Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Передмова.

Перехід економіки до ринкових відносин потребує корінних змін у підготовці фахівців. Переосмислення економічних механізмів, орієнтація на світову економічну практику, знання історико-економічних закономірностей та особливостей, практична реалізація історичного досвіду - запорука створення ефективного механізму ринкових відносин.

В організації вивчення курсу “Історія економіки та економічної думки” важливе місце відводиться семінарським заняттям. На заняття виносяться основні проблемні питання окремої теми. Студентам надаються можливості на основі вивчення матеріалів розвитку світового господарства та економічної думки, засвоїти і поглибити знання шляхом аналізу передумов і наслідків економічних процесів, обговорення окремих проблем, дискусій, співставлення точок зору тощо.

У процесі підготовки до семінарського заняття студент повинен ознайомитись із запропонованою літератрою до заданої теми а також науковими статтями, брошурами, періодичною пресою. В ході опрацювання наявного матеріалу студент знайомиться з основними концепціями, ідеями, аргументами і висновками, веде пошук яскравих фактів, ілюстрацій, статистичних та інших даних, необхідних для висвітлення даної теми.

Відповіді на поставлені у плані семінарського заняття питання можуть мати різну форму і зміст: тези, повідомлення, реферати, конспекти.

Методи оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю та розподіл балів за рейтинговою системою

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється такими засобами: усне опитування, опитування за допомогою тестів, перевірка контрольних робіт та рефератів.

При усному та письмовому опитуваннях оцінювання навчальної діяльності студентів спирається на такі критерії:

- оцінка “відмінно” виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

- оцінка “добре” виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки;

- оцінка “задовільно” виставляється студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, припускає багато помилок при відповідях на поставлені питання;

оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу, допускає грубі помилки.

Оцінювання знань студентів при застосуванні тестів здійстюється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю завдань, що входять до тесту.

Шкала оцінок по тестах:

Оцінка Правильні відповіді, %
Відмінно не < 80
Добре не < 70
Задовільно не < 50
Незадовільно < 50

Оцінювання знань студентів здійснюється за наступною шкалою:

Поглиблене усне опитування на семінарських заняттях – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”). [max – 48 балів за 16 семінарських занять]

Колоквіуми – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Доповнення до усних відповідей – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Контрольний захід, після 36 год. вивчення матеріалу за змістовими модулями, за рахунок годин виділених для семінарських занять – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Обов’язкове складання розширеного конспекту індивідуальної роботи – 1 бал - “5”, 0,75 бала - “4”, 0,5 бала - “3”, 0 балів – “2”. [max – 14 балів за 14 індивідуальних завдань]

Складання конспекту самостійної роботи – бали виставляються за підсумками семестру за наступною шкалою – 14 балів за виконання 19 завдань, 12 балів за виконання 14 завдань, 10 балів за виконання 9 завдань. Для спеціальності “Економіка підприємства” 22 бали за виконання 20 завдань, 17 балів за виконання 14 завдань, 14 балів за виконання 10 завдань.

Виконання та захист реферативної роботи (виконується власноручно студентом, загальним обсягом не менше, як 20 сторінок) – 15 балів за підсумками семестру.

Наукова робота та пошук нової інформації – 20 балів за підсумками семестру.

Неприсутність на лекції – (- 5 балів).

Іспит (письмова форма) – “5“ – 40 балів, “4“ – 30 балів, “3“ – 20 балів, “2 “ – 0 балів.

Студенти, які набрали максимальну кількість балів за підсумками семінарських занять, виконання індивідуальної та самостійної роботи, отримали бали за виконання реферативної чи наукової роботи, можуть бути звільнені від складання екзамену, за рішенням кафедри економічної теорії, у відповідному порядку.

 

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, для напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030503 “Міжнародна економіка”

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 16 = 32 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 14 балів за 19 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*16 = 24 бали 0.75 бала –“4” 0.75*14 = 10.5 12 балів за 14 тем – “4” 44,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*16 = 16 балів 0.5 бала –“3” 0.5*14 = 7 балів 10 балів за 9 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 32 бали Max – 14 балів Max – 14 балів   Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, для напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства“ :

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 12 = 24 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 22 бали за 20 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*12 = 18 балів 0.75 бала –“4” – 0.75*14=10.5 17 балів за 14 тем – “4” 45,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*12=12 балів 0.5 бала –“3” - 0.5*14 = 7 балів 14 балів за 10 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 24 бали Max – 14 балів Max – 22 балів Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Шкала переведення кількості балів за КМСПФ у традиційну систему оцінювання:

Максимальна кількість балів  
В тому числі: за змістовні модулі 1- 10  
за екзамен  
Мінімальна кількість балів для допуску до іспиту  
Відповідність загальної кількості балів традиційній системі оцінювання    
5 (відмінно)   84 – 100 А
4 (добре)   67 – 83 ВС
3 (задовільно)   50 – 66
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання   33 – 49 FX
2 (незадовільно) з обовя’зковим повторним вивченням дисципліни 0 – 32 Х

Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 4. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 5. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 6. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 7. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 8. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 9. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 10. Березня 1991 р. — проведення референдуму щодо збереження СРСР.
 11. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 12. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПДВ
Переглядів: 728

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні терміни і поняття | План семінарського заняття по темах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.