Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Присвійні прикметники

 

Присвійні прикметники виражають належність предмета певній людині або (рідше) тварині: батькова хата, Андріївбрат, Оксанинзошит, директорівнаказ, лисячаголова. Значення присвійних прикметників однотипні, всі вони виражають індивідуальну віднесеність предмета людині або тварині. Лише у випадку уособлення неживих предметів вживаються прикметники з присвійним значенням, похідні під назв неістот, наприклад: А місяцівбатько (його сонцем звуть) саме люльку закурив (Тич.).

У сучасній українській літературній мові ознаку за відношенням присвійності (посесивності) передають прикметники на -ів (-їв) (морфонологічні варіанти -ов, -ев, -єв для непрямих відмінків, форм жіночого і середнього роду, а також множини), утворювані від іменників — назв істот другої відміни: чоловіків (-ова, -ове), Петрів (-ова, -ове), хлопців, лікарів (-ева, -еве), водіїв (-єва, -єве), Сергіїв (-єва, -єве). Від іменників першої відміни присвійні прикметники творяться за участю суфікса -ин (-їн): сестрин, Миколин, Надіїн. У поодиноких прикметниках, похідних від назв тварин, виступають суфікси -ів, -ин: соловейків, зозулин. Деякі присвійні прикметники мають нульовий суфікс, наприклад: вовчий, овечий. Присвійні прикметники, утворені від назв людей, у називному у й знахідному відмінках мають коротку форму (ковалίв, Іванів, мάтерин, Маріїн, доччúн), а прикметники, похідні від назв тварин, мають повну форму (гусячий, качиний, собачий).

Присвійні прикметники мають свої словотворчі типи і своєрідні граматичні ознаки. Твірними основами присвійних прикметників виступають лише іменникові і тільки назви істот (за рідкісними винятками у випадку уособлення неживих предметів). Присвійні прикметники творяться: а) від назв людей за допомогою суфіксів -ів (-їв), -ин (-їн): Петрів, Василів, товаришів, Сергіїв, сестрúн, Миколин, Маріїн; б) від назв тварин за допомогою суфіксів -ач (ий), -яч (ий), -ин (ий), -їн (ий):курячий, орлиний, солов’їний.

Безпосереднє значення присвійності прикметникам із зазначеними суфіксами властиве лише в тих випадках, коли прикметникова функція чітко обмежується вираженням приналежності на основі відношення між особою (тим, кому належить предмет) і предметом (тим, що належить особі): синів портфель, Миколин костюм. Сполучаючись з іменниками, яким не властиве конкретно-предметне значення, розглядані прикметники характеризують їх через відповідний зв'язок з істотою, але втрачають при цьому первинне значення присвійності: батькова радість, батьків приїзд.

Якщо прикметник виражає належність предмета не одній тварині, а позначає загальну родову віднесеність чи властивість тієї або іншої тварини, то він входить до розряду присвійно-відносних або присвійно-якісних прикметників. Порівняйте, наприклад: ведмежа голова, орлиний клюв (присвійні прикметники); ведмежа шуба, собача зграя, орлине пір'я (відносні); ведмежа послуга, собачий холод, орлиний зір (якісні прикметники).

Не виражають значення присвійності і ті прикметники, що входять до складу фразеологічних словосполучень і термінологічних назв, наприклад: ахіллесова п'ята, гордіїв вузол, дамоклів меч, адамове яблуко, торрічеллієва пустота, петрові батоги (бот.), воловий язик (діал., назва квітів). Такі прикметники відносять до присвійно-якісних. Не мають присвійного значення і прикметники, що стали географічними назвами або прізвищами, наприклад: Київ, Харків, Шевченкове, Павлів, Яків, Ковалишин.

Присвійні прикметники вживаються в уснорозмовному стилі, в мові художньої літератури і фольклору. В інших стилях української мови присвійні прикметники вживаються рідко. Значення індивідуальної віднесеності особі в науковому, публіцистичному та інших стилях мови найчастіше передається формами родового відмінка іменника: твори Франка, музика Лисенка, світогляд письменника, слово учителя, заява Ігнатенка, наказ директора.

Присвійні прикметники, утворені від назв тварин, порівняно рідко вживаються навіть у розмовному та в художньому стилях мови.


Читайте також:

  1. Відносні прикметники можуть утворюватися від іменника за допомогою суфіксів –ов, -ев, -єв.
  2. Відносні прикметники. Категорії відносних прикметників
  3. Лексико-граматичні розряди прикметників: якісні, відносні та присвійні
  4. Складні прикметники
  5. Якісні Відносні Присвійні
  6. Якісні прикметники.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відносні прикметники. Категорії відносних прикметників | Перехід прикметників з однієї семантичної групи в іншу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.