Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Реквізити документів та їх розміщення

Реквізити Розташування та правила оформлення
Державний герб Посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації
Емблема організації чи підприємства Порядок з назвою організації. Як емблему можна використовувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку
Зображення державних нагород У верхньому лівому кутку або посередині документа
4. Код підприємства, установи, організації У верхньому правому кутку
Код форми документа У верхньому правому кутку під кодом підприємства, організації, установи
Назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа У верхньому лівому кутку або посередині сторінки
Повна назва установи, організації або підприємства – автора документа У верхньому лівому кутку. Може наноситися за допомогою штампа або друкарським способом.
Назва структурного підрозділу У верхньому лівому кутку. Дозволяється друкувати машинописним способом.
Індекс підприємства зв`язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпу, номер телефону, факсу номер рахунка в банку У верхньому лівому кутку, оформляється відповідно до поштових правил: 01054, м. Київ-54,вул.Пирогова, 9, т. 221-99-33. На бланку для листів вказується номер розрахункового рахунка у відділенні банку: розрахунковий рахунок №11632516 в Укрінбанку м. Києва МФО № 321518
Назва виду документа Зліва або посередині сторінки. В усіх документах, крім листів, наводиться назва його виду. Залежно від цієї назви встановлюється формуляр, структура тексту, особливості викладу
Дата Документ датується днем його підписання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складений не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. Вона записується словесно-цифровим способом (24 серпня 1999 р.) або цифровим – трьома парами арабських цифр у такій послідовності: день, місяць, рік – 17.06.99 (тобто 17 червня 1999 року). У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно-цифровим способом.
Індекс У верхній частині сторінки зліва. Цей реквізит дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук документа, контроль виконання. Індекс документа включає в себе три пари арабських цифр, де перша пара – індекс структурного підрозділу, друга – номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя – порядковий номер за журналом обліку. Наприклад: №02-10/36, де 02 – шифр структурного підрозділу; 10 – номер справи; 36 – реєстраційний номер документа за журналом обліку вхідних документів та канцелярії.
Посилання на індекс та дату вхідного документа У верхній частині сторінки зліва. Містить дату та індекс, вказані у документі організацією, яка уклала чи видала документ. Наприклад: на № 02-10/135 від 01.03.96, де 02 – індекс структурного підрозділу; 10 – номер справи за номенклатурою; 135 – порядковий номер
Місце укладання чи видання У верхній частині сторінки зліва. Містить назву міста чи населеного пункту, де видається документ
Гриф обмеження доступу до документа З правого боку під кодом форми. Записується з середини рядка “для службового користування”, “таємно”, “цілком таємно”
Адресат З правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент – назва установи, підрозділу, Посада, прізвище та ініціали особи, поштова адреса – пишеться з середини нового рядка з великої літери. Якщо документ адресовано до установи, то поштова адреса вказується після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи; коли приватній особі – тоді перед її прізвищем. Наприклад: Друкарня “Преса України” Головному редакторові Никонову Миколі Петровичу вул. Грінченка, буд.7, кв,19 Романову В.О. Київ - 0401004
Гриф затвердження У верхній правій частині документа. Затвердження – спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб. Елементи грифу затвердження: слово ЗАТВЕРДЖУЮ; назва посади; особистий підпис; ініціали та прізвище особи, що затвердила документ; дата затвердження. Наприклад: ЗАТВЕРДЖУЮ директор школи (підпис) Л.С.Семенова 07.10.2009
Резолюція У правому верхньому кутку. Якщо це місце зайняте іншим реквізитом, то резолюцію вміщують на будь-якій вільній площі лицьового боку сторінки документа, крім полів. Складається з таких елементів: - прізвище та ініціали виконавця, якому відправлений документ; - вказівка на порядок виконання документа; - термін виконання документа; - особистий підпис керівника; - дата. Як виконавці у резолюції зазначаються службові особи, а не структурні підрозділи. Відповідально за виконання документа є особа, названа в резолюції першою
Заголовок до тексту Друкується малими літерами, розміщується під назвою виду документа відображає головну ідею документа і, здебільшого, починається з прийменника “про”; має бути лаконічним і точним, якнайповніше розкривати зміст документа
Відмітка про контроль З лівого боку у верхній частині поля першої сторінки документа. Її проставляють за формою “К” або “Контроль”
Текст Складається з таких логічних елементів: - вступу; - доказу; - закінчення. Розташовується на всю ширину сторінки (від поля до поля)  
