Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у

Й розділ : Державна система сертифікації в Україні.

Й розділ : Методи дослідження якості та безпеки продуктів,товарів і послуг.

Життєзабезпечення і послуг.

Така структура і зміст лекційного матеріалу,засвоєння якого буде підкріплено

семінарськими заняттями і лабораторними роботами з опитуванням студентів, виконання ними контрольних модульних завдань по пройденому матеріалу повинні слугувати засвоєнню студентами основних положень регуляторної політики держа - ви,її змісту та інструментарію щодо досягнення мети - якісне задоволення потреб споживачів.

 

навчанні студентів

Рівень і стан регуляторної політики являється індикатором рівня її технічного

стану у виробництві товарів вжитку, їх якості , якості послуг, що надаються грома-

дянину - споживачу.Водночас стан регуляторної політики свідчить не тільки про

стан виробництва, підготовленість підприємств та виробників до належного рівня

якості товарів вжитку,але й про рівень державної політики у цій сфері,відповідності

задекларованих політиками обіцянок перед споживачами . Основне призначення

всіх засад регуляторної політики у державі є забезпечення якості життя,задоволення

потреб її громадян у відповідності до державних та міжнародних стандартів.Коли

говоримо про якість,то розуміємо що це є відповідність вимогам задоволення потреб

людини відповідно призначення продуктів,товарів і послуг.Україна послідовно при-

єдналась до міжнародних угод та положень щодо таких вимог,основні засади державної політики щодо регуляторної діяльності виконуються послідовно і в режи-

мі постійного перегляду своїх заходів і реорганізації відповідних органів централь-

ної влади .Звичайно,час виконання цих вимог і заходів з 2001 року і донині показав,

що не всі рішення були тоді продумані, коли Держстандарт і Держспоживзахист України були з`єднані в одну організацію,що була вимушена виконувати підчас взаємно протилежні рішення.Громіздкість у функціонувані такого складного меха-нізму призвела до фактичного малоефективного результату в діяльності, до втрати

стійких позицій щодо якості та поглиблення власного впливу на цей чинник. На деякі виклики Україна не змогла гідно відповісти,що призвело до певних втрат пози-

цій щодо захисту населення та вживання запобіжних мір регуляторної політики. Так, наряду із входженням нашої держави до СОТ ми втратили надійний контроль щодо якості і безпеки більшості харчових продуктів,виключили їх обов`язкову сер-

тифікацію при імпорті.Нинішня реорганізація Держспоживстандарту України, що

добігає завершення і покликана не тільки вирішити накопичені протиріччя і втра-чену ефективність від діяльності, але й організувати всю регуляторну діяльність більш ефективно ,більш лаконічно і більш адресно.

Проблеми регуляторної політики і її реалізація багатофакторна ,тому що кін-

цевим результатом її досягнень являється задоволення потреб населення України.

Важливим являється не тільки якість товарів та послуг,але й вплив їх на здоров`я

громадян і на прямий звязок з критичною демографічною ситуацією в країні.Надто

низький приріст населення,впливи міграції до країн з більш високим рівнем життя

і відтік дієздатної і репродуктивної частини населення у вигляді молоді,старіння

населення,збільшеня збіднілості його на фоні світових кризових явищ та зменшеня

рівня платіжеспроможності робить надто актуальною реалізацію ефективних заходів

у регуляторнй політикі країни.У ланцюжку "виробництво - споживання ", де на кож-ному етапі формується якість товарів і послуг,є вузлові моменти ,до яких регулятор- на діяльність відповідних органів повинна бути особливо прискіплива.Проблеми

починаються звичайно з питань якості та безпеки сировинних матеріалів,контролю

цих параметрів на етапі первинного їх виробництва.Множина органів виконавчої влади, що за це відповідають, різновідомчість, децентралізація їх діяльності і прий-няття ними підчас протилежних рішень вже може призвести до негативних наслідків.Так, негативний вплив незадовільного стану довкілля,забруднення його техно-генними та побутовими відходами,неконтрольоване застосування засобів захисту рослин та добрив,некомпетентність та низька кваліфікація виробників сировинних матеріалів,відсутність належного лабораторного контролю може призвести до негативного стану сировини.Хоча такими питаннями опікується ціла низка відомств (мінагрополітики,ветеринарна медицина, фітосанітарний контроль ,санітарно-епідеміологічний контроль ,екологічний та радіологічний нагляд , інші) потреба в постійному та дійовому моніторінгу існує, як і потреба оновлення норм безпеки і

якості сировинних матеріалів,створення для такої цілі нових нормативних докумен-тів.Для цього повинна бути реалізована програма координації всіх різнопланових відомств органом, уповноваженим на здійснення технічного регулювання.

Звичайно, головними завданнями такого органу повинно бути і подальше здійснення заходів по організації ефективної діяльності підприємств, їх атестації і сертифікації подукції , товарів і послуг, більш якісного відношення до процесів обов`язкової та добровільної сертифікації продукції і товарів імпорту ,якості послуг.

Досвід роботи показує,що збільшується кількість скарг та відмов щодо неякісної

продукції і товарів.Не допомогає поки що і система декларації відповідності імпор-терами та виробниками.Ці проблеми можуть бути вирішені постійним і дійовим контролем,що на сьогодні значно втрачений,непостійний і підчас формальний.

Дійовими органами контролю та його виконання повинні стати як і створена Держ-споживінспекція, відповідні лабораторії та експерти ,так і більш гармонізована сис-

тема стандартизації, перегляд існуючих і застарілих нормативних документів щодо безпеки і якості продуктів,товарів і послуг, задовільний стан обладнання і техно-логічних устроїв,метрологічного забезпечення ,чим повинна і опікуватися система технічного регулювання.

Таким проблемами будуть займатися спеціалісти з технічного регулювання

та якості продуктів,товарів і послуг. Їх навчання та становлення повинно бути не-розривно повязано бути не тільки із знаннями приладів,інформаційних систем та устроїв , метрологічних засобів , а й з понятями новітньої ідеології якості ,її за-

сад та методів досягнення.Таким спеціалістам потрібні знання і поняття,що все,що

забезпечує потреби людей, їх діяльність - є товар , якість, цінність, користь та вар-тість якого повинна відповідати основам товарознавста, забезпечена лабораторним та експертним контролем і відповідальністю виробника,постачальника і реалізатора.

Основи товарознавства продуктів і послуг, матеріалознавства та основ експеризи і дослідження їх безпеки і якості наряду з основними принципами стандартизації і метрології повинні "червоною ниткою" проходити через весь процес навчання студентів та підготовки майбутніх спеціалістів. Звичайно,що питання такої підгото- ки - це не лише питання до студентів,а і до тих,що вже працюють у сфері технічного

регулювання, з метою поглиблення їх не суто технічних і спеціальних знань, а й більш новітньої ідеології технічного регулювання.Така проблема комплексна і до неї можливе бути залучення інших ВУЗ`ів, профільних організацій, підприємств і

експертних підрозділів , наукових працівників ,адміністрації області ,як для процесу навчання, так і по створеню і реалізації дійової регіональної програми якості.

 

 


Читайте також:

 1. I. Вступна частина
 2. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 3. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 4. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 5. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 6. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 7. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 8. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 9. Автоматичне регулювання.
 10. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 11. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 12. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
Переглядів: 1330

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Камеральний період | Та молочних продуктів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.