Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бізнес-планування

Планування економічної діяльності, що широко застосовується у закордон­ній, а відтепер і в нашій практиці, засноване на бізнес-плані.

Бізнес-план (business plan - англ.) - це комплексний план розвитку підприємс­тва (фірми), план конкретних заходів щодо досягнення конкретних цілей діяльнос­ті підприємства, включаючи оцінку очікуваних витрат і доходів. Бізнес-план розроб­ляється на основі маркетингових досліджень і є основою управління інвестиційним проектом і підприємством (будівельною організацією), яке здійснює цей проект.

Бізнес-план, як і план розвитку, є документом, де включено всі основні питання ді­яльності будівельної організації - її виробничі та соціальні проблеми, але особливе міс­це відводиться комерційній діяльності (маркетингу). На відміну від директивного пла­ну він не має законодавчого характеру, регулярно коригується залежно від кон'юнкту­ри ринку і, таким чином, адаптується до непередбачуваних ринкових ситуацій.

Бізнес-план може розроблятись як визначена функція стратегічного плану підприємства, його розділи замінюють окремі етапи поточного плану. Але він

може бути розроблений як самостійний план і навіть замінити стратегічне та по­точне планування. Але тепер найчастіше він розробляється для вирішення пи­тання - розпочати чи розширити справи, тобто для розкриття доцільності про­ектних рішень, доказу про доцільність вкладання інвестицій у проекти.

У загальному плані мета бізнес-планування визначається та реалізується згідно напрямків:

• залучення додаткових інвестицій;

• розширення будівельних робіт і виробництва товарів;

• зміна власників будівельної організації;

• зміна вимог споживачів будівельної продукції;

• впровадження нових будівельних матеріалів, конструкцій, нової будівельної техніки та обладнання;

• впровадження нових форм організації виробництва та технології будівельних робіт;

• фінансове оздоровлення будівельної організації.

Бізнес-план найчастіше розробляється на 3 - 5 років. Основна частина цього плану невелика, а інше - додатки.

Бізнес-план розробляється на основі узагальнення й обробки зібраної вихід­ної інформації та подається у формі записки за приблизною узагальненою структурою (див. рис. 7.8).

Замовниками бізнес-плану є підприємства, організації та фірми, які здійсню­ють підприємницьку й інвестиційну діяльність, умови та результати яких аналі­зуються й прогнозуються у бізнес-плані.

При розробці бізнес-плану взаємно враховуються та пов'язуються інтереси й умови зацікавлених сторін:

• замовника (клієнта) бізнес-плану, який є самостійним інвестором або вико­ристовує залучений капітал шляхом акціонування, позики тощо;

• муніципальних органів, які визначають потреби та пріоритети, наприклад у будівництві об'єктів, відповідно до загальної (галузевої або містобудівної) концепції розвитку, що формують проектне завдання, планують податкові надходження до бюджету, беруть участь у нагляді за впровадженням (наприклад за будівництвом);

• підрядних (проектних і проектно-будівельних) фірм, що деталізують концеп­цію бізнес-плану, здійснюють технічні досліди, проектування, складання кош­торисної документації, здачу об'єкта замовнику;

• споживача, який використовує продукцію та послуги.

Бізнес-план може розроблятися з власної ініціативи як необхідність для орі­єнтації у середовищі бізнесу. Але може розроблятися і відповідно до завдання щодо його складання, яке дає замовник (клієнт), на основі отриманої від нього вихідної інформації, а також з урахуванням маркетингових досліджень, що здій­снюються розробниками бізнес-плану.

 

Рис. 3.8. Структура бізнес-плану

Лекція №8. Трудові ресурси та кадри будівельної організації. Продуктивність праці

План

1. Трудові ресурси та кадри. Поняття, класифікація, категорії працівників.

2. Форми підготовки й підвищення кваліфікації працівників будівельних організацій.

3. Структура кадрів.

4. Облік, планування потреби й підбір кадрів.

5. Продуктивність праці в будівельній організації, показники її рівня і методи виміру.

6. Організація праці в будівельних організаціях.


Читайте також:

  1. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
  2. Бізнес-планування, його суть та призначення
  3. Стандарти бізнес-планування UNIDO
  4. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування
  5. СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
  6. Суть, значення бізнес-планування
  7. Тема 14. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 14.1. Бізнес-план і його особливості
Переглядів: 1233

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування виробництва - визначальний принцип управління будівельною організацією | Трудові ресурси та кадри. Поняття, класифікація, категорії працівників

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.