Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Мета роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Вимірювання димності відпрацьованих газів

автомобілів з дизельними двигунами

Вивчення і практичне освоєння перевірки якості робочого процесу дизельного двигуна по аналізу газів, що відпрацювали за допомогою вимірника димності ІДП-2.

 

7.2 Загальні відомості

Автомобільний транспорт є найбільш мобільним і універсальним засобом комунікації і займає важливе місце в транспортному комплексі країни. На його частку доводиться понад 80% всіх вантажних і близько 80% пасажирських перевезень, приблизно 70% трудових ресурсів, понад 60% палив нафтового походження.

Автомобільний парк країни поповнюється автотранспортними засобами нової конструкції, збільшується чисельність автомобілів з дизельними двигунами.

Збільшення числа автомобілів, що експлуатуються дизельними двигунами на дорогах країни, і особливо у великих містах, веде до забруднення навколишнього середовища відпрацьованими газами, а зниження токсичності відпрацьованих газів значною мірою забезпечується справністю системи живлення, рівнем технології технічного обслуговування, засобів і методів діагностування цих систем.

Найбільшу частку шкідливих домішок у відпрацьованих газах дизельних двигунів, токсичність яких треба ураховувати, мають: оксиди азоту NОХ, вуглеводні СпНm, оксид вуглецю СО і сажа С.

Систематичне діяння навіть незначних кількостей оксиду вуглецю призводить до розвитку серцево-судинних захворювань. Значна кількість вдихання оксиду вуглецю СО порушує живлення тканин киснем і як наслідок може наступити коматозний стан і смерть.

Сажа С утворюється у камерах згоряння двигунів у результаті піролізу палива при високих температурах і тиску в середовищі з нестачею кисню. Особливо багато сажі утворюється в дизелях, що є наслідком нестачі часу на процеси сумішоутворення.

Сажа особливо небезпечна як активний адсорбент і переносник канцерогенних речовин глибоко у дихальні шляхи, тим самим посилюючи дію шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах, на людину.

Основні напрямки зниження токсичності і димності відпрацьованих газів дизельних двигунів:

- удосконалення процесів сумішеутворювання і згоряння за рахунок скорочення періоду затримки займання, застосування двокамерних дизелів з об’ємно-плінковими та пристінковими сумішо- утворювачами;

- застосування дизелів з турбонаддувом;

- допалювання токсичних складових (оксиду вуглецю, вуглеводнів і альдегідів) у нейтралізаторах (каталітичні, рідинні та інші);

- додавання в дизельне паливо спеціальних антидимних присадок (додавання барієвої присадки СЛД до 1% за обсягом призводить до зниження кількості сажі у відпрацьованих газах на 70…80%, при цьому зменшується вміст канцерогенних речовин у відпрацьованих газах дизельного двигуна на 60…80%);

- рециркуляція відпрацьованих газів і впорскування води у двигун;

- своєчасне діагностування та регулювання насосів високого тиску та форсунок на сучасному обладнанні в спеціалізованих паливних дільницях;

- використовування палива з підвищеним цетановим числом, що призводить до скорочення часу затримки спалахнення, поліпшення згоряння і знижує кількість сажі у відпрацьованих газах.

З 1.01.2005р. в Україні введений в дію ДСТУ 4276:2004 “Норми методів вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями”.

Цей стандарт поширюється на автомобілі з дизелями і газодизелями: нові і ті, що перебувають в експлуатації.

Стандарт установлює гранично допустимі величини нормативних показників викидів видимих забруднювальних речовин (димності) відпрацьованих газів двигунів автомобілів у режимі вільного прискорення двигуна та методи їх вимірювань.

Димність автомобілів (двигунів), офіційно затверджених під час сертифікації за ДСТУ UN/ECE R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН № 24-03), неповинна перевищувати значень, що вказані в документі про сертифікацію або наведені заводом-виробником на знаку офіційного затвердження типу транспортного засобу для режиму вільного прискорення.

