Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основи динаміки

Навчальний посібник з фізики

Для підготовки до складання державної підсумкової атестації

У середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів

До вищого навчального закладу

Частина I

 

для слухачів підготовчих курсів

заочної та дистанційної форм навчання

 

 

Полтава 2011


Навчальний посібник з фізики для підготовки до складання державної підсумкової атестації у середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів до вищого навчального закладу. Частина І. Для слухачів підготовчих курсів заочної та дистанційної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011.– 36 с.

 

Укладачі: д. х. н., проф. В. В.Соловйов, к. х. н., доц. Л. П. Давиденко, к. х. н. Л. О. Черненко

 

Відповідальний за випуск: В.В. Соловйов, завідувач кафедри фізики,

доктор хімічних наук, професор.

 

 

Рецензент: к. ф-м. н., доц. В. П. Якубенко

 

Затверджено науково-методичною радою університету

протокол №_____від_______ 20__ р.

 

Авторська редакція

 


ЗМІСТ

 

Основні питання робочої програми….....................................  
Загальні рекомендації до розв’язання задач...........................
Основні формули з розділу «Механіка»…….................................
Приклади розв`язання задач....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Механіка».........
Основні формули з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» .......................................................................  
Приклади розв’язування задач.....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»....................................................  
Додатки
Література

 

 

Основні питання робочої програми

Розділ І. Механіка

Основи кінематики

Система відліку. Механічний рух. Відносність спокою. Матеріальна точка. Траєкторія, шлях і переміщення. Середня та миттєва швидкість. Прямолінійний рівномірний рух. Рівноприскорений рух. Рівняння та графіки залежності кінематичних величин від часу в прямолінійному рівномірному та прямолінійному рівноприскореному рухах.

Прискорення вільного падіння. Вільне падіння як окремий випадок рівноприскореного руху. Додавання переміщень і швидкостей. Кінематичні характеристики в різних системах відліку.

Рівномірний рух по колу. Кутове переміщення. Кутова швидкість. Період і частота. Зв'язок модуля миттєвої швидкості з кутовою швидкістю. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки

Закон інерції Галілея. I закон Ньютона. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса. Сила. Принцип суперпозиції сил. III закон Ньютона. Основне рівняння динаміки поступального руху. Принцип відносності Галілея.

Гравітаційні та електромагнітні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Центр мас. Сили пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою та ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання.


Читайте також:

 1. I. Фізичні основи механіки
 2. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 3. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 4. VІII. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
 5. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 6. АКУСТИКА. ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИКИ СЛУХУ. ОСНОВИ АУДІОМЕТРІЇ
 7. Аналіз вимог та динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку туристичних послуг (за видами туризму, за категоріями туристів, цілей та об’єктів відвідування)
 8. Аналіз динаміки витрат і крива досвіду
 9. Аналіз динаміки і структури валового нагромадження.
 10. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 11. Аналіз динаміки ринку, модель життєвого циклу
 12. Аналіз динаміки розвитку фабрик програм
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Закони збереження в механіці.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.