Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні види навантаження для систем з втратами

Однією з найважливіших характеристик для СМО є поняття “навантаження(traffic). Існують різні види навантаження, які розраховуються залежно від типу системи. Частину з них ілюструє рис. 3.1. Розглянемо СМО з втратами, на яку надходить потік викликів, створюючи вхідне навантаження Λ(навантаження, що надходить – offered traffic). Якась частина цього навантаження Y обслуговується (обслуговане навантаження – carriedtraffic), а якась частина створює перевантаження для системиR(надлишкове навантаження – rejected traffic), виклики не отримують обслуговування і залишають систему.

 

 

Рисунок 3.1 Основні види навантаження для системи з втратами

Основним при розрахунках є обслуговане навантаження. Навантаження, що обслуговується в момент t, - це число i(t) зайнятих каналів (або число одночасно обслуговуваних викликів) в момент t.Це – випадкова величина, тому при розрахунках використовують математичне очікування та дисперсію навантаження. Математичне очікування називають інтенсивністю навантаження в момент t:

(3.1)

де Pi(t)– імовірність зайняття і ліній v–канальної СМО. При постійній імовірності Pi у межах деякого інтервалу часу

Y(t) = const

На практиці, коли хочуть визначити навантаження деякої СМО, підраховують середнє число зайнятих ліній за інтервал (t1, t2) і вважають це інтенсивністю навантаження Y(t1, t2).Навантаження вимірюється в Ерл (ерлангах). Навантаження в 1 Ерл створюється однією безперервно зайнятою лінією.

На рис. 3.2 на прикладі функціонування 5-лінійного пучка в інтервалі (t1, t2) показано: ступенева функція i(t)обслугованого навантаження, інтенсивність обслугованого за інтервал (t1, t2) навантаження Y(t1, t2)та тривалості зайняття кожної з 5 ліній tj (j = 1…5).

Рисунок 3.2. Зайняття ліній зв’язку в 5-лінійному пучку

Інтеграл функції i(t)за інтервал (t1, t2) характеризує роботу з передачі повідомлення, виконану СМО за цей час. Як видно з рис. 3.2, робота є площа фігури, обмеженої осями координат і функцією навантаженняi(t). Вона чисельно дорівнює сумарному часу зайняття усіх ліній за інтервал (t1, t2):

(3.2)

де tj (t1, t2)– сумарний час зайняття i лінії за інтервал (t1, t2).

Крім того, можна скористатись відомою формулою чисельного інтегрування (прямокутників) і визначити площу складної фігури, як добуток середнього значення Y(t1, t2)на довжину інтервалу (t2 t1):

(3.3)

Звідки

(3.4)

При аналізі СМО використовують наступні види навантаження та роботи:

· Потенційне навантаження (робота) – розраховані для ідеальної системи, в якій кожному виклику надається негайне обслуговування. Інтенсивність потенційного навантаження будемо позначати А. На практиці потенційне навантаження забезпечує система Mі/M/N/LL/, де кількість каналів обслуговування дорівнює кількості джерел, що можуть генерувати виклики. Тоді за кожним джерелом закріплюється свій КО. Прикладом такої системи є система урядового зв’язку.

· Втрачене навантаження (робота) – різниця між потенційним та обслугованим навантаженням (роботою). Інтенсивність втраченого навантаження визначається як:

· Робота, що надходить в СМО, – сумарний час обслуговування всіх викликів, що надійшли в розглянутому інтервалі часу

· Навантаження, що надходить в СМО, - похідна за часом від роботи, що надходить. Чисельно дорівнює добутку миттєвої інтенсивності потоку викликів в розглянутий момент часу на середній час обслуговування 1 виклику. Інтенсивність навантаження, що надходить в СМО, будемо позначати Λ. У випадку стаціонарного і ординарного потоку можна визначити Λ через параметр λ:

Вхідне навантаження – це інтегральна характеристика, що описує як потік, що надходить в СМО, так і здатність системи його обслужити.

· Надлишкове навантаження дорівнює різниці між навантаженням, що надходить, та обслугованим навантаженням. Для інтенсивності надлишкового навантаження (R) справедлива формула:

Співвідношення між Λ і А, Yвт і R.

Для найпростішого потоку:

Λ = АYвт = R

Для примітивного потоку, що надходить в СМО з явними втратами (Mi/M/v/L) інтенсивність потенційного навантаження перевищує інтенсивність навантаження, що надходить в СМО Λ > А, оскільки джерело, що отримало відмову, стає вільним і надсилає нові виклики, тим самим збільшуючи Λ порівняно з А. Якщо примітивний потік надходить в систему з очікуванням (Mi/M/V/W) маємо протилежну ситуацію: виклик, що стоїть в черзі, уповільнює надходження нових викликів від цього джерела, тобто Λ < А.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. BANKING SYSTEM. Банковская система
 3. D – моделювання в графічній системі КОМПАС
 4. D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ
 5. Demo 7: Модель OSI (модель взаімодії відкритих систем)
 6. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 7. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 9. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 10. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 11. II. Найважливіші проблеми, що визначають розвиток місцевого самоврядування і є спільними для будь-яких урядових систем.
 12. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Вимірювання та практична оцінка різних видів навантаження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.