Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичне заняття 1. Право природокористування в Україні (1 год.)

1. Поняття і принципи права природокористування.

2. Види права природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

6. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретико-правові засади формування та розвитку інституту права природокористування.

2. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування.

3. Визначити місце та роль інституту права природокористування у системі екологічного права.

4. Розкрити систему принципів та пріоритетів права природокористування.

5. Визначити зміст права природокористування.

6. Розглянути особливості права користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення.

7. Право загального та спеціального природокористування.

8. Особливості права орендного природокористування.

9. Значення договорів у виникненні права природокористування.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 151-155, 225, 235, 304, 391, 512.

Додаткові джерела: 64, 65, 66, 157, 196, 198, 209, 384, 413, 425, 442, 485, 494.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 39, 70, 225, 261, 275, 320, 342.

1.2. Контрольні питання до змістовного модуля 1

1. Екологічна функція держави в сучасних умовах. Концепція національної екологічної політики.

2. Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та гарантування екологічної безпеки – мета екологічної політики держави.

3. Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи. Становлення екологічного права України.

4. Предмет екологічного права України. Поняття та види екологічних правовідносин.

5. Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права.

6. Екологічні системи, природні комплекси, ландшафти як об’єкти правового регулювання використання та охорони.

7. Навколишнє природне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права.

8. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони екологічного права.

9. Методи екологічного права України. Імперативи та пріоритети екологічного права.

10. Принципи екологічного права.

11. Функції екологічного права.

12. Поняття та система екологічного права. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

13. Місце екологічного права у національній системі права.

14. Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна.

15. Система навчального курсу “Екологічне право України”.

16. Поняття джерел екологічного права та їх види.

17. Конституція України як основне джерело екологічного права України.

18. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права.

19. Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права.

20. Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права.

21. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

22. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

23. Джерела права екологічної безпеки.

24. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.

25. Місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.

26. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян.

27. Право громадян на участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів.

28. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.

29. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

30. Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

31. Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

32. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

33. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.

34. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси.

35. Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси.

36. Зміст права власності на природні ресурси.

37. Правові форми права власності на природні ресурси.

38. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

39. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

40. Поняття та види права природокористування.

41. Принципи права природокористування.

42. Пріоритети права природокористування.

43. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування.

44. Особливості права орендного природокористування.

45. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

46. Зміст права природокористування.

47. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.

48. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

49. Значення договорів у виникненні права природокористування.

50. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. Навчальні цілі заняття
 3. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 4. III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 5. III. Підсумок ЗАНЯТТЯ
 6. IV етап. Практичне застосування одержаних даних.
 7. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 8. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 9. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 10. IV. Підсумок ЗАНЯТТЯ
 11. IV. Підсумок ЗАНЯТТЯ
 12. IV. Підсумок ЗАНЯТТЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практичне заняття 1. Право власності на природні ресурси в Україні (1 год.) | Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.