Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Завдання, послідовність, джерела інформації і методичні прийоми контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур

Завдання ревізії:

1) об’єктивно оцінити підприємницьку діяльність ревізованого підприємства;

2) виявити наявні порушення щодо правомірності підприємницької діяльності в частині виробництва продукції, виконання робіт (послуг) та отримання доходів від їхньої реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

3) установити наявні факти неправильного обчислення і відображення у звітності даних про обсяги доходів від реалізації і фінансових результатів, які впливають на оподаткування підприємства та його розрахунки з бюджетом;

4) ужити заходів до реалізації матеріалів ревізії в частині:

а) нарахування та стягнення штрафних санкцій до бюджету за порушення чинного законодавства про оподаткування і підприємницьку діяльність, про бухгалтерський облік та фінансову звітність;

б) притягнення до відповідальності винних службових осіб з адміністрації підприємства;

в) усунення виявлених фактів викривлення даних обліку й звітності та запобігання майбутнім порушенням і зловживанням, зміцнення виконавської і трудової дисципліни апарату управління.

Основні напрями ревізії:

1. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової продукції (робіт, послуг).

2. Контроль відображення й оцінки доходів та фінансових результатів від основної й іншої операційної діяльності.

3. Контроль доходів від реалізації продукції на експорт.

4. Контроль доходів і фінансових результатів від іншої звичайної діяльності.

5. Контроль фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

Основні джерела інформації:

1) документи на право здійснення підприємницької діяльності та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві: документи про реєстрацію підприємства, установчі документи, бізнес-план, ліцензії, свідоцтва про акредитацію, сертифікацію продукції, господарські угоди з покупцями та замовниками, контракти про страхування на випадок надзвичайних подій, наказ про облікову політику;

2) первинні документи з обліку випуску та реалізації готової продукції, доходів і фінансових результатів діяльності: акти приймання готової продукції на склад, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, акти інвентаризації залишків готової продукції; акти приймання-здавання виконаних робіт, квитанції на надання послуг; акти приймання-передавання та акти ліквідації основних засобів; накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей на сторону; акції, облігації та інші цінні папери і первинні документи, які свідчать про здійснення інвестиційних операцій; податкові накладні; розрахунково-платіжні документи (касові ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо);

3) облікові регістри: картки складського обліку готової продук­ції (ф. М-17), оборотні відомості з номенклатур готової продукції, виписки з розрахунків у банках, відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками, відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями, відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом, Книга головних рахунків, книга обліку продажу;

4) фінансова та податкова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності, декларація про прибуток підприємства;

5) інші джерела: акти та довідки про проведення попередніх ревізій і перевірок податковою і контрольно-ревізійною службами, пояснювальні записки відповідальних осіб, перепустки на вивезення основних засобів і товарно-матеріальних цінностей з території підприємства, листування з покупцями та замовниками, рішення арбітражного суду, рекламації, державні стандарти, митні декларації при реалізації продукції (товарів) на експорт, офіційний курс іноземної валюти.

При здійсненні перевірки застосовують методичні прийоми економічного аналізу, статистичних розрахунків для виявлення факторів впливу на фінансові результати підприємства, а після цього за допомогою методів документального контролю встановлюють конкретні факти безгосподарності.

Під час перевірки обсягів випуску готової продукції і виконання виробничої програми вивчається:

¨ облікова політика щодо обґрунтованості вибору і правильності застосування методів обліку та оцінки готової продукції;

¨ ступінь повноти оприбуткування готової продукції на склад підприємства;

¨ тотожність фактичних залишків готової продукції звітним даним.

Перевіряючий встановлює:

1. правомірність здійснення підприємницької діяльності в частині виду виробничої діяльності з асортименту випуску продукції, надання послуг чи виконання робіт.

2. обґрунтованість програми випуску з аналізу залишків готової продукції за вартістю і номенклатурою готової продукції.

3.стан фактичного виконання виробничої програми та вивчення ритмічності випуску готової продукції (по днях, місяцях, кварталах року) методами аналізу даних про виконання графіків випуску готової продукції.

4. комплектність випуску та якості готової продук­ції, обґрунтованості включення до складу готової продукції, виконаних робіт (послуг).

5. повноту оприбуткування зданої на склад готової продукції. Для контролю достовірності даних бухгалтерського обліку

6. відповідність фактичних запасів готової продукції даним обліку здійснюється методом вибіркової інвентаризації залишків на складах готової продукції з номенклатури, вибраної ревізором. Крім цього, можуть бути проведені інвентаризації окремих партій готової продукції, що підготовлені до відвантаження покупцям, але не вивезені зі складу.

7. стан контролю за достовірністю оперативного обліку та збереженням готової продукції у виробничих цехах і центральному складі з боку бухгалтерії підприємства.

У процесі вивчення операцій з обліку доходів від операційної діяльності підприємства ревізор повинен проаналізувати:

¨ правильність оцінки та визнання доходів і результатів від операційної діяльності;

¨ наявність окремого обліку доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності;

¨ зміни, що відбулися в обліковій політиці в частині методик визначення доходів і фінансових результатів від операційної діяльності, та порядок їхнього відображення в обліку ревізованого підприємства.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 4. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 5. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 6. IV. Питання самоконтролю.
 7. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 8. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 9. VІ. План та організаційна структура заняття
 10. VІ. Структурно-логічні схеми
 11. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 12. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
Переглядів: 1163

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативне регулювання контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур | Контроль фінансових результатів діяльності підприємств.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.044 сек.