Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Планування виробництва - визначальний принцип управління будівельною організацією

Планування - це наукове передбачення перспектив розвитку будівельної орга­нізації, що засноване на знанні дії економічних законів; одночасно є засобом впро­вадження науково розроблених перспектив та активного впливу на всі процесії, які відбуваються у ході виробництва й реалізації конкурентоспроможної продукції.

Слід виділити кілька видів планів (незалежно від форм власності будівельної орга­нізації). Вони класифікуються за тривалістю планування: довгострокові плани (біль­ше трьох років), середньострокові (три роки), короткострокові (річні) й оперативні.

Усі види плаців будівельних організацій України поєднуються в єдину сис­тему функціонування виробництва, реалізації будівельної продукції (введення в дію об'єктів будівництва) та розвитку бізнесу.

Центральною ланкою планування є довгострокові плани (плани прогнозування). У довгострокових планах обов'язково повинні передбачатися перспективи розвитку як своєї будівельної організації - указуються шляхи науково-технічного вдоскона­лення виробництва (від створення конкурентоспроможної будівельної продукції до модернізації та оновлення самої будівельної організації), так і суміжників-постачальників і замовників (споживачів).

Середньострокові плани розробляються конкретніше, наближаючись до по­точного періоду часу за вищевказаними показниками.

Поточні плани всіх будівельних організацій визначають конкретний розви­ток з урахуванням середньострокового планування, уточненням усіх показників на основі діючих економічних умов, розробляються на базі глибокого аналізу ходу виконання попередніх періодів.

Важливою частиною поточного планування є оперативне планування та ре­гулювання виробництва. Це - конкретне завдання в управлінні поточного мо­менту в будівельних організаціях. Оперативне планування передбачає завдання на декаду, місяць, квартал.

Технологія планування включає:

• визначення та обґрунтування основного завдання будівельної органі­зації;

• установлення конкретних показників і завдань, необхідних для виконання поставленої мети;

• деталізацію завдання по видах та обсягах роботи, конкретних робочих місцях і строках виконання;

• детальні розрахунки витрат й отримуваних результатів на увесь період плану­вання.

Основні розділи плану розвитку будівельних організацій:

• проведення будівельно-монтажних робіт і введення об'єктів будівництва в експлуатацію (виробнича програма на основі маркетингової стратегії);

• технічний розвиток та організація будівельного виробництва;• матеріально-технічне постачання;

• праця і кадри;

• інвестування, в тому числі капітальні вкладення у виробничу базу будівельної організації;

• норми та нормативи, що застосовуються у розділах плану;

• спеціальні фонди розвитку колективу;

• фінансовий план;

• охорона природи, раціональне використання природних ресурсів. Нормативи, що застосовуються при розробці плану, можуть бути:

• аналітичне визначені на базі попереднього періоду;

• розроблені теоретично (в основному застосовуються при прогнозуванні).

У системі показників слід виділити затверджувані, розрахункові, кількісні, якісні, натуральні та вартісні.

Річний план розробляється на основі методичних рекомендацій по складан­ню виробничо-економічного плану (будфінплану будівельної організації) з ура­хуванням заходів щодо використання внутрішньовиробничих резервів. Після ув'язки всіх основних показників річного плану з урахуванням завдань щодо зниження витрат трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів скла­дається річний план (будфінплан) будівельної організації по всіх показниках її виробничо-господарської діяльності.

Річний план (будфінплан) включає такі розділи:

• виробнича програма;

• показники підвищення ефективності виробництва;

• розвиток і використання виробничої потужності;

• технічний розвиток;

• механізація й автоматизація виробництва;

• план власних капітальних вкладень;

• праця і заробітна плата;

• планування матеріально-технічного забезпечення і комплектації;

• план підсобних виробництв;

• собівартість і прибуток;

• утворення і використання фондів нагромадження і споживання;

• фінансовий план;

• соціальний розвиток колективу.

Річні завдання плану - основа для складання оперативно-календарних пла­нів. Вихідними даними для розробки оперативно-календарних планів є річний план.

Оперативно-календарне планування - розгорнуте продовження поточного (річного) планування виробництва і включає:

• деталізацію річного плану будівельної організації та доведення його завдань до кожного виробничого підрозділу, дільниці, бригади, робітника. Плани та графіки при цьому складаються па квартал, місяць, декаду;

• організацію доставки на робочі місця матеріалів, конструкцій, виробів, інструмен­ту, забезпечення справності будівельних машин і механізмів, подача енергії тощо;

• забезпечення постійного контролю за ходом виробничого процесу й оператив­не усунення неполадок і перебоїв у роботі на кожному робочому місці. Однією з найрозповсюдженіших, найважливіших і найскладніших функцій оперативно-календарного планування є розподіл роботи на робочому місці в зв'язку з необхідністю обліку різної індивідуальної продуктивності діючого об­ладнання та праці робітників, тому що одну й ту ж роботу робітники однієї і тієї ж професії, навіть маючи однаковий кваліфікаційний розряд, за допомогою різ­них технічних засобів виконують за різний час.

На практиці завдання на робочих місцях часто даються будівельними майс­трами або бригадирами виключно на основі їх особистого досвіду. При відсут­ності іншого способу - це єдиний вихід.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. Oracle Управління преміальними
 7. А. Видання прав актів управління
 8. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 9. Автоматизація виробництва
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
Переглядів: 1102

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу. | Бізнес-планування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.