Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Відносні прикметники. Категорії відносних прикметників

 

Виділення цього розряду ґрунтується на значеннєвих і граматичних показниках, цілком протилежних тим, якими характеризуються якісні прикметники. Відносні прикметники називають ознаки предметів не прямо, безпосередньо, а через їх зв'язки, різного характеру відношення з іншими предметами, явищами, діями, наприклад: молочна каша – каша з молоком, космічний експеримент — експеримент у космосі, космічний політ — політ у космос, екзамен при вступі – вступний екзамен, нічний сон – сон уночі, студентський хор — хор студентів, батьків приїзд — приїзд батька, паперові квіти – квіти з паперу, зрошувальний канал — канал, який зрошує, залізна руда — руда, з якої добувають залізо, залізний посуд — посуд із заліза (виготовлений із заліза).

На відміну від якісних відносні прикметники не мають ступенів порівняння, експресивно-оцінних відтінків. Вони змінюються за родами, числами і відмінками, але не мають ступенів порівняння. Від відносних прикметників не творяться похідні слова із суфіксами суб’єктивної оцінки, іменники абстрактного значення і прислівники на –о, -е. Іноді відносні прикметники починають вживатися у функції якісних, наприклад: драматичний театр — драматична розмова, нервове захворювання — нервова поведінка, кам'яний будинок — кам'яний характер, вишневий сад — вишневий костюм, медовий напίй — медова посмішка, театральний репертуар — театральний жест, материнський обов'язок — материнське піклування, сонячне затемнення — сонячне слово. За категоріальними ознаками тих лексичних одиниць, основи яких беруть безпосередню участь у відповідних словотвірних перетвореннях, відносні прикметники поділяються на відіменникові(вантаж — вантажний, ніч — нічний, пісня — пісенний, фізика — фізичний, село — сільський), віддієслівні(обчислювати — обчислювальний, читати — читальний, пересувати — пересувний, добувати — добувний), відприслівникові(сьогодні — сьогоднішній, учора — учорашній, щодня — щоденний, дома— домашній), відчислівникові(два — другий, п'ять — п'ятий, п'ятеро — п'ятірний), похідні, утворені від прийменниково-іменникових конструкцій(між містами — міжміський, при вокзалі — привокзальний, під землею — підземний, за кордоном — закордонний), похідні, утворені від дієслівно-іменникових словосполучень(міряти воду — водомірний, плавити мідь — мідеплавильний, переганяти нафту — нафтоперегінний).

За значенням відносні прикметники поділяються на тема­тичні групи, з-поміж яких найбільші кількісно такі:

1) назви ознак предметів за матеріалом: кам'яна статуя, глинянийпосуд, дерев'янеліжко, солом'яна стріха, ситцевасорочка, коноплянеполотно, чавунне ядро;

2) назви ознак за відношеннями різних вимірів предметів; годинний відпочинок, кілометровавідстань, літрова пляшка, десятипроцентнийрозчин, повторнезавдання, кількаразовенагадування, двокілограмовавага;

3)назви ознак предметів за призначенням та функціями: читальний зал, виховнагодина,спусковиймеханізм, копіювальнийпапір, сталепрокатний цех, звітнадоповідь;

4) назви ознак предметів за належністю їх до установи, організації тощо: шкільне подвір'я, колективнийсад, заводськаплоща, інститутськийзал;

5) назви ознак предметів за просторовими відношеннями до інших предметів: приміська зона, польовабригада,зарічнийлиман, навколоземнийпростір, прикордоннийпост, північний край (у тому числі й відносні прикметники, утворювані від власних іменників-топонімів: Київ київський, С ваш сиваський, Запоріжжя запорізький, Рига ризький, Сміла смілянський, Ялта ялтинський.).

У значеннєвому поділі відносних прикметників першорядна роль належить типові твірних основ (іменникових, дієслівних, прислівникових тощо) і характерові того відношення між предметами, яке виступає джерелом формування ознаки. Розглянемо такі приклади: цементний завод — цементна підлога; річне відрядження — річний звіт. У першій парі словосполучень прикметник цементний (цемент-н-ий), утворений від іменника з матеріально-речовинним значенням, виражає ознаки за різними типами відношень між предметами: цементний завод — завод, на якому виготовляють цемент; цементна підлога — підлога, зроблена з цементу.Різнотипні відношення відображає і прикметник річний: річне відрядження — відрядження, яке триває протягом року; річний звіт — звіт про роботу, діяльність за рік.

Багатопланові зв'язки між предметами значною мірою ускладнюють виділення окремих значеннєвих груп відносних прикметників, зокрема відіменникових.

Найчисленнішу групу становлять прикметники зі значенням загальної відносності, утворені як від конкретних, так і абстрактних іменників. Вони виражають ознаку «такий, що має відношення до предмета, поняття або явища, названого мотивуючим іменником», наприклад: електричний струм, конкурсний іспит, обласна рада, колгоспне поле, граматичний аналіз, прозовий твір, смакове відчуття, відмінкова форма, армійський статут, гірничий інститут, слов'янська мова, юнацький розряд тощо.

Більш окреслену із семантичного погляду групу утворюють прикметники, які виражають ознаки за відношенням до матеріалу або речовини. Між відповідним значенням розряду іменників і згаданою групою відносних прикметників існують регулярні словотвірні зв'язки: залізо залізний, дерево — дерев'яний, земля — земельний, земляний, вода водний, водяний, графіт графітовий, вуглець вуглецевий, сірка сірчаний, йод йодний, йодовий, янтар янтарний, янтаревий, сталь — сталевий, стальний тощо.

Віддієслівні відносні прикметники називають ознаки, що випливають з виконання предметом відповідної дії (будівельний загінзагін, який будує загін будує), поширення відповідної дії на предмет (орна земля земля, яку орють), виконання дії у певних обставинах (читальний зал зал, у якому читають).

Ознаки за відношенням до місця і часу передаються відприслівниковими прикметниками: навколишнє середовище, домашнє завдання, завтрашній концерт, сьогоднішня газета, щоденні вісті, щомісячний журнал.

Окрему семантичну групу становлять відносні прикметники, що виражають ознаку за порядком розташування предметів у просторі, процесів і явищ у часі тощо, наприклад: Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні (Л. Костенко); — Перший! Другий! Третій!голосно, рвучко стали вигукувати з правого флангу фронтовики. Килигей стояв перед строєм і з затаєною радістю слухав переклик: десятий... дванадцятий... сотий... двохсотий (О.Гончар). Порядкові прикметники пов'язані регулярними словотвірними відношеннями з числівниками і традиційно кваліфікуються як їх окремий функціональний розряд — порядкові числівники. Однак властиві їм морфологічні, синтаксичні і лексико-семантичні ознаки створюють абсолютно достатні підстави для ідентифікації відповідних слів як прикметників, що виражають ознаки за типом семантичної мотивації відношення.


Читайте також:

 1. Gigabit Ethernet на витій парі категорії 5
 2. Абсолютні і відносні величини
 3. Абсолютні і відносні статистичні величини
 4. Абсолютні й відносні посилання у формулах
 5. Абсолютні, відносні та середні величини.
 6. Абсолютність і відносність практики як критерія істини.
 7. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 8. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 9. Безпека» і «небезпека» як ключові категорії в безпеці життєдіяльності
 10. Види відносних величин
 11. Види відносних величин.
 12. Виділяють абсолютні та відносні пороги чутливості.
Переглядів: 13225

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Найвищий ступінь порівняння | Присвійні прикметники

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.