Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Початок роботи в Access

Питання для самоконтролю

 

1 Призначення СУБД?

2 Склад СУБД?

3 Призначення середовища користувача у складі СУБД.

4 Призначення алгоритмічної мови у складі СУБД.

5 Призначення компілятора у складі СУБД.

6 Призначення програм-утиліт у складі СУБД.

7 До яких СУБД належить Access?

 


14 СТВОРЕННЯ ТА ПРОВАДЖЕННЯ БАЗ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ ACCESS

 

14.1 Призначення СУБД Mіcrosoft Access

 

Робота офісу будь-якого підприємства фіксується в різних документах. Для підготовки текстових документів найчастіше використовується редактор Mіcrosoft Word. Для підготовки таблиць, швидкого виконання розрахунків та представлення їх у виді діаграм застосовуються електронні таблиці Mіcrosoft Excel. Якщо ж потрібно вести історію діяльності підприємства, то використовують бази даних.

У базах даних зберігають інформацію про закуплені матеріали, зроблену продукцію, продані вироби, співробітниках, що займалися цією діяльністю, постачальниках та клієнтах підприємства. Введена один раз у комп'ютер ця інформація потім може багаторазово використовуватися для виконання поточних розрахунків з постачальниками та замовниками, нарахування заробітної плати співробітникам, складання звітів з діяльності підприємства за минулі періоди, а також планування на майбутні періоди. Найпоширенішим інструментарієм виконання наведених задач є Mіcrosoft Access.

Mіcrosoft Access з'явилася в 1992 р. і є СУБД реляційного типу. Вона дозволяє легко поєднувати зв'язану інформацію (наприклад, дані про клієнтів та замовлення).

Основними областями застосування Mіcrosoft Access є:

1 Малий бізнес (бухгалтерський облік, ведення інформації про замовлення, клієнтів, товари, ділових контактах тощо).

2 Робочі групи усередині великих корпорацій (обмін даними всередині групи та між групами через сервери даних, що управляються більш потужними СУБД завдяки наявності засобів роботи в мережах, наприклад, мови запитів SQL).

3 Персональні СУБД (довідники телефонів, адрес, каталоги книг, компакт-дисків, марок, облік особистих витрат, набори рецептів тощо).

Завдяки наявності зручного та гнучкого користувальницького інтерфейсу Mіcrosoft Access може використовуватися кінцевими користувачами для безпосередньої роботи без попереднього написання програм. Для організації більш складних операцій обробки даних у Mіcrosoft Access можна застосовувати мова візуального програмування Vіsual Basіc.

Mіcrosoft Access входить до складу Mіcrosoft Offіce, що дозволяє робити обмін даними з іншими додатками Offіce (електронними таблицями Excel, текстовим редактором Word, засобом створення презентацій PowerPoіnt тощо).

Створені в Mіcrosoft Access додатки, можуть працювати також з даними, підготовленими безліччю інших СУБД (наприклад, dBase, FoxPro, Paradox, Btrіeve тощо).

 

14.2 Об’єкти СУБД Mіcrosoft Access

 

Для рішення задач у конкретній предметній області Access створює базу даних (файл із розширенням mdb). На відміну від таких традиційних СУБД як dBase, FoxPro, Paradox тощо у Access крім самих даних, що називаються таблицями, містяться також засоби роботи з ними – форми, запити, звіти, макроси та модулі. Усі ці елементи називаються об'єктами СУБД. Вони мають наступне призначення:

Таблиця– це об'єкт, що служить для вводу, корегування та збереження даних одного виду (наприклад, ціни товарів, кількість виконаних робіт, відомості про клієнтів тощо).

Форма – це об'єкт бази даних, що надає зручний інтерфейс роботи із даними (однієї або кількох таблиць). Форма використовується для введення даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатка (кнопкова форма).

Запит – це об'єкт, що дозволяє одержати потрібну інформацію з таблиць бази даних. У Access є запити на вибірку, відновлення та видалення даних. Результати запиту найчастіше видаються на монітор у вигляді таблиці, хоча можуть бути передані у вже існуючу або нову таблицю.

Звіт – це об'єкт, призначений для видачі обраної з БД інформації у виді документа, як правило, на принтер, рідше – на екран.

Макрос – це об'єкт, призначений для автоматизації кількох дій, що раніше виконувалися за допомогою команд меню або кнопок панелей інструментів.

Модуль – це об'єкт, що представляє собою програму, написану мовою Vіsual Basіc для додатків, та використовується під час створення досить складних додатків.

