Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Буття не зводиться до наявного, спостережуваного, чуттєвих форм буття.

Можливості буття які можуть виявлятися, залежать від нас

Інтернаціональність(спрямованість) буття.

Сучасне розуміння буття виявляється в рисах :

Буття не обмежується пізнаними фрагментами оточуючого світу.

Буття – це становлення, постійний перебіг великої кількості можливостей. Буття не впадає в небуття, лише коли воно є становленням.

Смислова пов’язаність Буття і небуття виражається поняттям суще.

Зустрічається як поняття у Аристотеля.

Суще– це онтологічна категорія , що позначає сутність різноманітних проявів буття.

Б - я річ чи суб’єкт в аспекті їх причетності до буття

Онтологічний абсолют(можливості буття бути опред’явленим)

Буття з т.з сущого – певна смислова орг-ція, впорядкованість світу, що допомагає буттю ставати невтаємниченим і виступати як протилежність небуттю.

 

Трансцендентне – буття звернене до Т як абсол повнотою і точною відміною, що виходять за межі буття, а з іншого боку – як зняття чи трансформація фундаментальних засад наявного буття.

 

Поняття космосу, яке вжив для означення світу як структурно організованої і впорядкованої цілісності

(Б-я і соц впорядкована цілісність)

 

Всесвіт – сукупність реальних речей і процесів які досяжні для спостереження і вивчення людиною.

Універсум –виражає реальний процес взаємодії різних виявів буття. Це здатність всієї повноти можливостей існування багатоманітності буття.

Характ Б. як таке, що знаходится в процесі розвитку це – те, що є. і те, що може бути

Світ– фіксується сфера відношень буття до власного Б Людини в світі

Воно виражає суще в його існуванні для Людини, виявляє ставлення Л до сущого.

 

Буття дається Людині через смисл і виступає як певна смислова сітка реальностей, які Людині не байдужі.

Людина вкорінюється у світ лише у тій мірі, у якій вона осмислює своє буття у ньому.

Світ відкривається Людині як процес життя, як життєвий світ і як процес випродуковування і прояснення людиною самої себе(осягнення смислів, можливостей)

3. Проблема єдності і багатоманітності світу виявляється через :

1) Пошук першооснови як поєднання цієї багатоманітності.

2) Дослідження проблеми змінності світу і пошук механізмів цієї змінності.

 

Субстанція, матерія

Поняття Субстанція виразило тенденцію єдності буття як єноності сутності, сутності та існування.

В її розумінні виділяються аспекти:

1. Її якісна інтерпретація як незмінного начала – метафаз. підхід (Гегелівське розуміння)

Як змінної сутності, що знаходиться в процесі саморозвитку (діалект підхід в Гегелівському розумінні)

2.Кількісна інтерпретація

- Монізм – ідеалістичний, матеріалістичний

- Дуалізм

- Плюралізм

Матерія –це поняття для позначення нескінченного багатства об’єктивно реального буття світу в часі , просторі і русі.

 

Основні риси:

1) Об’єктивність існування світу

2) Вічність нестворюваність і незнищуваність матерії.

3) Здатність до уречевлення.

Атрибутивними властивостями матерії є:

· Структурність

· Рух

· Простір

· Час

4. Простір і час функціонують як універсальна і цілісна форма організації всього розмаїття нескінченного світу.

Мають загальний культурний, науковий і філософський зміст, тому виділяють :

· Міфологічну

· Науково – природничу

· Історико – культурну

· Філософські концепції простору і часу.

До індустріальний період , індустріальний і постіндустріальний періоди.

Структурування часу і абстракції

Простір –найзагальніша форма буття як усталеного, структурованого, що характеризує протяжність, співіснування об’єктів і явищ

О Протяжність

З Метричність

Н Структурованість

А Єдність перервності

К й неперервності

И

Це конструктивний образ універсального зв’язку.

Час –найзагальніша форма буття як плинного, змінного, що характеризує тривалість, послідовність існування та зміни стану різних систем.

О Тривалість

З Необоротність

Н Одновимірність

А Єдність контину

К діяльності і

И дискретності

Це конструктивний образ становлення і перетворення сущого

В тлумаченні простору і Часу історично склалося 4 підходи :

· Динамічний

· Статичний

· Субстанціальний

· Релятивний

В Ф досліджуються особливості Простору і Часу в різних формах буття

Форми буття

Фізична – охоплює всі фізичні механізми системи і тісно пов’язаний з розвитком механіки і квантової фізики

Біологічна - дослідження живих систем Вернадський співвідносить симетрію і асиметрію

Соціальна (культурна) – пов’язана з буттям Людини, вивчає спосіб власного освоєння Простору і Часу.

