Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Маркетингове середовище фірми

Маркетингове середовище фірми - де сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва службою мар­кетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва. Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовища (рис. 2.1.)

Мікросередовище представлене силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливо­стей з обслуговування клієнтури, тобто постачальни­ками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями.

Макросередовище представлене силами більш ши­рокого соціального плану, що впливають на мікросе­редовище, такими, як фактори демографічного, еко­номічного, технічного, політичного, культурного характеру.

Рис. 2.1. Макро-, мікросередовище фірми.

Основне завдання системи керування маркетингом - забезпечити виробництво товарів, привабливі з погляду цільових ринків. Успіх залежить також і вії дії посередників, конкурентів і різних контактних аудиторій, представлених на рис.2.2.

Рис. 2.2. Основні фактори зовнішнього мікросередовища функціонування фірми.

Постачальники - де ділові партнери, що забезпе­чують компанію та її конкурентів матеріальними ре­сурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг. Події в середовищі постачальників можуть серйозно вплинути на маркетингову діяльність фірми (ціни на товари постачальників, страйк на під­приємствах постачальників та інші фактори).

Маркетингові посередники ш це фірми, що допома­гають компанії в просуванні, збуті і поширенні її това­рів серед клієнтури. Це торговельні посередники, фірми-агентства, що спеціалізуються на організації товароруху, наданні маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.

Торговельні посередники підшукують клієнтів і безпосередньо продають товар фірми. Для фірми більш розумно використовувати посередника з розви­нутою мережею торгівлі, ніж створювати аналогічну мережу для своєї фірми.

Внутрішні контактні аудиторії. Це робітники та службовці фірми, добровільні помічники, керуючі, члени ради директорів. Фірма видає інформаційні бю­летені і використовує інші форми комунікацій (зв'яз­ків) з метою створення гарного мікроклімату у влас­ному колективі, тому що це в значній мірі впливає на ефективність його роботи.

Внутрішнє мікросередовище фірми можна подати , у вигляді схеми (рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Внутрішнє мікросередовище фірми.

Макросередовище складається із шести основних сил:

Демографія - наука, що вивчає населення з погля­ду його чисельності, щільності і т.п. Для маркетингу демографічне середовище становить великий інтерес, оскільки ринки складаються з людей. Складається таблиця ринків у різних районах і визначається при­близна чисельність населення і його структура.

Економічні фактори. Маркетологи повинні зверта­ти увагу на характер розподілу доходів з урахуванням географічного розташування.

Природні фактори включають: дефіцит деяких видів сировини (руйнування озонового шару, вирубки, виснаження ресурсів, що не поновлюються, - нафти і т. д); зростання забруднення середовища; рішуче втручання держави в регулювання природ­них ресурсів.

Науково-технічні фактори включають:

¨ прискорення науково-технічного прогресу; & появу безмежних можливостей у створенні нових товарів, біотехнологій, робототехніки і т.п.; зростання асигнувань на НДДКР;

¨ жорсткість держконтролю за якістю і безпекою то­вару.

Політико-правові фактори представлені:

¨ законодавством з регулювання підприємницької ді­яльності;

¨ підвищенням вимог з боку держави до державних установ, що стежать за дотриманням законів;

¨ зростанням чисельності груп із захисту інтересів громадськості.

Культурні фактори визначаються:

¨ прихильністю до культурних традицій;

¨ субкультурою в рамках єдиної культури;

¨ тимчасовими змінами вторинних культурних цінно­стей (зачіски, мода);

¨ ставленням людей до самих себе - прихильністю до певних товарів;

Аналіз цих середовищ являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно організації фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Отже, основне призначення аналізу зовнішнього середовища - виділити істотні фактори, що найбільшою мірою впливають на успіх діяльності фірми, і постійно контролювати їх зміни з метою передбачення нових можливостей, що відкриваються, і потенційних загроз. Результати аналізу дозволяють фірмі вчасно спрогнозувати появу загроз і можливостей, розробити сценарії розвитку тієї або іншої ситуації і стратегію реалізації місії та досягнення цілей організації.

В остаточному підсумку суть аналізу зовнішнього середовища полягає в тому, щоб підійти до проблеми розробки нових варіантів стратегії з різних сторін. Розробники стратегії повинні оцінити майбутню стратегію з погляду ринку і макросередовища, покупця і конкурента, а також внутрішніх пріоритетів самої організації.

 


Читайте також:

 1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 3. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 4. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
 5. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 6. Антропогенний вплив на навколишнє середовище УКРАЇНИ
 7. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 8. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
 9. Аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи/надані послуги за 200_р.
 10. Бізнес-середовище: Аналіз п’яти сил
 11. Венчурні та лізингові фірми
 12. Види витрат фірми в короткостроковому періоді
Переглядів: 1059

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи, завдання та функції маркетингу | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.04 сек.