Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 15. Оформлення технологічних документів

Після розв’язання всіх задач проектування технологічного процесу, від має бути оформлений у відповідності з вимогами Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

ЄСТД визначає єдині положення, правила і вимоги розробки, виготовлення і використання технологічної документації. Основне призначення стандартів ЄСТД — встановлення в організаціях і на підприємствах однакових стандартних бланків (карт, форм) і встановлення однакових правил оформлення і обігу технологічних документів.

Технологічний документ — це документ, який містить технологічне рішення і (або) технологічний процес у відповідності із встановленою формою.

До технологічних документів належать графічні і текстові документи, які окремо чи в сукупності визначають технологічний процес виготовлення або ремонту виробу і маршрут проходження його по службах підприємства.

Згідно з ГОСТ 3.1102—81* і ГОСТ 3.1404—86 в описі технологічних процесів можуть використовуватися 24 види технологічних документів. Сутність цих документів розглянута в [26]. В лекції розглянемо лише ті документи, які найчастіше використовуються у навчальному процесі.

Титульний аркуш (лист) (ТЛ) — документ, що визначає назву технологічного процесу або предмета праці і відомості про розробників.

Маршрутна карта (МК) — документ, який містить опис технологічного процесу виготовлення або ремонту виробу з розподілом його на операції у технологічній послідовності їх виконання із зазначенням обладнання, оснащення, матеріальних і трудових нормативів у відповідності із встановленими формами.

Операційна карта (ОК) — документ, який містить опис технологічної операції із зазначенням змісту переходів, режимів обробки і відомостей про засоби технологічного оснащення.

Карта ескізів (КЕ) — документ, який містить ескізи, схеми, таблиці, необхідні для виконання технологічного процесу, операції, установа, позиції чи переходу виготовлення або ремонту виробу.

Карта налагоджень (КН) — документ, який містить додаткову інформацію про вимоги щодо налагодження засобів технологічного оснащення на операції механічної обробки.

Карта кодування інформації (ККІ) — документ, який оформляється на операцію, що виконується на верстаті з ЧПК, і містить додаткову інформацію про операцію, а також зміст керувальної програми.

У кожному конкретному випадку можливе використання, крім означених вище, й інших технологічних документів, передбачених ГОСТ 3.1102-61.

В разі використання верстатів з ЧПК слід оформляти такі документи: карту технологічного процесу (МК), операційну карту (ОК), карту налагоджень (КН), карту кодування інформації (ККІ).

Розробка технологічної документації у теперішній час здійснюється найчастіше за допомогою САПР “КОМПАС-АВТОПРОЕКТ”.

 

В залежності від типу виробництва, який обумовлює різний рівень деталізації розробки технологічного процесу, в машинобудуванні використовуються такі типи описів технологічного процесу.

Маршрутний опис — стислий опис всіх технологічних операцій в маршрутній карті в послідовності їх виконання без розкриття змісту переходів і технологічних режимів.

Операційний опис — детальний опис всіх технологічних операцій в послідовності їх виконання із розподілом операцій на переходи і відображенням змісту переходів і режимів обробки.

Маршрутно-операційний опис — є проміжним між маршрутним і операційним описами. Припускає в рамках одного комплекту документів використання маршрутних і операційних (зазвичай, на складні операції) карт.

Для маршрутного опису технологічного процесу основним документом є маршрутна карта, оскільки операційні карти не розробляються ні на одну з операцій. В маршрутній карті у цьому випадку описується весь технологічний процес від початку до кінця; при цьому відображається така інформація: номер цеху, номера, найменування і зміст всіх операцій (без розподілу на переходи), технологічне обладнання, трудозатрати. Маршрутний опис використовується переважно в одиничному і дрібносерійному виробництві.

Для операційного опису технологічного процесу маршрутна карта відіграє роль зведеного документу, оскільки у цьому випадку на кожну з операцій розробляється операційна карта. В маршрутній карті вказуються: номер цеху, номера, найменування всіх операцій, технологічне обладнання (модель верстата), трудозатрати. В операційних картах міститься детальний опис технологічної операції із зазначенням змісту переходів, режимів обробки, відомостей про обладнання і засоби технологічного оснащення. Кожна з операційних карт доповнюється картою ескізів. Операційний опис рекомендується для використання в середньосерійному, крупносерійному і масовому виробництві.

В маршрутно-операційному описі в маршрутній карті детально описуються ті операції, на які відсутня операційна карта. Зміст операцій, на які розроблені операційні карти, записується стисло, так як в операційному описі. Маршрутно-операційний опис технологічного процесу використовують в умовах дрібносерійного виробництва.

В навчальному процесі під час виконання курсового і дипломного проектування «Технологія обробки типових деталей та складання машин» зазвичай використовується операційний або маршрутно-операційний описи технологічного процесу.

 

Література − (С. 212-215) [22], (С. 359-372) [26].Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Аналіз документів
 3. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 4. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 5. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 6. Бухгалтерська обробка документів.
 7. Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження
 8. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 9. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 10. Вид заняття: лекція
 11. Вид заняття: лекція
 12. Вид заняття: лекція
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 14. Основи технічного нормування | ТЕМА № 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.