Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Повний імпульс ізольованої (замкненої) механічної системи не змінюється при будь-яких взаємодіях у ній.

ПЛАН

 

1. Закон збереження імпульсу.

2. Центр інерції. Теорема про рух центру інерції.

3. Робота, потужність. Кінетична та потенціальна енергії.

4. Закон збереження енергії в механиці.

5. Момент імпульсу, момент сили. Основний закон динаміки обертального руху.

6. Момент інерції. Теорема Штейнера.

7. Закон збереження моменту імпульсу.

8. Кінетична енергія тіла, що обертається.

 

Механічна система -сукупність матеріальних точок.

Внутрішні сили -сили взаємодії між тілами системи.

Зовнішні сили -це сили, з якими діють зовнішні тіла на будь-яку матеріальну точку системи.

Ізольована (замкнена) система -механічна система, на яку не діють зовнішні сили.

 

1. Розглянемо механічну систему із n матеріальних точок і застосуємо до неї ІІ закон Ньютона:

 

рівнодіюча всіх прикладених до системи внутрішніх сил.

- рівнодіюча всіх прикладених до системи зовнішніх сил.

 

Додамо ці рівняння:

 

 

З урахуванням ІІІ закона Ньютона:

 

, тоді

, оскільки

 

, будемо мати:

 

(1)

 

Тобто ми маємо ІІ закон Ньютона, тільки не для окремого тіла, а для механічної системи.

 

Нехай система буде ізольована. Тоді

 

(2)

Ця формула є математичним виразом закону збереження імпульсу:

 

Це фундаментальний закон природи, який є наслідком однорідності простору.

Однорідність простору -це така властивість простору, що при паралельному переносі у просторі ізольованої системи як цілого, її фізичні властивості не змінюються (не залежать від вибору початку системи координат).

 

 

2. Тверде тіло -це механічна система, для якої відстань між будь-якими двома точками не змінюється при будь-яких переміщеннях цього тіла у просторі.

У твердому тілі завжди існує така точка С, що має назву центр інерції(маси), радіус-вектор якої визначається так:

 

(3)

 

 

- швидкість центра інерції;

- швидкість кожної матеріальної точки;

- імпульс центра інерції;

(4)

 

Теорема про поступальний рух центру інерції:

 

При поступальному русі твердого тіла достатньо розглянути рух однієї точки - центру інерції, у якій знаходиться вся маса тіла.

 

 

3. Робота -це фізична величина, яка є характеристикою багатьох форм механічного руху і визначається таким чином:

dA - елементарна робота;

F - сила;

dr - елементарне переміщення.

 

Будемо мати за визначенням:

 

(5)

 

 

А=

Якщо F =const, то А =сos α, А=

У найбільш загальному випадкові сила може змінюватись як за модулем, так і за напрямком, тому виника необхідність знаходження роботи змінної сили.

Маємо тіло, яке рухається по такій траєкторії:

dSi

N

М

 

На нескінченно малому відрізку переміщення dSi елементарна робота дорівнює:

 

(6)

 

А вся загальна робота при переміщенні від точки М до точки N дорівнює:

 

(7)

 

Ми отримали вираз для роботи змінної сили.

[A] = Дж; Дж = 1Н*1м.

Для характеристики швидкості виконання роботи вводять поняття потужності N.

Потужність –це фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до проміжку часу, за який ця робота звершена:

(8)

Якщо ми маємо рівномірний рух під дією сталої сили F,

тоді для потужності будемо мати

(9)

[N] = Вт, Вт = Дж/с.

Якщо над тілом виконується робота, то, за визначенням Енгельса, змінюється енергія тіла.

Енергія – це універсальна кількісна характеристика руху і взаємодії всіх видів матерії.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція ІІІ | Механічна енергіяпідрозділяється на кінетичнута потенціальну.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.