Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Органи контролю та нагляду за станом ОП

 

Державний нагляд за додержанням законодавчих і нормативних-правових актів про ОП здійснюють:

- Державний комітет України з нагляду за ОП;

- органи Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Міністерства екології та природних ресурсів України;

- органи державного пожежного нагляду Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України;

- органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Вищій нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про ОП здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Посадові особи органів державного нагляду за ОП мають право:

- відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки, одержувати від власника необхідних пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

- надсилати посадовим особам обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі ОП;

- зупиняти експлуатацію підприємств, цехів, дільниці, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо ОП, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про ОП;

- надсилати власникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

 

3. Громадський контроль за охороною праці

Згідно статті 41 Закону України про охорону праці громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють:
- Трудові колективи через уповноважених найманими працівниками осіб;
- Професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці обираються більшістю голосів на загальних зборах (конференціях) колективу підприємства або цеху, зміни, ділянки, бригади тощо відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу. Уповноважені в місячний термін після обрання за рахунок роботодавця проходять навчання з питань охорони праці. Уповноважені виконують свої обов'язки, як правило, в процесі виробництва. У разі залучення до перевірок стану безпеки і умов праці уповноважені звільняються від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.
Уповноважений має право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.

До функціональних обов'язків уповноважених відносять:

· Контроль за відповідністю законодавству про охорону праці: умов праці на робочих місцях, діючого режиму праці та відпочинку, використання праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

· Контроль за забезпеченням працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, за організацією питного режиму;

· Контроль за забезпеченням працівників пільгами і компенсаціями за роботу з важкими і шкідливими умовами праці;

· Контроль за відшкодуванням роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або заподіяння моральної шкоди;

· Контроль за проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;

· Контроль за проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;

· Контроль за забезпеченням працівників інструкціями та положеннями з охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

· Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням нещасних випадків і професійних захворювань;

· Контроль за використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням;

· Контроль за виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, профзахворювань і аварій, визначених в актах розслідування;

· Контроль за наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з питань охорони праці на підприємстві.

Уповноважені беруть участь в розробці розділу «Охорона праці» у колективному договорі, роботі комісії з питань атестації робочих місць, розслідуванні профзахворювань і нещасних випадків, якщо потерпілий не член профспілки, вирішують питання зниження розміру одноразової допомоги потерпілому від нещасних випадків, розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя, у разі відмови працівника виконувати з цих причин доручену роботу і т.п.

Відмінність функцій уповноважених найманими працівниками осіб від посадових осіб органів держнагляду з охорони праці - немає права санкцій, тільки перевірка і запис. Але якщо є запис уповноваженого про виявлене порушення і стався нещасний випадок внаслідок невиконання заходів щодо його усунення, то це є обтяжуючою обставиною (покарання аж до кримінальної відповідальності) і доказом вини роботодавця для відшкодування збитку.
Гарантії для уповноважених найманими працівниками осіб щодо звільнення їх з роботи з ініціативи роботодавця або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачаються у колективному договорі. Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу, яким він був обраний.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

Професійні спілки мають право:

· На проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на визначення відповідності їх нормативно-правовим актам про охорону праці;

· На прийняття участі в розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та подання своїх висновків про них;

· На внесення роботодавцям, державним органам управління і нагляду подань з питань охорони праці та отримання від них аргументованих відповідей.

 

 

Література:

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

2. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на АТП. – М.: Транспорт, 1990.- 288 с.

3. Кучерявий В.П. Охорона праці. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

 

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. IV. Питання самоконтролю.
 4. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 5. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 6. Акти прокурорського нагляду.
 7. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 8. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 9. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 10. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 11. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 12. В/. Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади.
Переглядів: 822

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Громадський контроль за ОП | Стажування та допуск до роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.