Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), що знаходяться в касі підприємства (поштові марки, оплачені проїзні документи тощо). Поштові марки та марковані документи обліковуються за дебетом рахунку, доки вони не відправлені листом. Вартість звичайних придбаних конвертів відображається за дебетом рахунку 209 "Інші матеріали".

Приклад 1.

У січні 20хх р., працівник підприємства придбав на пошті: 10 звичайних конвертів - 0,12 грн. за шт., у т.ч. ПДВ - 0,02 грн.; 5 маркованих конвертів -0,60 грн.; 10 поштових марок - 0,30 грн. за шт. До бухгалтерії працівник подав авансовий звіт, про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, до якого додав квитанції. У тому ж місяці всі конверти й марки було використано. У бухгалтерському обліку операції будуть відображені наступним чином:

№ . Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Оприбутковано поштові марки та марковані конверти на підставі авансового звіту 331 "Грошові документи в національній валюті" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 6,00
Оприбутковано звичайні конверти 209 "Інші матеріали" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 1,00
Відображено ПДВ 641 "Розрахунки за податками" ) 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 0,20
Відшкодовано з каси суми, витрачені працівником на придбання марок і конвертів 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 301 "Каса в національній валюті" 7,20
Витрачено конверти і марки 92 "Адміністративні витрати" 331 "Грошові документи в національній валюті" 6,00
    92 "Адміністративні витрати" 209 "Інші матеріали" 1,00

Вартість придбаних підприємством і переданих працівникам путівок з рахунку 33 "Інші кошти" списується в дебет рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" (якщо путівка передана в рахунок оплати праці) або 949 "Інші витрати операційної діяльності" (якщо вона передана безкоштовно). При передачі путівки своєму працівнику з оплатою її вартості сума, що підлягає сплаті, визнається іншим доходом від операційної діяльності.

Відображення господарських операцій з руху готівкових коштів, грошових документів і грошових коштів у дорозі наведено в таблиці

Таблиця Облік грошових коштів у касі та інших коштів

 

№   Зміст господарської операції   Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Одержано готівку в погашення: - довгострокової заборгованості 30 "Каса" 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
  - одержаних раніше векселів 30 "Каса" 34 "Короткострокові векселі одержані"
  - заборгованості від покупців в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг 30 "Каса" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
  - винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданих безвід-соткових позик 30 "Каса" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Передано гроші з операційної каси в касу підприємства 30 "Каса" 30 "Каса"
Одержано кошти з банку в касу 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках"
Перераховано гроші для придбання або продажу іноземної валюти 33 "Інші кошти" 31 "Рахунки в банках"
Внесено готівку учасником споживчого товариства 30 "Каса" 41 "Пайовий капітал"
Погашено заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу 30 "Каса" 46 "Неоплачений капітал"
Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету 30 "Каса" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Одержано в касу: - довгострокову позику 30 "Каса" 50 "Довгострокові позики"
  - фінансову допомогу на зворотній основі 30 "Каса" 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
  - короткострокову позику банку 30 "Каса" 60 "Короткострокові позики"
  - кошти від наймачів квартир чи орендарів нежитлових приміщень 30 "Каса" 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам 30 "Каса" 66 "Розрахунки з оплати праці"
Одержано готівкою: - виручку від продажу товаріву роз^дзібній торгівлі 30 "Каса" 70 "Доходи від реалізації"
  - штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів 30 "Каса" 71 "Інший операційний дохід"
  - дивіденди від інших підприємств ЗО "Каса" 73 "Інші фінансові доходи"
  - виручку від реалізації необоротних активів 30 "Каса" 74 "Інші доходи"
  - надзвичайні доходи готівкою 30 "Каса" 75 "Надзвичайні доходи"
Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
Передано гроші з каси до банку 31 "Рахунки в банках" 30 "Каса"
Зараховано на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора 31"Рахунки в банках" 33 "Інші кошти"
Передано гроші інкасатору 33 "Інші кошти" 30 "Каса"
Видано готівкою безвідсотко-ву позику працівнику; видано в підзвіт; виплачено аліменти 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 30 "Каса"
Проведено передоплату за газети та журнали 39 "Витрати майбутніх періодів" 30 "Каса"
Викуплено підприємством акції власної емісії 45 "Вилучений капітал" 30 "Каса"
Погашено готівкою: - заборгованість за раніше виданим векселем 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" 30 "Каса"
  - короткострокову позику банку 60 "Короткострокові позики" 30 "Каса"
  - поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 30 "Каса"
  - заборгованість перед постачальниками та підрядниками 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 30 "Каса"
  - заборгованість перед фондами соціального страхування та Пенсійним фондом 65 "Розрахунки за страхування?*" 30 "Каса"
Виплачено заробітну плату працівникам підприємства 66 "Розрахунки з оплати праці" 30 "Каса"
Видано працівникам проїзні квитки в рахунок заробітної плати 66 "Розрахунки з оплати праці" 33 "Інші кошти"
Виплачено дивіденди засновникам 67 "Розрахунки з учасниками" 30 "Каса"
Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами 68 "Розрахунки за іншими операціями" 30 "Каса"
Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"
Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати на підприємствах, які не використовують рахунки класу 8 91 "Загальновироб-ничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 30 "Каса", 33 "Інші кошти"

Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 6. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 7. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 8. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 9. Аналіз ефективності кредитних операцій
 10. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
 11. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 12. Аналіз пасивних операцій банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів | Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.