Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.

Бюджет - це опис очікуваних економічних результатів господарської ді­яльності, що буде проводитися у плановий період часу.

При здійсненні господарської діяльності реєструються фактичні економічні результати, на основі яких за підсумками даного періоду часу складається звіт. Після складання звіту здійснюється його контроль (перевірка) шляхом порів­няння вказаних у ньому показників із бюджетом, що складений на даний період часу. Коли фактичні результати відрізняються від закладених у бюджеті, то від­повідні відхилення старанно вивчаються з метою з'ясування причин, які приз­вели до цього. Таким чином, закладається основа для прийняття нових рішень, чим і зумовлена замкненість ланцюжка, що описує цей процес.

Як видно з рис. 7.6, ланцюжок починається з прийняття ряду рішень. У про­цесі економічно цілеспрямованого рішення (див. рис. 7.7) на стадії аналізу роз­глядаються економічні умови, що існують у будівельній організації та поза нею (у зовнішньому середовищі). На основі цього ставляться певні альтернативні завдання, згідно яких формулюються одна або кілька конкретних пропозицій. Економічні результати кожної з пропозицій описуються шляхом складання так званого альтернативного розрахунку (або просто розрахунку). На основі аль­тернативних розрахунків стає можливим прийняття рішення, що найбільш адекватно відповідає поставленим економічним завданням.

Найважливішими функціями управління будівельною організацією є еконо­мічне управління та господарсько-організаційна діяльність па базі адміністратив­них і господарських органів і самоуправління. Результатом економічного управ­ління є збалансованість виробництва та доходів будівельної організації в цілому.

Господарсько-організаційна функція управління (особливо для внутрішньо­виробничих структур) базується на адміністративній формі управління вироб­ництвом (директивність).

Принципи управління такі:

• економічність - досягається максимальний доход при мінімальних витратах;

• пропорційність - постановка завдань та визначення засобів і способів їх здій­снення розробляються таким чином, щоб виробнича діяльність не викликала диспропорцій у розвитку будівельної організації;

• системність - кожна ланка у виробництві розглядається як частина більшої системи, в яку вона входить;

• особиста матеріальна зацікавленість - реалізація цього принципу означає постійне матеріальне та моральне заохочення робітників за результатами праці;

• директивність (плановість), єдиноначальність, самоврядування. Принцип ди-рективності (адміністративності) передбачає керівництво будівельними орга­нізаціями, де переважають державні ресурси. Єдиноначальність - будь-яку ланку очолює вищий керівник, який несе відповідальність за всіма положен­нями статуту будівельної організації, має право користуватися своїм підписом для банківських та інших юридичних документів. Самоврядування діє у під­розділах, де власником ресурсів є трудовий колектив (акціонерні товариства, малі підприємства, кооперативи тощо).

На практиці господарського керівництва застосовуються економічний, орга­нізаційний і виховний методи управління.

Економічний метод ґрунтується на складанні прогнозів виробництва буді­вельної продукції та розробці директивних показників плану державних буді­вельних організацій, ведення господарського розрахунку, розробці основ мате­ріального стимулювання й ін.

Доорганізаційних методів належать: визначення чіткої структури управлін­ського апарату та встановлення прав і обов'язків кожного працівника, добір і розстановка кадрів; адміністративні розпорядження та контроль за ними.

Виховний метод - це підвищення ділової кваліфікації, моральне заохочення (покарання) виконавця.


Читайте також:

 1. I період – адаптаційний.
 2. I. Грецький період (друга половина VII — середина
 3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 4. III. Виконання бюджету
 5. III. Контроль знань
 6. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 7. IV-й період Римської держави ( ІІІ – V ст. н. е. ) – пізня Римська імперія
 8. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 9. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 10. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 11. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 12. VII Контроль постачальника
Переглядів: 874

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цілі, функції, принципи і методи господарського керівництва будівельною організацією. | Планування виробництва - визначальний принцип управління будівельною організацією

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.