Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Взаємодія металів з простими та складними речовинами.

Властивості елементів підгрупи бору

 

Властивості Ве Mg Ca Sr Ba
1. Порядковий номер
2. Валентні електрони 2s22p1 3s23p1 4s24p1 5s25p1 6s26p1
3. Енергія іонізації атома R→R3+, еВ 71,35 53,20 57,20 52,69 56,31
4. Відносна елек-тронегативність 2,01 1,47 1,82 1,49 1,44
5. Ступінь окис-нення у сполуках +3, –3 +3 +3 +3 +2, +3
6. Радіус атома, нм 0,091 0,143 0,139 0,116 0,171

 

Усі елементи підгрупи належать до р-елементів атоми на зовнішньому енергетичному рівні мають по три електрони (s2 1p ), чим пояснюється по­дібність ряду властивостей. У хімічних сполуках ці елементи виявляють ступінь окиснення, що дорівнює +3 (бор також і —3), хоча для талію стійкішим є ступінь окиснення +1.

Металічні властивості елементів підгрупи бору виражено значно слабше, ніж елементів підгрупи берилію. Так, елемент бор, який у періоді розташований між берилієм та карбоном, належить до елементів-неметалів. Він має найбільшу енергію іонізації атома. Всередині підгрупи зі зростанням заряду ядра енергія іонізації атомів зменшується і металічні властивості елементів посилюються. Алюміній — вже метал, але не типовий. Його гідроксид має амфотерні властивості. У талію металічні властивості виражено сильніше, а в ступені окиснення +1 він близький до елементів-металів підгрупи літію.

Всі елементи підгрупи бору утворюють оксиди типу R2O3. їм відповідають гідроксиди складу R(OH)3. Крім бору, у водних розчинах вони можуть перебувати у вигляді гідратованих іонів R3+. Бор — кислотоутворюючий елемент.

Із металів головної підгрупи III групи найбільше значення має алюміній.

 

Атомиметалів порівняно легко віддають валентні електрони і перетворюються на позитивно заряджені іони, Тому металиє відновниками. В цьому, власне, і полягає їх головна і найзагальніша хімічна властивість.

Очевидно, метали як відновники вступатимуть в реакції з різними окисниками, серед яких можуть бути прості речовини кислоти, солі менш активних металів та деякі інші сполуки, Сполуки металів з галогенами називаються галогенідами, із сульфуром — сульфідами, з нітрогеном — нітридами, з фосфором — фосфідами, з карбоном — карбідами, з силіцієм — силіцидами, з бором — боридами, з гідрогеном — гідридами і т.д. Багато з цих сполук знайшли важливе застосування в новій техніці. Наприклад, бориди металів вико­ристовуються в радіоелектроніці, а також у ядерній техніці як матеріали для регулювання нейтронного випромі-нювання та захисту від нього.

Взаємодія металів з кислотами —окисно-відновний процес. Окисником є іон гідрогену, який приймає електрон від атома металу:

 

 

Взаємодію металів з водними розчинами солей менш активних металів можна показати на прикладі:

 
 

 

 


У цьому випадку відбувається відщеплення електронів від атомів більш активного металу (Ni) і приєднання Тх іонами менш активного (Сu2+).

Активні метали взаємодіють з водою, яка виступає в ролі окисника. Наприклад:

 

 

Метали, гідроксиди яких амфотерні, як правило, взаємодіють з розчинами і кислот, і лугів. Наприклад:

 

 

Отже, характер взаємодії металів з неметалами, кислотами, розчинами солей менш активних металів, водою і лугами підтверджує їх головну хімічну властивість — відновну здатність.

Метали можуть утворювати хімічні сполуки між собою. Вони мають загальну назву — інтерметалічні сполуки, або інтерметаліди. Прикладом можуть бути сполуки деяких металів із стибієм: Na2Sb, СазSb2, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (х = 0,72 — 0,92). У них найчастіше не витримуються ступені окиснення, характерні з сполуках з неметалами. Звичайно це бертоліди.

Хімічний зв'язок в інтерметалідах переважно металічний. За зовнішнім виглядом вони схожі на метали. Твердість інтер-металідів, як'правило, вища, а пластичність набагато нижча, ніж у металів, що їх утворюють. Багато інтерметалідів знайшли практичне застосування. Наприклад, стибій—алюміній AlSb, стибій-індій InSb та інші широко використовуються як напівпровідники.

Завдання для самоперевірки:

1. Мідна руда містить малахіт CuCO3∙Cu(OH)2 і азурит 2 Cu CO3∙ Cu(OH)2. Яку масу міді можна отримати з руди масою 5т, якщо масова частка малахіту становить 8,0%, азуриту 3,6%? Визначте масову частку міді в руді.

2. Яку масу свинцю можна отримати проводячи електроліз водного розчину плюмбуму (ІІ) нітрату масою 60г? Масова частка солі в розчині становить 15%. Якщо об′єм газу, виміряний за н.у., виділиться під час електролізу?

3. Методом електронного балансу доберіть коефіцієнти в схемах реакцій взаємодії металів з кислотами:

а) Al+HCl→

б) Zn+H2SO4(конц) →

в) Ca+ H2SO4(конц) →… +H2S…;

г) Ві+НNO3→ Ві(NO3)2+ NO+ H2O

 Читайте також:

 1. Активно взаємодіяти з навколишнім світом
 2. Анізотропія властивостей металів.
 3. Атомно-кристалічна структура металів
 4. Багатоманітність і взаємодія культур
 5. В Україні акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими і простими.
 6. Взаємодія
 7. Взаємодія +Це єдність В. і в-ця.
 8. Взаємодія алельних генів
 9. Взаємодія важелів. Оцінка сукупного ризику, зв'язаного з підприємством.
 10. Взаємодія гамма квантів з речовиною
 11. Взаємодія гамма-квантів з речовиною
 12. Взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними службами.
Переглядів: 1564

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Властивості елементів підгрупи берилію | Загальний огляд металічних елементів побічних підгруп.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.