Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Передмова

Зміст

ISBN 978-966-581-969-1 Ó Колектив авторів, 2008

Балабін В.В

Б20

ББК 81.2АНГ-7

Основи військового перекладу

(Англійська мова)

 

Підручник

 

 

За редакцією

генерал-майора В.В. Балабіна, канд.філол.н., доц.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як підручник для курсантів (студентів) вищих навчальних закладів

(Лист № 1.4/18-Г-119 від 17.01.08)

 

 

Київ – Логос


УДК (075.8)81¢25:355.343.18(=111=161.2)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 12.11.07).

Колектив авторів:

Балабін В.В.:макро- і мікроструктура, передмова, методична записка, уроки 1–10, 18; 19–23 (у співавторстві з В.М. Лісовським), передмова до словника, додаток А (у співавторстві), додаток Б, редагування підручника;

Лісовський В.М.: уроки 19–23 (у співавторстві з В.В. Балабіним); 24–32; додаток А (у співавторстві);

Чернишов О.О.: уроки 11–17; додаток А (у співавторстві).

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор В.І. Карабан– завідувач кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

доктор технічних наук, професор А.О. Рось – професор кафедри Національної академії оборони України;

доктор філологічних наук, доцент Л.Ф. Компанцева– доцент кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Б20 Основи військового перекладу: (англ. мова): підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. – К.: Логос, 2008. – 587 с. – Бібліограф.: с. 582-585.

ISBN 978-966-581-969-1

Підручник укладено для курсантів та студентів-перекладачів 2–3 курсів, студентів 3–4 курсів, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, у запасі та резерві за спеціальностями “Переклад”, “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”, офіцерів-слухачів постійно діючих курсів іноземних мов, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу.

В додатках наведено англо-український військовий словник-мінімум на 2800 лексико-термінологічних одиниць та англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу на 1000 одиниць.

ББК 81.2АНГ-7

 


Передмова...................................................................................................... 5

Методична записка....................................................................................... 8

Умовні позначки і скорочення................................................................... 11

Глава 1. Основи національної, регіональної і світової безпеки..... 12

Урок 1. Загальне поняття про безпеку і оборону................................... 13

Урок 2. Природа війни і воєнних дій........................................................ 22

Урок 3. Національна безпека...................................................................... 33

Урок 4. Колективна безпека........................................................................ 42

Урок 5. Збереження миру і безпеки........................................................... 53

Урок 6. Миротворчі операції..................................................................... 63

Глава 2. Структура збройних сил........................................................... 73

Урок 7. Загальна структура Збройних Сил США................................... 74

Урок 8. Організація Міністерства оборони США.................................. 85

Урок 9. Стратегічні сили США.................................................................. 98

Урок 10. Роди військ, служби, частини і підрозділи............................. 111

Глава 3. Особовий склад.......................................................................... 125

Урок 11. Комплектування........................................................................... 126

Урок 12. Військові звання........................................................................... 134

Урок 13. Форма одягу військовослужбовців.......................................... 146

Урок 14. Проходження служби та розпорядок дня............................... 157

Глава 4. Система військової освіти....................................................... 167

Урок 15. Система підготовки офіцерських кадрів................................. 168

Урок 16. Система професійного росту..................................................... 181

Урок 17. Первинна військова підготовка................................................. 191

Глава 5. Військово-спеціальна підготовка......................................... 201

Урок 18. Стройова підготовка................................................................... 202

Урок 19. Фізична підготовка...................................................................... 219

Урок 20. Основи радіообміну.................................................................... 231

Урок 21. Захист від зброї масового ураження........................................ 250

Урок 22. Топографічна підготовка........................................................... 264

Урок 23. Штаби та бойові документи....................................................... 278

Глава 6. Техніка та озброєння ................................................................ 292

Урок 24. Стрілецька зброя.......................................................................... 293

Урок 25. Ракетно-артилерійське озброєння............................................. 307

Урок 26. Бронетанкова техніка.................................................................. 320

Урок 27. Авіаційна техніка та озброєння ................................................ 334

Урок 28. Техніка та озброєння ВМС......................................................... 349

Урок 29. Техніка та озброєння ППО. Засоби зв’язку............................. 361

Глава 7. Бойове застосування військ (сил)......................................... 376

Урок 30. Види бойових дій......................................................................... 377

Урок 31. Види бойового забезпечення..................................................... 390

