Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Бухгалтерська обробка документів.

 

Більшість документів, як правило, складають у різних структурних підрозділах підприємства або надходять зі сторони (від інших підприємств, організацій, установ, фізичних осіб). Документи після виконання господарських операцій, зафіксованих у них, передаються до бухгалтерії для подальшої обробки.

Бухгалтерська обробка документів полягає у їх перевірці, розцінці (таксуванні), групуванні і контируванні (рис.6.4).

 

Її мета – підготувати документи до наступних записів на рахунках, регістрах синтетичного і аналітичного обліку і т.д.

 

перевірка   розцінка (таксування) групування   контирування
       
по суті    
     
за формою    
     
арифметично    
                         

Рис.6.4. Бухгалтерська обробка документів

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік.

Перевірка по суті – це перевірка документів на доцільність здійснених господарських операцій, відповідність їх чинному законодавству, установчим документам підприємства, встановленим лімітам тощо.

Перевірка за формою – це перевірка повноти і правильності заповнення всіх реквізитів документів, справжності підписів відповідальних осіб, своєчасності складання документа і передачі його до бухгалтерії.

Арифметична перевірка – це перевірка арифметичних підрахунків, здійснених у документах (правильності визначення суми господарської операції).

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення. Якщо в результаті перевірки внутрішніх документів встановлено недоліки в їх заповненні (неправильно складені або неповністю оформлені), такі документи підлягають дооформленню або заповненню вдруге особами, які їх склали. Якщо виявлено помилки у зовнішньому документі, підприємству, що його склало, надсилають повідомлення про необхідність виправлення помилок. При цьому бухгалтер складає довідку-розрахунок до даного документа і робить правильний бухгалтерський запис. Після перевірки документи підлягають розцінці (таксуванню).Розцінка (таксування) документів – це оцінка господарської операції, оформленої даним документом, у грошовому вимірнику, тобто це проставляння ціни і суми у відповідних графах документа. Групування документів – це об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і запис у накопичувальні та групувальні відомості для визначення загального підсумку за кожною групою, що значно спрощує і скорочує подальші реєстраційні операції.Контирування документів – це зазначення у документах кореспонденції рахунків (у спеціального відведених для цього графах або у вільних місцях). Документи із зазначеними проводками використовують для відображення господарських операцій, оформлених даними документами, в регістрах синтетичного і аналітичного обліку.Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати
відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: - при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр;- при обробці на обчислювальній установці – відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.Усі документи, що додаються до прибуткових та
видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою
для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат,
підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом
«Одержано» або «Сплачено» із зазначенням дати (числа, місяця,
року).

На цьому практично завершується бухгалтерська обробка документів.


Читайте також:

 1. Аналітична обробка інформації вузлами інформаційно-аналітичної функціональної підсистеми МОЗ України і питань НС.
 2. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
 3. Бухгалтерська оцінка капіталу банку
 4. Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
 5. Введення інформації в ЕОМ та її обробка
 6. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
 7. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 8. Встановлення факту зміни документів.
 9. Графоаналітична обробка даних при двох змінних факторах і лінійної залежності
 10. Електроконтактна обробка
 11. Загальні вимоги до оформлення тексту документів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика видів документів | Документо­обіг та його організація.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.