Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вид заняття: лекція

Дидактична мета заняття: формування знань щодо сутності та класифікації персоналу на підприємстві, порядку розрахунку чисельності персоналу та показників його руху.

Виховна мета| заняття|:виховання| почуття| відповідальності, формування раціонального, економного, дбайливого відношення|ставлення| до ресурсів.

План заняття:

1. Сутність персоналу підприємства

2. Чисельність персоналу на підприємстві

3. Показники руху персоналу на підприємстві

4. Порядок створення підприємства

5. Зовнішнє середовище функціонування підприємства

6. Функції й задачі підприємства (СРС)

1. Сутність персоналу підприємства

Розрізняють поняття «трудові ресурси» і «персонал» підприємства.

Трудові ресурси країни – це частина населення працездатного віку, що володіє необхідним фізичним розвитком, знаннями й практичним досвідом для роботи в народному господарстві.

До трудових ресурсів відносять як зайнятих, так і потенційних працівників.

Кадри (або персонал підприємства) –це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві й вхідних у його обліковий склад.

Трудові ресурси підприємства мають певні якісні й кількісні характеристики, які можуть бути відносно точно обмірювані й відбиті рядом показників.

Персонал підприємства поділяють на:

- Непромисловий персонал підприємства– це працівники, не пов'язані з основною виробничою діяльністю підприємства (працівники соціальної інфраструктури підприємства).

- Промислово-виробничий персонал підприємства (ППП) –це працівники, зайняті основною виробничою діяльністю.

Склад ППП наведений на рис.1

Рис.1 Склад промислово-виробничого персоналу підприємства

Категорії ППП

До робітників ставляться працівники, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей. Вони діляться на основних - зайнятих виробництвом продукції й допоміжних, виконуючі функції ремонту, інструментального забезпечення, забезпечення енергією, транспортування..

До керівників, ставляться працівники, що займають посади керівників підрозділів, їхні заступники, головні фахівці.

До фахівців ставляться працівники, зайняті інженерно-технічним, економічним, юридичним і іншим аналогічним видом діяльності.

До властиво службовців ставляться працівники, що здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування й діловодство.

Залежно від характеру трудової діяльності персонал підприємства підрозділяють по професіях, спеціальностям і рівню кваліфікації.

Професія –певний вид діяльності (занять) людини, обумовлений сукупністю знань і трудових навичок, придбаних у результаті спеціального навчання.

Спеціальність –вид діяльності в рамках тої або іншої професії, що має специфічні: особливості й жадає від працівників додаткових

спеціальних знань і навичок.

Наприклад, у рамках професії економіста можуть бути виділені спеціальності економіст-плановик, економіст-бухгалтер, економіст-фінансист, економіст-трудовик.

У рамках єдиної робочої професії слюсарі - слюсар-наладчик, слюсар-монтажник, слюсар-сантехник.

Кваліфікація –ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність у нього знань, уміння й навичок, необхідних для виконання роботи або функцій певної складності, що відображається у кваліфікаційні (тарифних) розрядах і категоріях.

Керування персоналом пов'язане з розробкою й реалізацієюкадрової політики, основними цілями якої є:

• задоволення потреби підприємства в кадрах;

• забезпечення раціонального розміщення, професійно-кваліфікаційного й посадового просування кадрів;

ефективне використання трудового потенціалу підприємства.

Реалізація цих цілей припускає виконання багатьох функцій, а саме:

планування, наймання й розміщення робочої сили, включаючи відбір, орієнтацію й адаптацію;

• навчання, підготовка й перепідготовка працівників підвищення кваліфікації;

• оцінка персоналу (проведення атестації працівників, просування по службі й організація кар'єри);

• визначення умов наймання, праці і його оплати:

• мотивація праці й дотримання дисципліни;

• забезпечення формальних і неформальних зв'язків, створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

• реалізація соціальних функцій (пільгове харчування на підприємстві, допомога родині, організація відпочинку й ін.);

• контроль безпеки праці.

Роботу з кадрами на підприємстві здійснюють всі лінійні керівники, а також деякі функціональні відділи й менеджери: відділ кадрів, відділ праці й заробітної плати, відділ технічного навчання, що управляють персоналом.

Найм працівників здійснюється із зовнішніх у внутрішніх джерел.

До зовнішніх джерел відносять регіональні біржі праці, державні центри зайнятості, вищі навчальні заклади й ПТУ.

Внутрішні джерела: підготовка працівників на самому підприємстві, просування своїх працівників по службі, прийом на роботу з рекомендації своїх співробітників і ін.

2. Чисельність персоналу підприємства

1. Явочна чисельність робітників (Чяв) – чисельність працівників, що явилися на роботу, визначається за формулою.

де: ВПріч – річний обсяг випуску продукції, од.

Нчас – норма часу (трудомісткість) на виготовлення одиниці виробу, годин.

– кількість робочих днів за рік.

Тзм – тривалість зміни, год.

Кв.н. - коефіцієнт виконання норм виробітку.

ВПзм – змінний обсяг випуску продукції, од.

- число змін роботи підприємства

2. Облікова чисельність робітників (Чобл.).

де: Z - % невиходів з різних причин.

- кількість днів невиходів за балансом робочого часу робітників, дні.

3. Середньооблікова чисельність визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день (місяць) з наступним діленням на число календарних днів (місяців) у періоді.

 

3. Показники руху персоналу на підприємстві

 

1. Показники структури кадрів - співвідношення чисел кожної категорії працівників і загальної чисельності працівників на підприємстві.

 

2. Коефіцієнт прийому кадрів:

де, Рпр - число прийнятих працівників за період,

- середня облікова чисельність працівників.

3. Коефіцієнт вибуття кадрів:

де, Рв - число працівників вибулих за період,

– середня облікова чисельність працівників за період.

4. Коефіцієнт плинності кадрів:

Зайвий оборот:

- звільнені за власним бажанням;

- звільнені за порушення трудової дисципліни;

- звільнені за невідповідність займаної посади.

5. Коефіцієнт стабільності персоналу

Рпост – число постійних працівників, які є в списковому складі підприємства цілий рік

6. Коефіцієнт змінюваності персоналу Кзм. п. – який визначаться відношенням більшого з двох чисел - прийнятих і звільнених - до середньооблікової чисельності персоналу

7. Середній стаж роботи працівників на даному підприємстві – відношення загальної років роботи всього персоналу на даному підприємстві до середньооблікової чисельності.

 

 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вступна лекція
 6. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 7. Клітинна селекція рослин.
 8. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 9. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 10. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 11. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 1576

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.1 сек.