Урок 32. Тилове забезпечення.................................................................... 404

Додатки:

А. Англо-український військовий словник-мінімум.............................. 418

Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 536

Список використаних джерел..................................................................... 581

Зміст (англійською мовою) ........................................................................ 585

 


В умовах стратегічного курсу України на євроатлантичне співробітництво на порядку денному гостро стоїть питання створення сучасних, боєздатних, мобільних і необтяжливих для держави Збройних Сил. Основою такої армії мають стати військові професіонали, здатні ефективно виконувати покладені на них завдання як у мирний, так і воєнний час. Цілком зрозуміло, що це можливо лише на основі вдосконалення системи підготовки військових фахівців, покращення організації навчально-виховного процесу.

Підручник "Основи військового перекладу" започатковує серію видань принципово нового навчально-методичного комплексу “Військовий переклад” (шифр “НМК ВП”), що має гармонійно інтегрувати різні навчально-методичні матеріали (посібники, курси лекцій, практикуми, збірки навчальних текстів, навчальні словники, тестові завдання) з воєнно-політичного, військово-технічного і військово-спеціального перекладу і стати основою навчально-методичного забезпечення для нової, ступеневої, фахово зорієнтованої системи підготовки військових перекладачів в Україні, спрямованої на гарантоване формування функціональної (службової) компетенції військового перекладача на професійному рівні.

Підручник укладено у відповідності з новими освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, у запасі та резерві за спеціальністю “Переклад”, спеціалізацією “Військовий переклад”. Він є базовим для формування “підготовчого рівня” військово-перекладацької компетенції курсантів і студентів-перекладачів 2−3 курсів, студентів філологів і міжнародників 3−4 курсів, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться проблематикою воєнно-політичного, військово-технічного і військово-спеціального англо-українського перекладу.

Метою підручника є формування первинних військово-спеціальних знань щодо структури збройних сил, воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, формування і розвинення навичок усного (послідовного і двостороннього) та письмового перекладу, створення активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень в обсязі 1500 і 2300 одиниць на репродуктивному і рецептивному рівнях відповідно.

Після успішного засвоєння матеріалу курсанти і студенти зможуть виконувати обов’язки військового перекладача та здійснювати перекладацьке супроводження різних заходів міжнародного військового співробітництва на мінімально-професійному рівні (відділення, взвод, рота, підрозділ).

Тексти підручника відібрано з відкритих автентичних матеріалів нормативно-правового, довідково-реферативного, навчального й інформативного характеру (статутів, настанов, інструкцій, порадників, словників, довідників, енциклопедій, підручників, ЗМІ, Інтернету). Джерела інформації зазначаються посторінково, а список усіх використаних джерел запропоновано в кінці посібника.

В додатках наведено англо-український військовий словник-мінімум (2800 лексико-термінологічних одиниць) та англо-український глосарій типових виразів з військового перекладу (1000 одиниць).

У підручнику використовується орфографія оригінальних текстів різних варіантів англійської мови з притаманними їм орфографічними відмінностями.

Всі запозичені матеріали текстового, графічного або іншого ілюстративного характеру використовуються виключно в навчальних (некомерційних) цілях. Автори не мають на меті одержати з них будь-яку фінансову винагороду або прибуток під час або після видання, тиражування, розповсюдження цього видання.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам – доктору філологічних наук, професору В’ячеславу Івановичу Карабану – завідувачу кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору технічних наук, професору Анатолію Олександровичу Росю – професору кафедри Національної академії оборони України, доктору філологічних наук Ларисі Феліксівні Компанцевій – доценту кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за позитивні рецензії та конструктивні рекомендації щодо змісту й форми підручника.

Особлива вдячність своєму колезі – колишньому старшому викладачу кафедри військового перекладу, підполковнику запасу Олександру Миколайовичу Дудці за допомогу у підготовці та апробації рукопису підручника у навчальному процесі, цінні критичні зауваження і рекомендації.

Відгуки, рекомендації і побажання просимо направляти за адресою: Кафедра військового перекладу, к. 234, корп. 8, пр-т Глушкова 2, м. Київ-680, 03680. Тел.: 521-35-48, e-mail: balabin@i.com.ua.Читайте також:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. Передмова
 10. Передмова
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
Переглядів: 851

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
N 3 від 26.04.2002 | Методична записка

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.