Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сезонність функціонування туристичного ринку

Функціонування туристичного ринку і пов'язаних з ним підприємств туристичної індустрії піддається різким сезонним коливанням попиту на туристичний продукт.

Під сезонністю розуміється стійка закономірність внутрішньорічної динаміки того чи іншого явища, що виявляється у підвищеннях чи зниженнях рівнів того чи іншого показника протягом ряду років.

Виробничо-обслуговуючий процес туризму має яскраво виражену залежність від сезонних коливань.

Вивчення сезонності в туризмі дозволяє: визначити ступінь впливу природно-кліматичних умов на формування туристичного потоку; установити тривалість туристичного сезону; розкрити фактори, що обумовлюють сезонність у туризмі; визначити економічні наслідки сезонності на рівні регіону і туристичної фірми; розробити комплекс заходів щодо зниження сезонної нерівномірності в обслуговуванні туристів.

Сезонність у туризмі характеризується наступними ознаками:

· період максимальної інтенсивності туристичного потоку називається головним туристичним сезоном;

· туристичний регіон, туристична фірма в залежності від розвитку виду туризму можуть мати один чи кілька туристичних сезонів;

· розвинуті в туристичному відношенні країни, регіони, центри, фірми мають більш тривалий головний туристичний сезон, а інтенсивність туристичного потоку не має яскраво вираженої сезонної нерівномірності, тобто значні сезонні коливання характерні для невисокого рівня розвитку туристичної пропозиції;

· сезонні коливання в туризмі різні для окремих видів туризму за часом.

Сезонність у туризмі визначається цілим рядом факторів:

· природно-кліматичних - кількість і якість специфічних благ для розвитку спортивного, оздоровчого, пізнавального й іншого видів туризму;

· економічних - структура споживання товарів і послуг, формування платоспроможності попиту за допомогою пропозиції;

· соціальних - наявність вільного часу;

· демографічних - диференційований попит за статевовіковим складом й інших ознаках;

· психологічних - традиції, мода, наслідування;

· матеріально-технічних - розвиток мережі розміщення, харчування, транспорту, культурно-оздоровчого обслуговування;

· технологічних - комплексний підхід у наданні якісних послуг.

Усі перераховані вище фактори сезонних коливань можна підрозділити на первинні і вторинні. До первинних відносяться фактори, що формуються під впливом природно-кліматичних умов; до вторинних - всі інші.

Отже, існує реальна можливість впливу на сезонну нерівномірність попиту в туризмі. Сезонність туризму веде до сезонного характеру зайнятості працівників туристичної індустрії. Це має свої позитивні і негативні сторони.

З одного боку, туризм породжує нерівномірний розподіл робочого часу (понаднормові в туристичний сезон і недостатню завантаженість робітників у міжсезоння) і, як наслідок, значна питома вага не цілком зайнятих працівників і плинність кадрів.

З іншого боку, сезонність туризму стимулює багатопрофільний характер робочих місць, коли той самий працівник виконує різні функції в залежності від сезонних особливостей.

Крім того, сезонна робота вигідна для багатьох категорій населення як джерело додаткового доходу.

Сезонність туризму впливає на структуру зайнятості працівників у туристичній індустрії, особливостями якої є:

· значна питома вага неповної зайнятості;

· сезонні коливання обсягу зайнятості і трудового навантаження;

· низька питома вага кваліфікованого персоналу;

· обмежені можливості професійного росту;

· значна питома вага жіночої праці.

В даний час на туристичному ринку економічно розвитих країн просліджується тенденція до зниження сезонної нерівномірності в послугах туризму за рахунок випереджального розвитку пропозиції щодо попиту.

Подовження головного туристичного сезону впливає на ефективність роботи туристичної фірми, тому що, по-перше, "консервація" чи зниження завантаження матеріально-технічної бази веде до прямих збитків в основній діяльності туристичної фірми; по-друге, забезпечується більш повна зайнятість населення і ліквідується безробіття; по-третє, підвищується рівень використання основних фондів інших галузей: транспорту, харчування, комунально-побутового господарства й ін.; по-четверте, згладжування сезонних коливань веде до більш раціонального використання природних ресурсів.

Обсяг реалізованих послуг туризму має явно виражений сезонний характер, що обумовлений багатьма факторами (часом року, періодом відпустки, канікулами і т.п.). Тому в процесі аналізу і планування обсягу реалізованих послуг туристичної фірми необхідно враховувати закономірність відхилень показників окремих місяців від середньорічних показників.Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 3. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 4. Банки як учасники ринку цінних паперів
 5. Банківські установи на кредитному ринку
 6. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 7. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 8. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 9. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 10. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 11. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі
 12. Вивчення ринку сировини й матеріалів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Маркетингове дослідження | Схеми доставки турпродукту до споживача

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.