Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів

Документи з обліку грошових документів і коштів у дорозі

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими та видатковими касовими ордерами або накладними, які їх замінюють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рух грошових документів.

Підставою для відображення в бухгалтерському обліку сум грошових коштів у дорозі є:

- при здачі виручки інкасатору - супровідна відомість;

- відділенню зв'язку - квитанція про приймання грошової суми;

- у касу банку - квитанція до прибуткового касового ордеру банку;

- за сумами, переказаними вищим організаціям, - отримані від них повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжного доручення, суми та назви установи банку або поштового відділення, яке прийняло перерахування.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідною відомістю.

Супровідна відомість складається у трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідна відомість) вкладають до інкасаторської сумки, другий (накладна) - віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) - залишається у касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику та ставить відповідний штамп). Цей документ є підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого та другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи ' заповнюють покупюрний опис грошей, які здаються.

Підставою для списання сум, що обліковуються на рахунку 33 "Інші кошти", є виписки банку, які підтверджують зарахування грошових коштів.

Характеристика Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації рахунку ЗО 'Каса " про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства. Рахунок ЗО "Каса" має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";

302 "Каса в іноземній валюті".

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки 303 "Операційна каса в національній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки.

Аналітичний облік Аналітичний облік може вестися за кожною та управління операційною касою або касиром, що забезпечує грошовими коштами реалізацію функції збереження майна власника, а також за видами валют. Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться в звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі.

З метою реалізації функції управління облік повинен бути організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, відслідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання. Облікова інформація необхідна управлінцям для:

- аналізу руху та напряму грошових коштів підприємства в попередніх періодах;

- визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності;

- коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах;

- забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів;

- забезпечення прискорення оборотності грошових коштів;

- побудова ефективних систем контролю за рухом грошових коштів підприємства;

- мінімізація втрат грошових коштів від інфляції і від зміни курсу (для іноземної валюти).

Характеристика Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті) та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 "Інші кошти має такі субрахунки:

"Грошові документи в національній валюті";

"Грошові документи в іноземній валюті";

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Грошові документи обліковуються на субрахунках 331 "Грошові документи в національній валюті" та 332 "Грошові документи в іноземній валюті" за їх номінальною вартістю. Аналітичний облік ведеться за видами грошових документів.

На субрахунках 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням. За дебетом цих рахунків відображаються здані до банку суми, за кредитом - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо за субрахунками 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" повинно збігатися з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.

Аналітичний облік грошових коштів у дорозі може вестися в розрізі відділень зв'язку та інших установ (організацій), які прийняли перекази за кожним первинним документом, який підтверджує здавання грошових сум.

Суб'єкти малого підприємництва (СМП) за власним бажанням для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку можуть використовувати спрощений План рахунків, про що повинно бути зазначено в Наказі про облікову політику. У цьому Плані рахунків об'єднані рахунки бухгалтерського обліку повного Плану рахунків.

 

Синтетичні рахунки коштів, розрахунків та інших активів спрощеного Плану рахунків   Синтетичні рахунки коштів, розрахунків та інших активів повного Плану рахунків
Рахунок 30 "Каса» Рахунок 30 "Каса"
    Рахунок 331 "Грошові документи в національній валюті"
    Рахунок 332 "Грошові документи в іноземній валюті"
Рахунок 31 "Рахунки в банках"   Рахунок 31 "Рахунки в банках" Рахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
    Рахунок 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

Порівняння повного та спрощеного Плану за рахунками грошових коштів

Відповідно до спрощеного Плану рахунків СМП можуть використовувати п'ять рахунків, призначених для обліку коштів, розрахунків та інших активів: рахунок ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів".


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 5. V. Класифікація рахунків
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 8. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. Автоматизовані форми та системи обліку.
 11. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 12. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Документи з обліку операцій з готівкою | Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.