Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 1

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді.

1. Завданням Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” є регулювання відносин:

а) у галузі використання, розподілу та перерозподілу природних ресурсів, охорони природних комплексів та екологічних систем, забезпечення екологічної безпеки;

б) у галузі розподілу та перерозподілу природних ресурсів, надання їх у користування, визначення форм власності на природні ресурси, їх відтворення та охорони;

в) у галузі раціонального використання природних ресурсів, дбайливого ставлення до довкілля та охорони природи від протиправних посягань;

г) у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

 

2. Використання природних ресурсів в Україні здійснюється у наступних правових формах:

а) право власності і право природокористування;

б) право власності і управління;

в) право власності і право успадкованого довічного володіння.

3. Які з зазначених екологічних прав громадян закріплені Конституцією України:

а) право на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

б) право на об’єднання в громадські природоохоронні формування;

в) право на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

г) право на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

д) право на одержання екологічної освіти.

 

4. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище:

а) є абсолютним правом, оскільки йому кореспондується обов’язок необмеженого кола осіб та держави дотримуватися вимог екологічного законодавства;

б) є відносним правом, оскільки всі екологічні права можуть бути забезпечені відносно нестабільно;

в) є абсолютним або відносним, в залежності від об’єму прав та обов’язків учасників правовідносин, щодо забезпечення цього права.

5. Яка з наведених юридичних ознак притаманна праву загального природокористування:

а) наявність зареєстрованого дозволу;

б) наявність спеціальної правоздатності;

в) відсутність персоніфікованого закріплення природного ресурсу за конкретними особами.

6. Яке з наведених визначень відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» найбільш повно визначає об`єкти правової охорони:

а) сукупність природних, соціальних умов та процесів, природних ресурсів, ландшафтів, природно-антропогенних комплексів, екосистем та життя і здоров`я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологічного права;

б) сукупність юридично визначених умов і процесів та природних ресурсів і екосистем, що підлягають використанню відповідно до норм та нормативів екологічного права;

в) навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси; території та об’єкти природно-заповідного фонду України; здоров’я і життя людей;

г) навколишнє природне середовище, природні комплекси і ландшафти та життя і здоров`я громадян, як частини довкілля.

 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 3. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 4. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 5. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 6. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 7. II. Завдання
 8. II. Завдання на проект.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практичне заняття 1. Право природокористування в Україні (1 год.) | Змістовний модуль 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.