Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Введення інформації в ЕОМ та її обробка

 

Обробка за допомогою ЕОМ складається з двох стадій: уведення інформації в машину і власне обробка (виконання статистичних розрахунків). У пам'ять персонального комп'ю­тера дані вводяться безпосередньо з анкет, а машини обчис­лювальних центрів, як правило, потребують додаткової про­цедури — кодування масиву. Групою проінструктованих кодувальників масив даних у цифровому вигляді переноситься на спеціальні кодувальні аркуші, які потім передаються опе­раторам обчислювального центру для набивання перфокарт або запису на магнітні стрічки. Вибір системи кодування, формат кодувальних аркушів та інші технічні питання узгоджуються зі спеціалістами обчислювального центру заз­далегідь, на етапі планування дослідження.

Є декілька комп'ютерних програм (SPSS, Stat, Diasta, Socium, Stadia та ін.), які забезпечують введення інформації в ЕОМ і отримання різних варіантів її машинної обробки. Машинна обробка на ЕОМ дає змогу обробити великий масив анкет, які містять якісні й кількісні показники (ознаки), вста­новлювати та вимірювати зв'язки між ними.

Підготовка соціологічної інформації для введення в ЕОМ полягає в перевірці анкет на відповідність встановленим па­раметрам. Основними критеріями перевірки є надійність, пов­нота, точність і технологічність інформації, яку вводять. У процесі підготовки анкет до введення в ЕОМ передбачається також розробка форм подання вихідних даних. Метою та­кої підготовки є уніфікація анкетних даних, яка сприяє їх введенню та зберіганню в ЕОМ. Підготовлені таким чином дані вводяться в ЕОМ за допомогою клавіатури. Зберігається ця інформація на магнітних гнучких, жорстких, лазерних дисках та інших пристроях.

Уведення даних в ЕОМ здійснюється методом перенесен­ня із заповнених анкет варіантів відповідей респондентів на певні запитання.

Соціологічна інформація може зберігатися в пам'яті ЕОМ, наприклад, у вигляді таблиць (табл. 2.1.).

 

Таблиця 2.1. Обробка інформації на ЕОМ

 

 

№ респондента Номери запитань
... М
Респондент 1          
Респондент 2          
...          
Респондент N          

 

Кожний рядок таблиці має порядковий номер і містить відповіді окремого конкретного респондента на всі запитання анкети. Порядкові номери відповідають введеним дослідником кодам. Таблиця містить декілька полів (у табл. 2.2. по горизон­талі), у кожному з яких зберігається вибраний респондентом варіант відповіді на запитання анкети. Кількість таких полів, або комірок, дорівнює сумі варіантів відповідей анкети. Якщо, наприклад, в анкеті, що складається з 27 запитань, загальна кількість запропонованих варіантів відповідей дорівнює 120, то і кількість комірок таблиці дорівнюватиме 120. Поля таб­лиці пронумеровано так, що кожне з них має номер, який відповідає номеру відповіді в анкеті. Поля, в яких містяться дані всіх респондентів з одного варіанта відповіді, являють собою колонку таблиці (по вертикалі).

Респондент, відповідаючи на запитання анкети, вибирає один або декілька із запропонованих варіантів і помічає їх кодом або підкресленням.

Вибравши анкету і визначивши її код, в електронній таб­лиці знаходять рядок (запис) із таким номером. За допомо­гою спеціальних клавіш (як правило, це клавіші із зобра­женням стрілок угору і вниз) переміщають маркер (світлову рисочку-позначку) на екрані дисплея на початок цього ряд­ка. Знайшовши в анкеті відповідь, відмічену тим чи іншим способом респондентом, оператор визначає його порядковий номер. Відшукавши в електронній таблиці чи базі даних ко­мірку з таким номером, він за допомогою клавіші "Табуляція" або клавіш із зображенням стрілок вліво чи вправо переміщується в ній і записує там цифру "1", натиснувши клавішу з її зображенням. В решту комірок нічого не вво­диться. Операція введення потребує підвищеної уваги та аку­ратності.

Нижче наведено варіант таблиці, створеної за допомогою програми табличний редактор Microsoft Excel (табл. 2.2).

На екрані комп'ютера накреслюється таблиця, в комірки якої можуть вноситися відповідні символьні (текстові або цифрові) дані, а також формули для отримання сумарних даних.

Перед боковиком таблиці розміщено цифри від 1 до N (від 10 до 13), де максимальне значення може дорівнювати 9999. Вони показують номер рядка таблиці. Горизонтально над рядком з номером "1" розташовані літери латинського алфавіту від А до Z (від 10 до L). На перехресті колонки з рядком розміщується комірка, яка має свої координати. На­приклад, комірка таблиці з текстом 07 має адресу (коорди­нати) Н4. У комірці з адресою В10 може бути записана фор­мула sum (В6 : В8), це означає, що всі дані в комірці від В6 до В8 колонки В додаватимуться, а їх результат запишеться в комірку В10. У комірках від СЮ до К10 будуть такі самі формули з відповідною кожній колонці літерою латинського алфавіту. В комірку В12 може бути введена формула В10/100АГ, де N означає кількість рядків (записів) таблиці, при­значену для введення даних респондентів, тобто максималь­ну кількість анкетованих респондентів. У даному разі N = З, тобто від 6 до 8 рядків включно.

Для збереження таблиці з даними в програмі закладено спеціальну команду "SAVE", для виконання якої треба вка­зати ім'я файла, в якому таблиця буде зберігатися, напри­клад ANCETA-l.xls.

Робота з уведення даних анкет доволі трудомістка, одно­манітна і разом з тим відповідальна. Однак саме ця форма через наочність приваблива для введення, коригування та обробки анкет на ЕОМ.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 3. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 4. Аналіз зовнішньої інформації
 5. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 6. Аналіз та інтерпретація інформації
 7. Аналіз та узагальнення отриманої інформації.
 8. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
 9. Аналіз якості виробничої інформації
 10. Аналітико-синтетична переробка інформації
 11. Аналітична обробка інформації вузлами інформаційно-аналітичної функціональної підсистеми МОЗ України і питань НС.
 12. БАГАТОКАНАЛЬНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів: 1569

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ручна обробка інформації | Аналіз та інтерпретація одержаних даних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.