Кожний з перерахованих об'єктів може створюватися або майстром, або конструктором. Використання майстра складається в завданні користувачем властивостей об'єкта, що створюється. Всі проблеми зі створення об'єкта майстер бере на себе, таким чином автоматизуючи ручну працю. Використовуючи майстер, можна досить просто побудувати прототип об'єкта, що надалі може бути поліпшений за допомогою конструктора. Створення об'єкта за допомогою конструктора складається в ручній побудові об'єкта з нульового рівня.

Створений об'єкт може працювати в одному з двох режимів: виконувати безпосередню свою задачу (робити операції з таблицею, видавати результати запиту, друкувати звіт) або змінюватися в режимі конструктора.

14.3 Типи даних СУБД Mіcrosoft Access

 

В інформатиці тип даних являє собою множину значень. Якщо полю таблиці заданий тип, це значить, що в ньому можуть міститися значення тільки з цієї множини. Таким чином, у Access тип даних визначає множину значень, яку може приймати поле таблиці. Тому під час створення таблиці кожному полю вказується тип даних. В Access є наступні типи даних:

текстовий – містить будь-як символи (букви, цифри та ін.) у межах від 0 до 255 символів (подібний до типу strіng у Vіsual Basіc);

поле MEMO – подібно текстовому типу містить будь-як символи у межах до 64 000 символів, застосовується для збереження невеликих текстів (пропозицій, абзаців, листів тощо);

числовий – містить числові дані, що можуть використовуватися в математичних вираженнях, цей тип має підмножини цілих чисел (байт – до 255 символів, ціле – понад 32 тис., довге ціле – понад 2 млд.) та дробових, з яких найчастіше в економічних задачах використовується одинарне з крапкою, що плаває, для представлення ваги, довжини, обсягу тощо;

дата/час – містить календарні дати в межах від 100 до 9999 року та/або час доби в 12-ти або 24-х годинному форматі, за полями цього типу може відбуватися хронологічне сортування, та виконуватися обчислення;

грошовий – містить дані в грошовому форматі до 4 знаків у дробовій частині, що можуть використовуватися у фінансових обчисленнях;

лічильник – унікальне довге ціле (до 2 147 483 647), що автоматично збільшується під час кожного додавання нового запису (під час видалення запису номери, що звільнилися, повторно не використовуються, користувач не може змінити його значення за власним розсудом);

логічний – містить дані типу Так/Ні (Істина/Неправда);

об'єкт OLE – містить об'єкт OLE, підготовлений іншим додатком, що може бути вставлений у поле командою Вставка / Об'єкт (аркуш Excel, документ Word, малюнок, звук, анімацію або відеокліп);

гіперпосилання – містить посилання на місце розташування іншого об'єкта бази даних, документа Offіce сторінки World або Wіde Web, що може бути вставлена в поле командою Вставка / Гіперпосилання;

підстановка – містить перелік, що розкривається, із припустимими значеннями поля, що взяті з іншої таблиці або введені заздалегідь (наприклад, одиниці виміру). Створюється майстром підстановок.

 

 

Практично всі види робот із БД виконуються після запуску СУБД Access, яка запускається аналогічно іншим додаткам Office:

- за допомогою меню Пуск;

- натисканням відповідної кнопки на панелі Office:

- подвійним натисканням на ярлику Access;

- подвійним натисканням на ярлику будь-якої БД Access.

 

Вікно БД

Вікно БД містить такі елементи (рис. 14.1):

1 – заголовок

2 – панель інструментів (найчастіше використовують кнопки Відкрити, Конструктор, Створити)

3 – панель об’єктів

4 – панель груп

5 – ярлики для створення нових об’єктів

6 –

перелік об’єктів

 
 


Рисунок 14.1 – Екранна форма вікна БД

За допомогою кнопки Відкрити виконується відкриття виділеного об’єкту у режимі безпосередньої роботи із даними (заповнення таблиць, перегляд результатів запитів та інше). За допомогою кнопки Конструктор – відкриття виділеного об’єкту у режимі конструктора для зміни його структури (додання поля таблиці, додання елементу управління на форму, тощо). Для створення нового об’єкта використовується кнопка Створити.

Створення порожньої БД

 

Для створення порожньої БД потрібно:

1 Запустити Access.

2 У діалоговому вікні Access обрати перемикач Нова база даних.

3 У вікні Файл нової бази даних завдати путь, за яким зберігатиметься файл БД, ввести ім’я БД, наприклад – МОНТАЖНІ РОБОТИ.

4 Натиснути <Enter> або кнопку Створити.

 


Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 10. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 11. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 12. Алгоритм роботи прозорого моста
Переглядів: 829

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад СУБД | Створення форми за допомогою автомайстра

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.