монтування графіки;

• підготовку ілюстрацій і т.п.

Програмні засоби мультимедиа

Цей клас програмних продуктів є відносно новим, він сформувався у зв'язку зі зміною середовища обробки даних, появою лазерних дисків високої щільності запису з гарними технічними параметрами за доступними цінами, розширенням состава периферійного встаткування, що підключається до персонального комп'ютера, розвитком мережної технології обробки, появою регіональних і глобальних інформаційних мереж, що розташовують потужними інформаційними ресурсами. Основне призначення програмних продуктів мультимедиа - створення й використання аудио- і відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача.

Системи штучного інтелекту

Даний клас програмних продуктів реалізує окремі функції інтелекту людини. Основними компонентами систем штучного інтелекту є база знань, інтелектуальний інтерфейс із користувачем і програма формування логічних виводів.

2. Класифікація й функції текстових редакторів

Під текстом розуміється будь-яка інформація, зображена символами клавіатури ПК. Текстом може бути, приміром, стаття, шкільний розклад, звіт, наказ та інші документи. Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми - системи підготовки текстів, так звані текстові процесори або текстові редактори. На відміну від друкарської машинки, текстові редактори дають можливість за більше короткий час і більш якісно підготувати який - або документ. У цей час існують сотні різноманітних редакторів, і їхня кількість продовжує зростати. Функціональні можливості різних систем підготовки текстів істотно відрізняються одна від інший, одночасно значна їхня кількість має й багато загальних властивостей. До загальних функцій, які можуть бути реалізовані текстовими редакторами, можна віднести такі:

уведення тексту в ПК;

­ редагування тексту (заміна, вставка й ін.);

­ пошук необхідної інформації в тексті;

­ форматування документа (установка границь тексту, позиції відступу першого рядка абзацу й ін.);

­ перенос і копіювання фрагментів тексту;

­ виділення частин певним шрифтом;

­ розмітка тексту на сторінки з певною кількістю рядків і інтервалом між рядками;

­ робота з декількома документами одночасно;

­ печатка тексту із заданою щільністю, якістю й ін.;

­ збереження тексту на магнітних дисках.

Текстові редактори можуть класифікуватися за багатьма ознаками. До основного з них варто віднести наступні :

Одноалфавітні системи допускають одночасну роботу з текстом тільки на одній мові, багато алфавітні - на різних мовах.

У лінійних системахкрім простих знаків і символів використовують ще широкий набір спец. знаків: знаки інтеграла, кореня квадратного, допускається запис «багатоповерхових» математичних виражень, індексів, складних малюнків і т.п.

Текстова інформація в автономних системахє індивідуальної, а в мережніможе передаватися по локальній мережі, тобто вона доступна багатьом користувачам.

Системи загального призначенняорієнтовані на широке коло користувачів, вони прості в роботі й не вимагають спеціальних знань.

 
 


До систем спеціального призначенняставляться системи, орієнтовані на роботу з науковим текстом, а також видавничі системи. Робота з такими системами вимагає спеціальної підготовки.

Обробка текстів за допомогою ПК можлива з використанням як найпростіших редакторів тeкcтa (WordPad, Notepad, Lexicon, MultiEdit), так і самих складних видавничих систем (PageMaker, QuarXPress, Latex).

Одним з найпоширеніших редакторів є Microsoft Word. В основу його функціонування покладений принцип WYSWYG (What You See Is What You Get, тобто «що ви бачите, то й одержуєте»).

Системний інтерфейс редактора MS Word не вимагає знань комп'ютерної техніки й інформатики, дає можливість бачити результат роботи в такому виді, у якому він буде надрукований на папері. Редактор MS Word забезпечує:

- Введення, перегляд і редагування тексту;

- Форматування абзаців і сторінок, вибір шрифту;

- Виділення фрагментів тексту, їхнє вирізання, копіювання й вставку в документи;

- Надання користувачеві контекстуальної допомоги;

- Вибір і створення стилю й шаблона документа;

- Збереження документа на магнітному диску у вигляді файлу з певним ім'ям і расширением.doc, відкриття й завантаження файлу з диска в оперативну пам'ять;

- Перейменування, копіювання, видалення, перегляд і печатка файлу - документа;

- Перевірку правопису, створення словників користувача;

- Створення змісту, алфавітного покажчика, виносок;

- Форматування, редагування, обробку й сортування таблиць;

- Вставку в текст документа ілюстрацій з інших додатків, які входять до складу програмного середовища Microsoft Office;

- Зміна режимів роботи, створення макросів;

- Створення поштової кореспонденції, використання сучасних засобів зв'язку (факсу, електронної пошти й глобальної мережі Internet);

- Використання таких процедур, як автокореляція, автоформатирование, автотекст, текстові спец. ефекти й т.д.

Редактор MSWord підтримує технологію OLE (Object Linking and Embedding- объектно-ориентированная зв'язок і впровадження), завдяки чому в його документи можна вставляти різноманітні об'єкти, створені в інших програмах. При цьому вмонтований об'єкт стає частиною поточного документа.

Обсяг пам'яті, необхідний для MSWord повинен бути не менш 10-30 Мб. Щоб запустити MSWord, потрібно клацнути на кнопці «Пуск» Панелі завдань WINDOWS, вибрати папку «Програми», а потім команду Microsoft Word.

Інший спосіб запуску MSWord: клацання на значку програми на панелі Microsoft Office. При першому запуску MSWord автоматично відкриває новий документ.

Технологія створення й редагування текстового документа в Microsoft Word 2003

Текстовий редактор - це програма, що дозволяє створити документ із текстовими даними.

Текстовий процесор - це програма для уведення, редагування й обробки текстових документів з різною інформацією (наприклад, з таблицями, графікою й т.д.).

До текстових редакторів і процесорів можна віднести: убудовані текстові редактори; редактори інструментальних комп'ютерних програм; універсальні текстові процесори; редактори наукових документів, програми для верстки макетів журналів і книг (видавничі системи).

У цей час найбільш популярним є текстовий процесор Microsoft Word 2003, але вже з'явилася нова версія Microsoft Office 2007.

В Word 2003 можна створювати документи наступних типів:

· Новий документ

· Веб - сторінку

· XML - документ

· Повідомлення E-mail

· Повідомлення - Факс

· Конверти й Наклейки

· Шаблони


Читайте також:

 1. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 3. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 4. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 5. Бізнес-планування, його суть та призначення
 6. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 7. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
 8. Будівельні підйомники, їх призначення, класифікація та конструкція.
 9. Бурові долота спеціального призначення
 10. Бурові установки для буріння стволів, їх призначення і класифікація.
 11. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
 12. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків.
Переглядів: 1247

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання заняття | Уведення формул

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.