Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Роль ґрунту в природі і житті людини

Ґрунт як засіб сільськогосподарського виробництва

Розвиток ґрунтів і ґрунтового покриву та формування їх родючості тісно зв’язано з різноманітним впливом людського суспільства, з розвитком його продуктових сил, економічних і соціальних умов. Тому з виробничої точки зору ґрунт є предметом і продуктом праці та засобом виробництва. Основним засобом виробництва у сільському господарстві ґрунт виступає завдяки його властивості – родючості (див. тему 11).

 

 

Ґрунтовий покрив знаходиться на межі взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Одночасно він є компонентом біосфери. Це зумовлює його специфічну роль у цій складній системі земних геосфер, його глобальні функції. Б.Г. Розанов (1988) виділяє п’ять таких функцій ґрунту.

1. Ґрунт забезпечує існування життя на Землі. Майже всі живі організми суші одержують елементи мінерального живлення з ґрунту. Ґрунт є основою для закріплення вищих рослин, його населяють мікроорганізми, нижчі рослини, тваринні організми. Отже, ґрунт одночасно є наслідком і умовою його існування. В цьому полягає діалектична єдність біосферних процесів.

2. Ґрунт є сферою постійної взаємодії великого геологічного і малого біологічного колообігу речовин на Землі. В ґрунті відбуваються процеси вивітрювання мінералів і гірських порід. Продукти вивітрювання частково виносяться атмосферними опадами в річки, а звідти у Світовий океан, де вони утворюють осадові породи, які внаслідок тектонічних явищ можуть знову опинитись на поверхні Землі і зазнати вивітрювання. За такою схемою відбувається великий геологічний колообіг речовин.

Одночасно водорозчинні елементи засвоюються з ґрунту рослинами і по трофічних ланцюгах знову повертаються в ґрунт. Так здійснюється малий біологічний колообіг речовин (рис. 1.2.)

3. Ґрунт здійснює регулювання біосферних процесів на Землі. Завдяки динамічному відтворенню родючості в ґрунті на його поверхні підтримується висока насиченість живими організмами.

 

 

Рис. 1.2. Біологічний колообіг речовин і ґрунтоутворення

(за В. А. Ковдою, 1973).

 

 

4. Ґрунт регулює хімічний склад атмосфери і гідросфери. Фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються в ґрунті (дихання живих організмів, «дихання» ґрунту, міграція хімічних елементів), підтримують певний склад приземного шару атмосферного повітря та визначають хімічний склад континентальних вод.

5. Ґрунт здійснює акумуляцію активної органічної речовини і хімічної енергії. Основною формою органічної частини ґрунту і носієм енергії є гумус. За даними В. А. Ковди (1970), у трав’янистих ландшафтах суші запаси енергії в гумусовому горизонті ґрунту в 20-30 разів більші запасів енергії в рослинній біомасі цих ландшафтів. Акумульовані в ґрунті органічна маса і енергія економно витрачаються для підтримання життя і колообігу речовин у природі.

Згідно з вченням В.М. Сукачова про біогеоценози, ґрунт є невід’ємним компонентом природних екологічних систем (екосистем), або біогеоценозів, з яких складається біосфера. Він входить до них як окрема підсистема, яка пов’язана з іншими підсистемами (рослини, тварини, атмосфера тощо) численними зв’язками. Отже, функціонування наземних екосистем неможливе без ґрунту.

В економічній сфері людського суспільства ґрунт набуває соціально-економічного поняття. У даному випадку ґрунт одночасно виступає як фізичне середовище, життєвий простір існування людей і як економічна основа, тобто основний засіб сільськогосподарського виробництва.

Народногосподарське значення ґрунту як основного засобу виробництва в сільському господарстві визначається його основною властивістю – родючістю.

Ґрунт є надбанням усього людства і тому всі люди Землі повинні раціонально використовувати і охороняти його для сучасного і майбутніх поколінь.

 


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 3. А. Це наявність в однієї людини кількох ліній клітин з різним набором хромосом.
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Акустичні поля людини
 8. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 9. Аналіз ризику в життєдіяльності людини.
 10. Аналіз умов ураження людини електричним струмом.
 11. Аналізатори людини та їхні властивості.
 12. Аналізатори людини та їхні властивості.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рахункова палата. | Ґрунт як компонент біогеоценозу і основа його формування. Роль ґрунту у формуванні ландшафтів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.