Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)

Висновки

Обчислення строків покарання (ст.73 КК).

Строки покарання обчислюються відповідно в роках, місяцях та годинах. При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.

Таким чином, призначення покарання як один із центральних інститутів кримінального права є важливим інструментом у руках держави для охорони найбільш значущих суспільних відносин. Вона є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності і водночас покликано забезпечувати поведінку людей відповідно до вимог закону.

Призначення покарання повинно бути відповідним тяжкості вчиненого злочину справедливим і достатнім для виправлення засудженого. Тільки таке покарання сприймається винним та іншими особами як кінцевий і дійсно заслужений результат його злученого діяння.

Для забезпечення законності при призначенні покарання застосовуються наступні принципи: законності покарання; визначеності покарання в судовому вироку і обґрунтованості й обов'язковості мотивування покарання у вироку, гуманності покарання; індивідуальної і справедливості покарання. Ці принципи знаходять своє закріплення в нормах КК, що регулюють призначення покарання, і насамперед у статтях 65-69.

В залежності від того чи закінчений він у співучасті, враховуючи сукупність злочинів і вироків та інше є особливості призначення покарання.

Констатуючи санкції статей КК, законодавець намагається надати суду максимальні можливості для індивідуалізації покарання.

Законною підставою призначення покарання є рішення суду про визнання особи винною у вчиненні злочину.

Суд признаючи покарання за кожний із злочинів, керується загальними засобами, призначення покарання (ст.65), а також враховує обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання, зазначені в статтях 66 і 67. Такий підхід до призначення покарання дає можливість індивідуалізувати його щодо кожного злочину з одночасним урахуванням того, що особою вчинено не один, а два чи не більше злочинів.

 


[1] У літературі автори називають їх по-різному: положення, вимоги, правила, критерії і т. п.

[2] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (п. 8).

[3] Див.: Кримінальне право України. Загальна частина. - К., 1998.- С 378.

[4] Див.: Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву - К., 1980.-С. 109.

[5] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (п. 2)

[6] Там само.

[7] Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву.-К., 1980.-С. 100.

[8] Кримінальне право України. Загальна частина.- К., 1998.- С 380.

[9] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 (п. 25).

[10] Більш детально про невідбуту частину покарання за попереднім вироком див.: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 (п. 26).

В основу був покладений золотодоларовий стандарт.

Поряд із золотом функцію міжнародного платіжного засобу став виконувати американський долар. У доларах проводи­лася основна маса міжнародних розрахунків, визначалися ціни на світовому ринку.

Для забезпечення сталості світової валютної системи був створений Міжнародний валютний фонд (МВФ), який почав свою діяльність у берез­ні 1947 р.

III. Ямайська валютна система (створена в 1976 р. і по сьогодні).

У січні 1976 р. уго­дою країн-членів МВФ був переглянутий статус золота і введені плаваючі валютні курси. Членам МВФ було надане право самим ви­бирати режими своїх валютних курсів.

У 1969 р. МВФ створенаколективна валютна одиниця, альтернативна золоту і долару, СДР “Спеціальні права запозичення”, але свого головного призначення їй виконати не вдається.

Європейська валютна система (1979 р.) запровадила свою валютну одиницю – ЕКЮ,яка виконувала дві функції: міри вар­тості (засобу для встановлення курсів валют шляхом прирівню­вання до неї курсів національних європейських валют) і засобу платежу в міжнародних розрахунках.

З часом ЕКЮ поступилася місцем ЄВРО(1999 р. – початок запровадження). Ця валюта покликана виконувати всі функції повноцінних грошей. З 1 січня 2002 р. євро увійшов до готівкового обігу.

 

6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

Міжнародна міграція робочої сили – переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу з метою пошуку роботи, нових сфер застосування своїх здібностей, кращих умов життя.

 

 

Рис. 15.9.Причини міжнародної міграції робочої сили

 

Рис.15.10. Форми міжнародної міграції робочої сили

Тенденції розвитку ММРС:

поширення міграційних процесів робочої сили практич­но на всі країни світу;

— головний напрям міграції робочої сили: з країн, що роз­виваються, та країн із перехідними економіками у найрозви­неніші країни;

— активізація міграційних процесів із однієї розвиненої країни в іншу;

— пожвавлення маятникової міграції між країнами з пере­хідними економічними системами;

— виникнення нової форми міграції робочої сили – міграції науково-технічних кадрів;

— посилення тенденції “втеча умів” із країн з перехідними економіками та країн, що розвиваються, у розвинені країни;

— утворення нових привабливих міграційних центрів на Близькому Сході (Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт, Ізраїль), у Латинській Америці (Аргентина, Бразилія, Венесуела), у Південно-Східній Азії (Японія, Гонконг, Тайвань, Сінгапур);

