Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організація служби контролю вимірювальних приладів і автоматики

Для практичного забезпечення надійної роботи вимірювальної техніки, засобів та систем контролю й автоматичного керування виробничими процесами на підприємствах створюють спеціальну службу контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВП і А). Організаційна форма цієї служби залежать від структури й потужності підприємства.

Основним завданням служби КВП і А є забезпечення виконання положення про планово-попереджувальний ремонт контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації.

Сутність системи планово-попереджувального ремонту полягає в тім, що через певне число відпрацьованих годин виробляються огляди, періодичні перевірки й різні види ремонтів, чергування й періодичність яких визначається призначенням приладу з умовою його експлуатації.

Служба КВП і А підприємства повинна здійснювати наступні заходи: поточне обслуговування, перевірку, техогляд, ремонт вимірювальної техніки, засобів і систем контролю й автоматичного керування виробничими процесами; виконання монтажних і налагоджувальних робіт у процесі експлуатації; виконання заходів щодо вдосконалення й розвитку автоматизації, рекомендованих вищестоящими організаціями, проектними й науково-дослідними інститутами, координаційними нарадами й семінарами по обміні передовим досвідом і уточнивши у відповідних роботах разом з науково-дослідними й пусконалагоджувальними організаціями; виконання необхідних вимірів і спостережень при випробуваннях технологічного устаткування; приймання вимірювальної техніки, засобів контролю й автоматичного керування, що надходять на підприємство; складання відповідних актів і рекламацій і дотримання передбачених інструкціями умов зберігання цих засобів; складання квартальних, річних та інших заявок на вимірювальну техніку, засоби контролю й автоматичного керування, лабораторне устаткування, матеріали й запасні частини, інвентар і меблі, використовувані службою КВП і А; вивчення й узагальнення досвіду експлуатації засобів і систем контролю й автоматичного керування в умовах даного підприємства й пропаганду досягнень служби КВП і А з метою поширення досвіду на інших підприємствах. Навчання персоналу виробничих і допоміжних цехів Правильним методам експлуатації засобів і систем контролю й автоматичного керування виробничими процесами; підвищення кваліфікації працівників служби КВП і А, навчання їхнім безпечним методам роботи. Відомчий нагляд за вимірювальною технікою (у відповідності про "Положення про відомчий нагляд") у тих випадках, коли служба КВП і А організаційно сполучена з метрологічною службою підприємства.

По характері своєї роботи служба КВП і А ділиться на дві основних ділянки: ділянка експлуатації; ремонтно-повірочна ділянка.

Ділянка експлуатації стежить за правильністю експлуатації приладів: робить періодичні перевірки й поточні ремонти приладів на місці, визначає дефекти приладів у випадку виходу їх з ладу, здає прилади на ремонтно-перевірочну ділянку для поточного або капітального ремонту й бере участь у перевірці їхньої якості (після ремонту).

Ділянка експлуатації КВП і А складається з окремих груп по ділянках, на які розбите все підприємство. В основному кожну експлуатаційну ділянку охоплює відповідний технологічний цех. За обслуговуючим персоналом експлуатаційних груп закріплюються певні, по можливості однотипні установки із приладами, за які вони несуть відповідальність. Однотипність установок на експлуатаційній ділянці поліпшує умови експлуатації цього устаткування. Кількість і кваліфікація обслуговуючого персоналу кожної ділянки визначаються кількістю й складністю встановлених приладів.

Ремонтно-перевірочна ділянка робить капітальний, а також поточний ремонт приладів підприємства, які не можуть бути відремонтовані на місці їхньої експлуатації, стежить за правильністю роботи лабораторних, контрольних і зразкових приладів, робить їхній ремонт і перевірку, а також здачу госто-повірочнику як представникові відомчого нагляду. Всі роботи, пов'язані з ремонтом приладів, відзначаються в журналі ремонту контрольно-вимірювальних приладів.

Ремонтно-перевірочна ділянка відповідає за схоронність і точність всіх зразкових мір і вимірювальних приладів. Діяльність цієї ділянки тісно зв'язана про відділення Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів, що забезпечує контроль за правильним користуванням мірами й вимірювальними приладами на підприємстві.

Штат цієї ділянки становлять прибористи, між якими виробляється поділ функцій залежно від групи приладів, що обслуговуються. Один приборист може обслуговувати кілька груп приладів (наприклад, манометри й витратоміри й т.д.). Кількість прибористів і їхні функції визначаються кількістю, видом і складністю приладів і регуляторів, що перебувають в експлуатації на даному підприємстві.

Для керівництва всією роботою з нагляду за вимірювальними приладами при відсутності групи нагляду доцільно призначити відповідального за вимірювальне господарство. На цього працівника повинні бути покладені наступні функції: паспортизація всіх вимірювальних приладів, що перебувають на підприємстві; спостереження за своєчасним поданням вимірювальних приладів для перевірки й ремонту; контроль за своєчасним і якісним виконанням технічного нагляду, профілактичного ремонту, різних робіт з монтажу вимірювальної апаратури, спостереження за своєчасним поверненням вимірювальних приладів з перевірки й ремонту; здійснення зв'язку з установами Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів, які проводять технічний нагляд за вимірювальним господарством.

У тому випадку, коли на підприємстві виробляється будівництво нових об'єктів, оснащених засобами автоматизації, то із числа працівників групи виділяється особа, що здійснює технічний нагляд за монтажними й пусконалагоджувальними роботами й бере участь в оформленні всієї проміжної документації, що свідчить про якість зроблених монтажних і налагоджувальних робіт.

Група КВП і А по закінченні будівництва того або іншого об'єкта обов'язково повинна приймати безпосередню участь у прийманні засобів автоматизації здаваного в експлуатацію об'єкта.

Для виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт необхідно залучати спеціалізовані монтажні й пусконалагоджувальні організації, що забезпечує якісний монтаж і налагодження, а також кваліфікований інструктаж обслуговуючого персоналу. При випробуваннях і впровадженні нових типів приладів група КВП і А зобов'язана приймати активну участь та сприяти нормальним умовам випробувань, а також приймати участь в удосконалюванні як знову створених, так і приладів, що випускаються серійно, і засобів автоматизації. Служба КВП і А повинна бути розташована в сухому й світлому приміщенні, обладнаному необхідним інвентарем, пристосуваннями та приточно-витяжною вентиляцією. Приміщення для роботи з приладами із ртутним заповненням крім десятикратного повітрообміну повинне бути обладнане відповідно до правил по техніці безпеки при роботі про відкриту ртуть.

Штат служби КВП і А визначається з прямої залежності від обсягу робіт, що виявляється на підставі єдиних норм часу на ремонтні й перевірочні роботи, від кількості приладів, що перебувають в експлуатації, і регуляторів від установлених строків періодичної перевірки та строків профілактичного середнього й капітального ремонту.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. II. Організація перевезень
 4. II. Організація перевезень
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 7. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 8. Аварійно-рятувальні служби
 9. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 10. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 11. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 12. Адміністративно-територіальна організація
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні завдання експлуатації | Обслуговування й ремонт засобів і систем автоматизації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.