Відмітка про наявність додатка Ліворуч у верхній половині сторінки. Є два способи оформлення додатків: 1) якщо документ має додатки, згадувані в тексті, або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку про це оформляють так: Додаток: на 2 арк. У 6 прим.; 2) якщо документ має додатки, не зазначені в тексті, то їх потрібно перелічити із вказівкою на кількість сторінок у кожному з них і кількість примірників: Додаток: “Проект реконструкції ділянки” на 5 арк. у 2 прим. Якщо додаток залишається у справі, то зазначається: Додаток: на 2 арк. лише адресатові. У разі великої кількості окремо складається їх список, а самому документі після тексту зазначається: Додаток: відповідно до списку на 7 арк.
Підпис Підписують, як правило, перший примірник документа. До складу підпису входять: - зазначення посади (з лівого боку); - підпис (між назвою посади й прізвищем); - ініціали й прізвище особи, що підписала документ (праворуч). Підписи кількох службових осіб на документах розташовуються одна під одною у послідовності, що відповідає посаді. Якщо документ підписують кілька осіб, що обіймають однакову посаду, то їхні підписи розташовуються на одному рівні:   Директор ЗОШ №277 /підпис/Л.С.Семенова Директор ЗОШ №282 /підпис/ С.О.Дзонь Розшифрування підпису в дужки не береться
Гриф узгодження Розрізняють дві форми узгодження документів – внутрішнє (з підрозділами та службовими особами установи) й зовнішнє (з підвідомчими та непідвідомчими організаціями). Цей реквізит складається із: слова УЗГОДЖЕНО; · назви посади службової особи, з якою узгоджується документ, та назви установи; · особистого підпису; · його розшифрування; · дати. Грифи узгодження розташовуються нижче від реквізиту “ПІДПИС” або на окремій сторінці. Наприклад: УЗГОДЖЕНО: Директор ЗОШ № 246 /підпис/ К.С.Кущаєва 01.09.2009
Віза Внутрішнє узгодження проекту документа це його візування. Віза складається з: · особистого підпису особи, що візує; · дати. У разі потреби зазначається посада особи, що візує, і розшифровується її підпис (зазначаються ініціали й прізвище): Завідувач кафедри (підпис) Б.М.Сайко 28.08.99 Невеликі зауваження (1 – 2 рядки) розташовуються перед візою. У разі внутрішнього узгодження візи ставляться на першому примірнику документа, а листи чи інші вихідні документи візуються на примірнику, який лишається в установі
  Печатка   Печатка прикладається до документів, що вимагають особливого засвідчення. Печатки є гербові та прості. Гербова печатка прикладається до документів, що засвідчують юридичні або фізичні права осіб; До статутів, положень, які вимагають відбитка печатки, та інших. Прості печатки мають різну форму: круглу, квадратну, трикутну. Герб на них не зображується. Просту печатку прикладають до документів, що виходять за межі організації, до розмножених примірників розпорядчих документів для їх розсилання, до довідок з місця роботи і т.д.
Відмітка про засвідчення копій У правому верхньому кутку пишеться слово “копія”; під реквізитом “підпис” слово “правильно”;дата; посада виконавця; підпис і його розшифрування. За потреби підпис завіряється печаткою.
Прізвище виконавця та номер його телефону Цей реквізит обов`язковий на вихідних документах (листах, довідках, висновках). Складається з: · прізвища виконавця; · номера його службового телефону. Вони ставляться в нижньому лівому кутку зворотного або лицьового боку останньої сторінки документа.
Відмітка про виконання документа й направлення його до справи Цей реквізит розміщується в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа й містить такі відомості: · стислу довідку про виконання; · слова “ДО СПРАВИ” та номер справи, до якої має бути підшитий документ; · дату скерування документа до справи; · підпис керівника структурного підрозділу або виконавця
Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій Розміщується після тексту в нижній частині документа. Містить: · запис “Інформація перенесена на машинний носій”; · підпис особи, відповідальної за перенесення даних; · дату перенесення
  Містить: · скорочену назву організації, що отримала документ; · дату його находження. Ця відмітка робиться від руки чи за допомогою гумового штемпеля організації (реєстраційного штампа). Відбиток штампа містить: · назву організації; · дату надходження; · індекс документа. Відмітка про находження розташовується праворуч на нижньому полі лівої сторінки документа.  

Читайте також:

 1. Аналіз документів
 2. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 4. Бухгалтерська обробка документів.
 5. Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження
 6. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 7. Вибір кількості та розміщення складської мережі
 8. Вибір типу і місця розміщення водозабірних споруд
 9. Вибір, розміщення, режими роботи компенсуючих пристроїв.
 10. Вивіз капіталу та інвестиції в системі міжнародних економічних відносин. Напрямки та структура вивозу капі­талу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу.
 11. Видалення (позначка на видалення) документів
 12. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
Переглядів: 1036

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РЕКВІЗИТ – ЕЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТА | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.