Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПОЛІМОРФІЗМ МЕТАЛІВ

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1.2

Ліквація сплавів.

Рис. 9 Схема дендриту

 

Росте дендрит за напрямом, близьким до напряму тепловідводу.

Зони стовпчастих кристалів в процесі кристалізації стикуються, це явище називається транскристалізацією.

У верхній частині зливка утворюється усадкова раковина, яка підлягає відрізці і переплавці, оскільки метал дуже рихлий(займає близько 10-20%).

 

 

Ліквація може бути дендритною і зональною.

 

Дендритна ліквація — _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сплави (за винятком евтектичних) на відміну від чистих металів кристалізуються не за сталої температури, а в інтервалі температур. Оскільки домішки та легувальні елементи переважно знижують температуру кристалізації, то дендритні осікристалізуються з чистішого металу.

Зі зниженням температури кристалізації атоми домішок та легувальних елементів витісняються осями у міжосьові проміжки, де за нижчих температур завершується кристалізація.

Ліквація є небажаним явищем, оскільки створює неоднорідність властивостей виробів. Зокрема, дендритна ліквація спричиняє окрихчення зливків унаслідок скупчення шкідливих домішок у міжосьових проміжках, на границях дендритних кристалітів.

Дендритну ліквацію можна зменшити чи усунути, проводячи гомогенізувальний відпал виробів.

 

Зональна ліквація — ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Перші порції розплаву кристалізуються за вищої температури від стінок виливниці чи ливарної форми з чистішого металу. Домішки, які знижують температуру плавлення сплавів, витісняються фронтом кристалізації в центральні ділянки, у яких завершується кристалізація за нижчих температур.

Зональна ліквація не усувається термічною обробкою.

 

 

1. Назвіть агрегатні стани речовини;

2. Охарактеризуйте зміну вільної енергії твердого і рідкого стану в залежності від температури.

3. Кристалізація це …

4. Опишіть криву охолодження чистого металу.

5. Що називають критичним розміром зерна?

6. Як ступінь переохолодження впливає на структуру сплаву?

7. Будова сталевого зливка.

8. Що таке дендрит? Чому він утворюється?

9. Що таке дендритна ліквація?

10. Що таке зональна ліквація?

Явище алотропії (поліморфізму)

Досвід показує, що при охолодженні багатьох металів нижче температури їх первинної кристалізації на їх кривих охолодження також спостерігаються теплові ефекти. Це свідчить про те, що в металах мають місце перетворення і в твердому стані. Такі перетворення можуть бути пов’язані з перебудовою структури металів, зміною їх магнітних властивостей.

 

Якщо мати на увазі перебудову кристалічної структури, то можна сказати, що у принципі атоми того чи іншого елемента можуть утворювати різні типи кристалічних граток. В ряді випадків при зміні температури і тиску в одного і того ж металу може виявитися гратка, яка відрізняється від тієї, що була при попередніх температурі і тиску.

 

Поліморфізмом, або алотропієюназивається__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Кожний тип гратки такої речовини називається ___________________________________, а перебудова одного типу гратки в інший – ______________________________________

_________________________________________________________________________.

Як і плавлення (кристалізація), поліморфний перехід у металах супроводжується виділенням (поглинанням) тепла і здійснюється в умовах переохолодження (перегріву).

 

Тому процес перебудови гратки належить до повторної (вторинної) кристалізації. Температура, при якій здійснюється перехід із однієї поліморфної модифікації в іншу, називається ______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Для ідентифікації алотропних форм кристалів їх умовно позначають (грецькими літерами: α; β; γ; δ і т.д.) в бік підвищення температури перетворення. Ці літери у вигляді індексів додаються до символу, що позначає елемент (наприклад, Feα , Feβ і т.д.).

Типовим представником алотропного (поліморфного) металу є залізо. Розглянемо його поліморфізм, оскільки залізо є тим металом, сплави якого найбільш часто застосовуються в техніці.

 

 


Читайте також:

 1. Анізотропія властивостей металів.
 2. Атомно-кристалічна структура металів
 3. Взаємодія металів з простими та складними речовинами.
 4. Вивезення валюти України, іноземної валюти та банківських металів
 5. Визначення важких металів
 6. Відновлення металів може проводитись різними методами, які зручно об'єднати в такі групи: пірометалургійні, гідрометалургійні та електрометалургійні.
 7. Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза і на ферит
 8. Вплив легуючих елементів на поліморфізм.
 9. Гідрогеновмісні сполуки неметалів
 10. Дефекти кристалічної будови металів
 11. Дія на людину важких металів, отрутохімікатів та СДОР
 12. Добування чистих металів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Будова металевого зливку | Поліморфізм заліза

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.