Димність автомобілів (двигунів), не сертифікованих за ДСТУ UN/ECE R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН № 24-03), неповинна перевищувати значень, наведених у таблиці 7.1.

 

Таблиця 7.1 – Значення димності автомобілів (двигунів), не сертифікованих за ДСТУ UN/ECE R 24-03 (Правилами ЄЕК ООН № 24-03)

 

Об¢єкт випробування Гранично допустимий натуральний показник ослаблення світлового потоку Кдоп, м-1 Гранично допустимий коефіцієнт ослаблення світлового потоку Nдоп, м-1
автомобілі з дизелями: - без наддуву - з наддувом   2,5 3,0  
автомобілі з газодизелями: - без наддуву - з наддувом   1,7 2,0  

 

Димність відпрацьованих газів вимірюють на режимах зовнішньої швидкісної характеристики від максимальної частоти обертання до більшої з двох (при стендових випробуваннях двигунів): 0,45 nmax або 16,7 с-1 , при цьому димність вимірюють не менше, ніж шість разів через однакові інтервали частот обертання, включаючи режим максимального крутного моменту і вільного прискорення.

Для дизелів, що мають наддув, який відключається, або перепускний клапан, димність відпрацьованих газів вимірюють при виключених і включених агрегаті наддуву і перепускному клапані. Як оціночний показник беруть більше з двох виміряних значень.

Різниця результатів вимірювань не повинна перевищувати 4% в одиницях фізичних величин шкали приладу. Проміжок між послідовними вимірюваннями не повинен перевищувати 1хв. Результатом вимірювання беруть середнє арифметичне значення трьох вимірювань.

Найбільш прогресивним методом визначення вмісту NОХ є збудження хімлюмінісценції в інфрачервоній ділянці за допомогою реакції окислення NОХ з наступним визначенням її інтенсивності. Суть методу полягає в тому, що реакція окислення NОХ відбувається в атмосфері озону з виділенням променистої енергії світлового спектра. Кількість виділеної енергії пропорційна вмісту NОХ в аналізованій пробі газу. В сучасних приладах час аналізу близько 1с, а їх точність – близько 1% всієї шкали.

Діагностування системи живлення дизельних двигунів за допомогою аналізу відпрацьованих газів дуже спрощується тим, що кількість найважливіших компонентів і сажі (димність), яка є у відпрацьованих газах, майже пропорційна коефіцієнту надлишку повітря. Тому на практиці для здобуття надійних результатів замість проведення газового аналізу досить визначити ступінь задимленості у відпрацьованих газах або вміст сажі.

Оцінку димності відпрацьованих газів дизельних двигунів в даній лабораторній роботі будемо виконувати з допомогою вимірювача димності ІДП-2, керуючись ДСТУ 4276-2004.

Принцип роботи вимірювача димності ІДП-2.

Конструктивно димомір виконаний у вигляді двох функціонально завершених вузлів: первинного вимірювального перетворювача (рис. 7.1) і електронного блоку (рис. 7.2). Первинний вимірювальний перетворювач включає дифузор, газовідбірний зонд і оптичний канал. Дифузор забезпечує розширення потоку відпрацьованих газів, що надходять в прилад через газовідбірний зонд, формуючи таким чином фотометричну базу димоміра в зоні установки оптичного каналу. Оптичний канал містить фотоприймач, випромінювач і гніздо для установки контрольного світлофільтра. Перед освітлювачем і фотоприймачем установлені поворотні циліндричні шторки, що забезпечують доступ до оптичних елементів для їх протирання в процесі експлуатації.

На поздовжній осі дифузора перед оптичним каналом розташована контактна коробка, в якій установлено термодатчик.

Поруч з контактною коробкою є кронштейн для приєднання штанги для переносу первинного вимірювального перетворювача.

Штанга має складову конструкцію і, в залежності від умов проведення вимірювань, може використовуватися одна або дві ланки.