— зростання частки “молодої міграції”;

— розширення обсягів нелегальної міграції, зумовлене жор­сткішою міграційною політикою США і країн Західної Європи, які прагнуть обмежити приплив іноземної робочої сили.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Світове господарство. Відкрита економіка. Закрита економіка. Міжнародний поділ праці (МПП). Інтернаціоналізація економіки. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ). Міжнародні корпорації (МНК). Транснаціональні корпорації (ТНК). Транснаціональні банки (ТНБ). Міжнародні економічні відносини (МЕВ). Світова торгівля. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжна­родні валютно-фінансові відносини. Міжнародне науково-технічне співробітництво (МНТС). Міжнародна економічна безпека (МЕБ).Теорія зовнішньої торгівлі меркантилізм. Теорія абсолютних переваг. Теорія відносних переваг. Теорія співвідношення факторів виробництва. Теорія альтернативних витрат. Теорія життєвого циклу товару. Платіжний баланс. Кредит. Дебет. Сальдо платіжного балансу. Активне сальдо платіжного балансу. Пасивне сальдо платіжного балансу. Торговельний баланс. Світова валютна система. Безповоротна міграція робочої сили. Тимчасова міграція робочої сили. Сезонна міграція робочої сили. Маятникова міграція робочої сили.

 

ЩО ПОВИННІ ЗНАТИ СТУДЕНТИ

Знати сутність та основні етапи розвитку світового господарства та його основу – міжнародний поділ праці (МПП); розкрити зміст та форми міжнародної економічної інтеграції; проаналізувати основні форми міжнародних економічних відносин (МЕВ); розкрити суть теорій, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю у сфері торгівлі; вміти пояснити суть концепції незалежності, взаємозалежності і залежності; знати суть і структуру платіжного і торговельного балансу; розуміти суть міжнародних валютних відносин, знати етапи розвитку міжнародної валютної системи (МВС), їх основні риси; знати, що таке валютний ринок та валютний курс, визначати курс національ­ної і іноземної валюти та номінальний і реальний валютний курс; знати сутність, причини, форми і тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення поняття “світове господарство”.

2. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи розвитку світового господарства.

3. За якою класифікацією поділяються країни, що входять до світового господарства.

4. Дайте визначення міжнародного поділу праці, назвіть його форми.

5. Що таке інтернаціоналізація економіки?

6. Назвіть форми інтернаціоналізації економік. Охарактеризуйте їх.

7. Дайте визначення міжнародних економічних відносин (МЕВ), оха­рактеризуйте їхню структуру.

8. Що таке науково-технічне співробітництво, яких форм воно набуває?

9. Назвіть і охарактеризуйте концепції трансформації МЕВ.

10. Розкрийте суть класичних теорій зовнішньої торгівлі.

11. Які неокласичні теорії зовнішньої торгівлі ви знаєте? В чому їх суть?

12. Що таке концепція незалежності, взаємозалежності і залежності?

13. Розкрийте суть і структуру платіжного балансу.

14. Які особливості притаманні світовому ринку послуг порівняно з ринком товарів?

15. Яким може бути сальдо платіжного балансу?

16. Що таке торговельний баланс? Які його складові?

17. Розкрийте зміст світової валютної системи.

18. Які ви знаєте етапи розвитку міжнародної валютної системи (МВС), в чому їх суть?

19. Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили (ММРС).

20. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції ро­бочої сили?

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Сукупність національних економік, взаємопов'язаних і взаємодію­чих між собою на основі міжнародного поділу праці,- це:

а) відкрита економіка;

б) закрита економіка;

в) світове господарство;

г) інтернаціоналізація.

2. Класифікація країн, що входять до світового господарства, відбува­ється:

а) залежно від рівня економічного розвитку;

б) залежно від галузевої структури;

в) залежно від ступеня інтеграції у світове господарство;

г) все вище перераховане.

3. Спеціалізація країн у виробництві певних товарів та послуг з метою реалізації їх на зовнішньому ринку,це:

а) світове господарство;

б) міжнародний поділ праці;

в) інтернаціоналізація країн;

г) відкритість економіки.

4. Валютний курс, який вільно формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції, має назву:

а)фіксованого курсу;

б) плаваючого курсу;

в) змішаного курсу;

г) обмежуючого курсу.

5. Бреттон-Вудській валютній системі був притаманний:

а) золотомонетний стандарт;

б) золотовалютний стандарт;

в) золотодоларовий стандарт;

г) валютний курс.

Відповіді:

1 – в

2 – г

3 – б

4 – б

5 – в


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 3. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 4. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 5. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Узагальнення та систематизація знань
 8. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 11. Автоматична система сигналізації
Переглядів: 1816

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. | Лекція №15, 16. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.