Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

 

 

Статистичне вивчення чисельності населення. Застосування методу групувань і статистиці населення. Склад населення за статтю. Статистичне вивчення вікового складу населення. Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення

 

П

ершим показником, що характеризує населення є показник абсолютної чисельності населення, який відбиває загальну кількість людей, що проживають на даній території у відповідний момент часу.

Його одержують за даними перепису населення, або розраховують за інформацією про кількість народжених, померлих та сальдо міграції.

Чисельність населення постійно змінюється. Різниця між чисельністю населення на дві дати (Δt-0 = St – S0) називається абсолютним приростом, або скороченням, якщо чисельність населення зменшується (дивись таблицю 3.1 і додаток 1).

Таблиця 3.1

Абсолютна чисельність та абсолютний

приріст населення України на початок року, тис. осіб

 

Р і к Абсолютна чисельність Абсолютний приріст Р і к Абсолютна чисельність Абсолютний приріст
-394
-394
-395
-420
-834
-453
-382
-341
-351
-130 -284
-386 -273
-394  
-440    

 

Зміни населення в часі є результатом дії сил, спрямованих на його зростання за рахунок народжених та притоку іммігрантів і скорочення за рахунок померлих та відтоку емігрантів.

Різниця між числом народжених і померлих називається природним приростом (скороченням) населення (дивись додаток 3).

Баланс між чисельністю іммігрантів і емігрантів називається міграційним приростом, або сальдо міграції. Населення, в якому відсутня зовнішня міграція (міграція за межі даної території) називається закритим населенням.

Якщо ми знаємо значення природного приросту та сальдо міграції (компоненти зміни чисельності населення), можна побудувати рівняння демографічного балансу:

S1 = S0 + (N – M) + (І– Е),

де: S1 і S0 – чисельність населення відповідно на кінець і початок періоду; N – число народжених; M – число померлих; І– чисельність іммігрантів; Е – чисельність емігрантів.

Компоненти зміни чисельності населення України за 1984-2006 рр. наведені на рисунку 3.1

 

Рис. 3.1. Компоненти зміни чисельності населення

України за 1984-2006 рр.

 

Абсолютний приріст хоча і характеризує динаміку чисельності населення, але сам залежить від загальної чисельності населення даної території та тривалості періоду. Так, неможливо порівнювати величину приросту, наприклад, населення України і Білорусі, або приріст населення за 5 років з приростом за рік.

Тому виникає необхідність переходу до відносних показників, очищених від впливу зазначених факторів. Найпростішими з них є коефіцієнтиросту та приросту населення:

 

Наприклад, чисельність населення України на 01.01.1984 р. складала 50679 тис. осіб, а на 01.01.1993 р. – 52244 тис. осіб. Тоді коефіцієнт росту дорівнює:

,

а коефіцієнт приросту:

 

Коефіцієнти росту і приросту вільні від впливу абсолютної чисельності населення. Коефіцієнти приросту населення України наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Коефіцієнти приросту населення

України, 1971-2006 рр., %

 

Р і к Коефіцієнт приросту (скорочення) за рік Р і к Коефіцієнт приросту (скорочення) за рік Р і к Коефіцієнт приросту (скорочення) за рік
0,83 0,32 -0,74
0,83 0,42 -0,76
0,77 0,35 -0,86
0,62 0,33 -0,77
0,64 0,46 -0,78
0,55 0,44 -0,79
0,48 0,42 -0,84
0,38 0,26 -1,69
0,35 0,20 -0,80
0,40 0,22 -0,72
0,36 0,36 -0,75
0,35 -0,25 -0,61

 

Разом з тим, зазначені вище коефіцієнти в повній мірі залежать від тривалості періоду, для якого вони розраховані: чим він триваліший, тим, за рівних умов, вони вищі.

Щоб запобігти цього недоліку, розраховують середньорічні коефіцієнти та темпи росту і приросту. (Докладніше про це у наступних темах).

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. N – чисельність популяції
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 5. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 6. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Аналіз диференціації населення за доходами
 9. Антропологічні особливості давнього населення території України
 10. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 11. Атомно-кристалічна структура металів
 12. Базова алгоритмічна структура
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РОЗДІЛ 3 | Вікова структура населення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.