Важливою рисою Простору і Часу – є їх людино вимірність.

Соціальний Простір і Час характеризують їх як засоби визначення людино вимірності історії та пізнання Людини як суб’єкта діяльності та свободи.

Прагнення до оволодіння Простору і Часу, їх можливостей для реалізації власної свободи.

Риси соціального простору:

· Багатоплановість

· Смислова і знаково – інформаційна насиченість

· Зв'язок з природним простором

 

 

Риси соціального часу :

· Полі ритмічність

· Єдність минулого теперішнього і майбутнього

· Єдність «уречевленого» і живого часу

· Знакова природа (пов’язана з людською історією)

Риси соціального Простору і Часу :

1. Символізація – надання часу і епох простору людського виміру, співвіднош. часу і вічності – проблема людського осмислення часу (Платон, Неопл. Августин)

Вічність позначає :

1) те, що не обмежене у часі і перебуває без кінця

2) те, що має таку досконалість і повноту, що до нього неможна нічого додати чи відняти.

3) Те, що ніколи не змінюється (одночасність всіх часів)

Августин створив релігійну концепцію В., розглядаюсь її як атрибут нескінченного Божественного розуму, як здатність Бога існувати одночасно в 3-х часових вимірах. Вічність розглядається як нескінченний Божественний час. Розглядається Вічність і через призму Людини.

Людська душа.

Розвиваючи неоплатоністичну позицію Августин доповнює її людським виміром. Розглядаючи людську душу як точку перетину часу та вічності, завдяки чому Людина вміщена у тимчасовий світ, прагне до вічності.

Ньютон : 2 форми часу – відносний і абсолютний

Відносний – окремі відрізки часу.

Абсолютний - характеризує вічні і незмінні сутності.

Перевідкриття часу – враховхування динамічності і змінності у створенні картини світу.

Проблема пам’яті : характеристика самопізнання Людини, само тотожності Людина без пам’яті – не людина .

2 аспекта :

1 Людина – раб часу

2 Співдружність Людини і часу (з іншого боку проблема безсмертя)

5. Несторенко

Р. 3.3

Сталість і мінливість буття

Рух – поняття для позначення будь-яких (станів) взаємодій, а також зміни станів, об’єктів.

Вічний

В філос. не створюваний.

Спокій– означає сталість, не змінність будь-чого, Характеризує певні стани руху, що (характ) забезпечують стабільність, та збереження предмету чи явища. Виступає умовою диференціала цієї матерії, яка забезпечує стабільність системи.

Сутність руху è розвиток.

Розвиток – процес тривалих накопичуваних, необоротних якісних змін у бутті.

Ознаки:

- структурність

- поступальність

- спрямованість: è прогрес

è регрес

è колообіг

Проблема причин руху

Розвиток – закон і спосіб буття. Змістом прогресу розвитку є формотворення на основі реалізації закладених раніше можливостей.

Виступає як закон буття.

Теорія розвитку - діалектика

Сучасне– тлумач як безперечна смислової наповненості людської ЖД. Тут йому протистоїть бездуховне по спрямованості цінностей і смислів, які Людина намагається здобути

Духовність – смислотвірний принцип людського буття внутр опора і універсальна характеристика людського буття. Є вільним в Л.

Духовне –це не тільки позит, а здатність людини виробляти смисли.

Духовнеполе людини не задається автоматично.


Читайте також:

 1. Буття людини як реальний процес її існування
 2. Буття. Матерія. Формування філософського поняття матерії
 3. Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів
 4. Визначення балансової вартості валюти в момент її вибуття.
 5. Виміри людського буття
 6. Відображення в обліку вибуття та інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів
 7. Вопрос 3 5. Облік іншого вибуття товарів
 8. Вчення про світ. Буття людини у філософії і медицині.
 9. Герменевтика. Етапи: екзегетика, техника інтерпретації Шлейермахера, як наука про дух В. Дільтея, розуміння М.Гайдеггера, буття як мова у Г.Гадамера.
 10. Громадянство в зарубіжних країнах: порядок набуття та втрати.
 11. Громадянство України. Поняття громадянства. Підстави набуття громадянства
Переглядів: 967

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема. Людина і світ. Граничні засади буття людини у світі | Духовність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.