Газовідбірний зонд діаметром 22 мм має Г-образну форму і може обертатися відносно поздовжньої осі дифузора і фіксуватися в будь-якому положенні. Для закріплення на вихлопній трубі, газовідборний зонд оснащений фіксатором, який одночасно є і упором.

Для виключення впливу на свідчення приладу зовнішньої освітленості в конструкції дифузора і оптичного каналу вжиті спеціальні заходи.

Під однією зі шторок (поруч з фотоприймачем) передбачено гніздо для установки контрольного світлофільтра для перевірки працездатності димоміра в процесі експлуатації.

 

Рисунок 7.1 – Первинний вимірювальний перетворювач

димоміру ІДП-2

Рисунок 7.2 – Електронний блок димоміру ІДП-2

 

Електронний блок димоміру розміщений в удароміцному полістіроловому корпусі. На лицьовій поверхні корпусу розміщені квазісенсорна клавіатура і дисплей.

На верхній торцевій поверхні корпусу розташовані вимикач живлення і роз’єм для підключення первинного вимірювального перетворювача або зарядного пристрою.

На задній поверхні корпусу розміщена кришка відсіку для акумуляторної батареї, для якої використовуються чотири Ni-Cd акумулятора напруженням 1,2 V.

Електронний блок з'єднується з первинним вимірювальним перетворювачем електричним кабелем. Корпус електронного блоку забезпечений наплічним ременем і вміщений в шкіряний чохол.

Як споживча упаковка використовується чемодан типу атташе-кейс.

При роботі в темний час доби або похмуру погоду можна скористатися підсвічуванням дисплея. Для цього необхідно натиснути кнопку [LIGHT]. Включення проводиться або автоматично (через заданий проміжок часу), або повторними натисненням кнопки [LIGHT]. Час відключення підсвічування дисплея може вибиратися оператором. Для цього натисніть кнопку [MODE] і не відпускаючи її, кнопку [LIGHT]. Відпустіть обидві кнопки. За допомогою кнопок [TEMP] (зменшення) і [BATT] (збільшення) встановіть час відключення підсвічування і натисніть кнопку [MODE]. Допустимі величини: відключено (OFF), 5…60 секунд з дискретністю 5 с.

Примітка. Підприємством виробником _______

установлене значення даного параметра LIG 10 s

10 секунд

 

У залежності від освітленості дисплея, можливо встановити відповідну контрастність. Для цього необхідно натиснути кнопку [MODE] і, не відпускаючи її, кнопку [BATT]. Потім відпустити обидві кнопки. За допомогою кнопок [TEMP] (зменшення) і [BATT] (збільшення) встановіть значення контрастності і натисніть кнопку [MODE]. Допустимі величини: 0…7.

 

Примітка. Підприємством виробником _____

установлено значення даного параметра - 4 Cont 4

У процесі роботи приладу оптичний канал первинного вимірювального перетворювача поступово забруднюється і вимагає періодичного очищення. По значенню даного параметра можна зробити висновок про необхідність очищення оптичних елементів. Для оцінки забруднення оптичного каналу необхідно натиснути кнопку [MODE] і, не відпускаючи її, кнопку [CALIB]. Потім відпустити обидві кнопки.

 

 

Допустиме значення 0…40%.

Рекомендується чистка оптичних елементів _______

при значенні 20…25% No 03%

 

Індикацію напруження живлення здійснити натисненням кнопки [BATT].

На дисплеї відобразиться напруження живлення ______

приладу.

Допустиме значення 10, 6…13,8 В. U 11,20

 

Індикацію температури здійснити натисненням кнопки [TEMP].

На дисплеї відобразиться поточна температура ______

в первинному перетворювачі. Т 28о

7.3 Обладнання і прилади:

- діагностичний стенд двигун-тестер «Палтест-JТ-251»;

- вимірювач димності ІДП-2;

- дизельний двигун Д-21А;

- плакати по конструкції і технічному обслуговуванню дизельних двигунів.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 10. Алгоритм роботи прозорого моста
 11. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 12. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
Переглядів: 452

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання роботи | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.