Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту

 

 

Бізнес-план являє собою стандартний для більшості країн з розвинутою ринковою економікою документ, у якому детально улаштовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його характеристики.

Підходи до розроблення і викладу бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту. Для великих інвестиційних проектів, що потребують значених капітальних втрат, а також для проектів, пов’язаних з виробництвом і впровадженням на ринок нових, що не мають аналогів, видів продукції чи товарів (послуг), розробляється повний варіант бізнес-плану, обсягом 40-100 сторінок. Необхідність такого докладного обґрунтування диктується підвищеним рівнем ризиків для інвестора і залученням до аналізу бізнес-плану експертів відповідного профілю. Для невеликих інвестиційних проектів допускається розроблення короткого варіанту бізнес-плану обсягом 10-15 сторінок, що надалі за вимогою інвестора чи кредитора може бути уточнений і доповнений.

Розроблення і виклад бізнес-плану підлягають визначеній логічній структурі, що носить уніфікований характер і більшості країн із ринковою економікою. Структура бізнес-плану включає:

1-коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме);

2-характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект;

3-характеритика продукції (послуг);

4-розміщення об’єкта;

5-аналіз ринку;

6-обсяги, що плануються, і структура виробництва продукції (послуг, що надаються);

7-забезпеченість випуску продукції (послуг) основними ресурсами;

8-стратегія маркетингу;

9-управління реалізацією інвестиційного проекту;

10-оцінювання ризиків та форми страхування їх;

11-фінансовий план;

12-стратегія фінансування інвестиційного проекту.

Фінансовий план – найважливіший розділ бізнес-плану, тому до його розроблення підходять найбільш ретельно. При достатньому рівні його обґрунтованості він є головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації. На першому етапі цих розрахунків, виходячи з кошторисної вартості робіт та етапів їхнього здійснення, складають графік потоку інвестицій, пов’язаних з будівництвом (розширенням, реконструкцією, технічним переозброєнням) і введенням об’єкта в експлуатацію. У цьому графіку відбивають також необхідний обсяг інвестицій в оборотні активи та у створення необхідних резервних фондів. До складу інвестицій, пов’язаних з введенням у дію основних фондів, зараховуються не тільки прямі видатки за кошторисом, а й накладні видатки підрядника та інвестора. На перший рік графік потоку інвестицій розробляється в помісячному, а на другий рік-поквартальному розділах.

На другому етапі розрахунків обґрунтовують план доходів і видатків, пов’язаних з експлуатацією реалізованого інвестиційного проекту. У ньому висвітлюють такі показники як валовий дохід від реалізації продукції (послуг); загальний обсяг і склад основних поточних витрат, податкові платежі, валовий і чистий прибуток, грошовий потік. План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією інвестиційного об’єкта розробляють на перший рік за місяцями; другий рік за кварталами інші роки ціле число.

На третьому етапі розрахунків визначають точку беззбитковості, що показує, при якому обсязі продажу продукції (послуг) буде досягнуто самооплатність господарчої діяльності об’єкта інвестування на стадії його експлуатації.

На четвертому етапі розрахунків визначають період окупності інвестицій у проект. Його обчислюють як частину відділення загальної суми інвестицій на середньорічну суму грошового потоку. Обидві ці суми потрібно привести до дійсної вартості за ставкою відсотка, що береться в розмірі 8-12% за рік (фактор інфляції було виключено в процесі розрахунку показників).

5.Інвестиційні ресурси: зміст та значення в проекті. Мета і принципи формування інвестиційних ресурсів

 

Інвестиційні ресурси - це вкладання підприємства в проект у формі фінансових, матеріальних, трудових, нематеріальних ресурсів, які забезпечують його здійснення.

Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізації їх структури з позиції забезпечення ефективності результатів інвестиційної діяльності.

З урахуванням цієї мети процес формування інвестиційних ресурсів має базуватися на таких принципах: (табл.8.2.).

Таблиця 8.2.

Принципи формування інвестиційних ресурсів

 

Принцип Зміст принципу
1.Принцип врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності У процесі формування обсягів та структури інвестиційних ресурсів варто враховувати усі стадії інвестиційного процесу-передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну
2.Принцип забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства Загальна потреба в інвестиційних ресурсах підприємства базується на розрахунках загальних обсягів реального та фінансового інвестування

Продовження табл. 8.2.

3.Принцип забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів із позиції ефективної інвестиційної діяльності Умови формування високих кінцевих результатів інвестиційної діяльності залежать від структури сформованих інвестиційних ресурсів. Оптимальна структура забезпечує фінансову рівновагу розвитку підприємництва в період здійснення інвестиційної діяльності; з іншої сторони-неоптимальна структура-генерує ризики у фінансовій сфері підприємства, тобто приводить до банкрутства підприємства
4.Принцип забезпечення мінімізації витрат з формування інвестиційних ресурсів із різних джерел Така мінімізація витрат здійснюється в процесі управління вартістю капіталу, який залучається для інвестиційної діяльності з метою одержання максимальної суми чистого прибутку
5.Принцип забезпечення високоефективного використання інвестиційних ресурсів у процесі інвестиційної діяльності Інвестиційні ресурси, які тимчасово не використовуються, не можуть втрачати свою вартість із часом. Тому, формувати інвестиційні ресурси слід враховуючи темпи інфляції та інші фактори, які впливають на вартість протягом строку реалізації інвестиційної діяльності.

 

Реалізація цих принципів є основою процесу управління формування інвестиційними ресурсами підприємства.

Функціонування ринкової економічної системи в Україні можливе лише за умови зростання ефективності використання інвестиційних ресурсів. Ці ресурси здатні забезпечувати вкладання в об’єкти інвестування, сприяти розвитку технологічних циклів підприємства, можливість проведенню соціально-економічних та екологічних програм шляхом фінансування проектів їх здійснення.

Форми фінансових ресурсів:

а)фінансова – це грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти;

б)матеріальна-основні та оборотні фонди;

в)нематеріальна – інновації, програми, права користування, патенти, ліцензії, товарні знаки, інші інтелектуальні цінності;

г)трудова-кадровий потенціал відповідно до штатного розпису або відповідно тимчасовим угодам.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. VII. Етап проектування
 3. VII. Етап проектування
 4. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 5. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 6. Аналіз комерційної здійснимості (спроможності) проекту
 7. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аналіз фінансового стану
 10. Аналіз фінансового стану торгових підприємств
 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 12. Аналіз чутливості інвестиційного проекту
Переглядів: 1359

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика форм фінансування проектів. Способи залучення капіталу | Методи формування власних інвестиційних ресурсів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.