Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Найвищий ступінь порівняння

Вищий ступінь порівняння

Вищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному з порівнюваних предметів якість виражена більшою або меншою мірою, ніж в іншому (інших), напр.: Колодязі доводилось копати на двадцять метрів і глибші (Ян.). Форма вищого ступеня твориться додаванням до основи якісного прикметника суфіксів - ш (-ч-), -іш-. Форми на -ш- (-ч-) не належать до поширених в українській літературній мові: швидкий — швид-ш-ий, дешевий дешев-ш-ий, багатий багат-ш-ий, старий стар-ш-ий.

У зв'язку з використанням суфікса -ш- виникає ряд морфонологічних змін, які виявляються у спрощенні прикметникової твірної основи і асимілятивно-дисимілятивному чергуванні приголосних, а саме: а) суфікси -ок-, -ек-, -к-, як правило, випадають при творенні вищого ступеня (глибокий глиб-ш-ий, далекий — даль-ш-ий); б) кінцеві приголосні основи /г/, /ж/, /з/ у сполученні з суфіксом -ш- перетворюються на звукосполучення [жч] (дорогий дорог-ш-ий дорож-ч-ий, низький низ-ш-ий ниж-ч-ий, дужий дуж-ш-ий дуж-ч-ий); в) поєднання кінцевого /с/ із суфіксом дає звукосполучення [шч] (орфографічне щ): високий вис-ш-ий виш-ш-ий — виш-ч-ий — вищий. Більш продуктивний суфікс -іш- не викликає подібних змін: відомий відом-іш-ий, активний активн-іш-ий, стрункий струнк-іш-ий, могутній могутн-іш-ий, рухливий рухлив-іш-ий тощо.

Прикметникам української мови в окремих випадках властиві паралельні форми вищого ступеня на -ш- та -іш-: багатий багатший / багатіший; старий старший /старіший; товстий товщий / товстіший. Деякі з них (пор. старший / старіший) мають значеннєві відмінності.

Якщо форми вищого ступеня вживаються у сталих словосполученнях, які виражають цілісну назву і фактично збігаються у функціональному плані з одиничними лексемами, то вони втрачають значення вищої міри ознаки. Десемантизовані форми вищого ступеня ілюструють такі приклади: старший інженер, старший лейтенант, вище технічне училище, старший викладач, нижчий тип тварин тощо.

Найвищий ступінь порівняння утворюється додаванням префікса най- до прикметника у формі вищого ступеня: дорожчий — найдорожчий, цікавіший — найцікавіший, дотепніший — найдотепніший.

Своєрідними модифікаціями, які вказують на посилений, збільшений вияв ознаки в межах найвищого ступеня, є форми, ускладнені частками що-, як-: щонайтепліший / якнайтепліший, щонайцікавіший / якнайцікавіший, щонайактивніший / якнайактивніший та ін.

Крім синтетичних форм ступенів порівняння вищу і найвищу міру ознаки якісних прикметників можуть передавати так звані аналітичні форми, реалізовані у вигляді сполучення прислівників більш, менш + якісний прикметник, найбільш, найменш + якіснийприкметник: більш вагомий, менш активний — найбільш вагомий, найменш активний.

 

Не всі якісні прикметники можуть мати ступені порівняння.

· До них належать насамперед прикметники, що виражають так звані абсолютні (абсолютного порогу інтенсивності), не порівнювані щодо міри вияву ознаки, наприклад: сліпий, кривий, лисий, німий, босий, голий, хворий, мертвий, живий, порожній, готовий, сивий, русий.

· Творення ступенів порівняння не властиве також прикметникам, у яких інтенсивність вияву ознаки має словотворче вираження за допомогою суфіксів або префіксів (словотвірних засобів), наприклад: білявий, чорнуватий, величезний, здоровенний, худющий, злющий, синенький, синюватий, синесенький, синісінький; ріднесенький, премудрий, предобрий, завеликий, світло-рожевий, безмежний, надзвичайний, архіскладний, ультрамодний тощо.

· Якісні прикметники, що позначають ознаки предметів на основі кльорової подібності до інших предметів, не утворюють ступенів порівняння, наприклад: кремовий, шоколадний, брунатний, лимонний, бузковий, так само назви мастей: буланий, карий, гнідий, муругий, перістий. Вони можуть означатися словами густо, темно і творити з ними складні слова.

· Не утворюють ступенів порівняння прикметники, які переходять у розряд якісних, наприклад: батьківський (любов), ворожий (погляд) та складні якісні приметники, наприклад: червонобокий, світло-зелений, яскраво-червоний.


Читайте також:

 1. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 2. Асимптотичний підхід до порівняння оцінок
 3. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 4. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
 5. Види, фактори і ступінь порушення типів місцевості.
 6. Визначати ступінь відповідності обраної регресії відображуваним на діаграмі даним.
 7. Високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.
 8. Впевненість — це ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки аудитором.
 9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
 10. Духовно-моральна соціально-економічна система – це найвищий тип ведення господарства та укладу соціального організму, якому відповідає православна соціально-економічна модель.
 11. Електроди порівняння в методі потенціометрії
 12. Задаючі пристрої і елементи порівняння. Задаючі пристрої розімкнутих систем керування. Задаючі пристрої замкнутих систем керування. Мікропроцесори, контролери та логічні елементи.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Якісні прикметники. | Відносні прикметники. Категорії відносних прикметників

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.