Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники 1.5 та 2.2. Вами не розраховуються за відсутності додаткової інформації

Продовження табл. 4.1

№ пор. Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності, затвердженої НСБО № 1-5
2. Показники стану та структури капіталу
2.1 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (КЗвк) Оцінка структури обігових коштів за джерелами формування – за рахунок влас­ного капіталу чи заборгованості. Оптимальне значення не нижче 0,3-0,4
2.2 Рівень простроченої заборгованості** (РЗпр) Рівень простроченої заборгованості в за­гальному обсязі заборгованості. Опти­мально – мінімізація   –
2.3 Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності) (Кфа) Оцінка рівня фінансування діяльності за рахунок власних коштів. Оптимальне значення > 0,5
2.4 Коефіцієнт заборгованості (КЗ) Оцінка рівня заборгованості підпри­ємства в загальному обсязі капіта­лу під­приємства. Оптимальне значення < 0,5
2.5 Коефіцієнт покриття боргу (КФЛ) Оцінка наявності власних коштів на одиницю позикових, що забезпечує при необхідності їх повернення кредиторам. Оптимальне значення > 1-1,5

 

Продовження табл. 4.1

№ пор. Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінан­сової звітності, затвердженої НСБО № 1-5
2.6 Коефіцієнт спів­відношення кредиторської та де­біторської заборго­ваності (ККЗ/ДЗ) Оцінка ступеня перевищення креди­торської заборгованості над дебіторською. Оптимальне значення – 1,0
Умовні позначення: ВОК – власні обігові кошти; ОК – усі обігові кошти; З – загальний обсяг заборгованості; ВК – власний капітал; К – загальний обсяг капіталу (активів); ПК – позиковий капітал; КЗ – кредиторська заборгованість; ДЗ – дебіторська заборгованість.  
3. Показники оборотності (ділової активності )
3.1 Оборотність оборотних активів (КОок) Оцінка швидкості обороту всіх обігових коштів підприємства. Оптимальний напрямок – прискорення
3.2 Оборотність товарно-матеріаль­них запасів (КОТМЗ) Оцінка швидкості обороту товарно-матеріальних запасів. Оптимально – прискорення обіговості товарно-матеріальних запасів, але за умови достатнього обсягу товарних запасів для нормальної господарської діяльності

 

Продовження табл. 4.1

№ пор. Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності, затвердженої НСБО № 1-5
3.3 Оборотність дебіторської заборгованості (КОДЗ) Оцінка швидкості обороту дебіторської заборгованості. Оптимально – прискорення обіговості
3.4 Тривалість операційного циклу (дні) (ТОЦ) Оцінка довжини операційного (торговельного) циклу, тобто періоду з моменту вкладання коштів у товарні запаси до отримання виручки від їх продажу. Оптимально – зменшення довжини операційного циклу
3.5 Оборотність кредиторської заборгованості (КОКЗ) Оцінка середнього періоду погашення кредиторської заборгованості, тобто часу, на який кредитується підприємство з боку своїх господарських партнерів
3.6 Тривалість фі­нансового цик­лу (дні) (ТФЦ) Оцінка довжини обороту грошових кош­тів підприємства, тобто періоду за який вивільняються грошові кошти
Умовні позначення: ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); ОАср – середній обсяг обігових активів; СРП – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); ТМЗср – середній обсяг товарно-матеріальних запасів; ДЗср – середній обсяг дебіторської заборгованості; – середній період обороту запасів; – середній період погашення дебіторської заборгованості; КЗср – середній обсяг кредиторської заборгованості; – середній період погашення кредиторської заборгованості.
           

Продовження табл. 4.1

№ пор. Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності, затвердженої НСБО № 1-5
4. Показники прибутковості
4.1 Чиста рентабельність (збитковість) власного капі­та­лу (ЧРВК) Оцінка рівня отримання чистого прибутку на одиницю власного капіталу підприємства, критерій для котирування акцій підприємства на біржі. Оптимально – максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення
4.2 Звичайна рентабельність (збитковість власного капіталу (до опо­даткування) (ЗРВК) Оцінка рівня звичайного результату діяльності до оподаткування на одиницю власного капіталу. Оптимально – максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення
4.3 Рентабельність активів (РА) Оцінка обсягу отримання чистого прибутку в розрахунку на одиницю майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства
4.4 Рентабельність обороту (продаж) (РО) Оцінка результатів господарської діяльності підприємств, обсяг прибутку на одиницю обороту (продаж) і частку прибутку в ціні продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Закінчення табл. 4.1

№ пор. Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності, затвердженої НСБО № 1-5
4.5. Рентабельність операційних витрат (РОВ) Оцінка ефективності поточних витрат підприємства, їх окупності; розмір прибутку на одиницю витрат підприємства  
4.6. Рівень втрати власного капіталу ()     Оцінка рівня втрати наявного власного капіталу у зв’язку зі збитками поточного та минулих періодів. Оптимально – мінімізація або відсутність    
Умовні позначення: ЧП (Зб) – чистий прибуток (збиток); ВКср – середній обсяг власного капіталу; – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; ВКср – середній обсяг власного капіталу де ЧП – чистий прибуток;   – середній обсяг активів; ПРП – прибуток від реалізації ФРОД – фінансовий результат від операційної діяльності; ОВ – операційні витрати; НЗ – непокритий збиток; НВК – наявний власний капітал
           

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. А — позитивна умовна реакція натискання на клавішу, В — бурхлива емоційно-рухова реакція за відсутності харчового підкріплення сигналу.
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 7. Аналіз зовнішньої інформації
 8. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 9. Аналіз та інтерпретація інформації
 10. Аналіз та узагальнення отриманої інформації.
 11. Аналіз якості виробничої інформації
 12. Аналітико-синтетична переробка інформації
Переглядів: 692

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 | РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.