Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Завдання для самостійної роботи (2 години)

1. Визначення виробничих і побутових відходів.

2. Правове регулювання поводження з небезпечними відходами.

3. Функції виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо поводження з відходами: облік, моніторинг та інформація про відходи.

4. Основні види правопорушень у сфері поводження з відходами та застосування юридичної відповідальності за їх скоєння.

3.2.4. Контрольні питання до змістового модулю ІІ

 

1. Загальна характеристика правового регулювання використання, відновлення та охорони земель.

2. Земельні правовідносини: поняття і види.

3. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю.

4. Право власності на землю.

5. Суб'єкти, об'єкти, зміст права власності на землю.

6. Правова класифікація видів права землекористування.

7. Суб’єкти, об’єкти і зміст права землекористування.

8. Особли­вості земельних орендних правовідносин

9. Правові заходи з охорони земель та інших природних ресурсів в процесі використання земель.

10. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням зе­мельного законодавства.

11. Земельні правопорушення як підста­ви адміністративної і кримінальної відповідальності.

12. Особливості правового режиму надр.

13. Підстави та порядок надання надр в користування.

14. Суб'єкти, об'єкти та зміст права користування надрами.

15. Правова охорона надр.

16. За­конодавство про надра.

17. Умови та порядок виникнення, зміни та припинення права користування надрами.

18. Забезпечення екологічної безпеки у процесі охорони та використання надр.

19. Води як об'єкти правового регулювання використання, від­новлення та охорони.

20. Юридична кла­сифікація водних об'єктів.

21. Поняття, зміст та види права водокористування.

22. Підстави виник­нення, зміни і припинення права водокористування.

23. Правова охорона вод. Особливості правової охорони вод малих річок, внутрішніх водойм.

24. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання, охорону та відновлення вод.

25. Ліс як об'єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони.

26. Право власності на ліси та його захист.

27. Право лісокористування та його види.

28. Правові форми відтворення лісів.

29. Правове забезпечення охорони та захисту лісів.

30. Лісові ресурси. Корисні властивості лісів.

31. Порушення лісового законодавства як підста­ви адміністративної і кримінальної відповідальності.

32. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання вико­ристання, відтворення та охорони.

33. Об'єкти тваринного світу.

34. Суб’єкти, види та підстави використання тваринного світу.

35. Право власності на тваринний світ.

36. Право використання тваринного світу, його форми та види.

37. Правове забезпечення охорони тваринного світу.

38. Правове регулювання мисливства та рибальства.

39. Особливості майнової (таксової) відповідальності за шкоду, заподіяну видам тварин, занесеним до Червоної книги України.

40. Порушення законодавства у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

41. Форми права власності на рослинний світ.

42. Суб'єкти та об'єкти права власності на рослинний світ.

43. Правові форми набуття у власність об’єктів рослинного світу.

44. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

45. Порушення законодавства у галузі використання, відтворення та охорони рослинного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

46. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання охорони і використання.

47. Правові заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря.

48. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

49. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони і використання атмосферного повітря.

50. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.

51. Державний облік у га­лузі охорони атмосферного повітря.

52. Моніторинг у галузі охо­рони атмосферного повітря.

53. Загальна характеристика екологічної мережі України.

54. Загальна характеристика вимог законодавства про охорону об’єктів природно-заповідного фонду.

55. Склад і класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

56. Поняття та загальна характеристика курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

57. Особливості правового режиму охорони лікувально-оздоровчих об’єктів та територій.

58. Правовий режим охорони і використання рекреаційних зон і їх територій.

59. Правопорушення у галузі охорони і використання природ­но-заповідного фонду як підстави юридичної відповідальності.

60. Юридична класифікація курортних та лікувально-оздоров­чих зон.

61. Законодавство про виключну (морську) економічну зону та його місце в системі екологічного законодавства.

62. Особливості суб'єктного, об'єктного складу та змісту правовідносин у галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони.

63. Правові заходи щодо захисту і збереження морського середовища у виключ­ній (морській) економічній зоні.

64. Правопорушення в галузі охорони і використання виключ­ної (морської) економічної зони як підстави юридичної відпо­відальності.

65. Особливості реалізації правовідносин щодо охорони і використання природних багатств конти­нентального шельфу.

66. Правові форми використання при­родних багатств континентального шельфу.

67. Правова охорона континентального шельфу.

68. Поняття надзвичайної екологічної ситуації, їх різновиди.

69. Юридичні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій.

70. Правовий ре­жим зон підвищеної екологічної безпеки.

71. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях.

72. Класифікація правових режимів території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

73. Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

74. Правовий захист екологічних та інших соціальних прав гро­мадян, потерпілих від надзвичайних екологічних ситуацій.

75. Правове забезпечення попередження та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій.


Читайте також:

 1. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 2. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 3. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 4. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 5. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 6. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 7. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 8. Автоматичне регулювання.
 9. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 10. Адміністративні методи державного регулювання природоохоронної діяльності
 11. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 12. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція (1 година) | ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.