Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дистанційне навчання.

У багатьох країнах світу, серед яких Великобританія, Канада, США, Китай, Індія, дистанційна форма навчання досить поширена. Поняття DISTANCE EDUCATION в цих країнах відоме кожному і не потребує тлумачення. Але для нашої країни це досить нова форма навчання здобуття освіти поряд з очною і заочною.

 

Дистанційна форма навчання – це одержання освітніх послуг без відвідування навчального закладу, за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій і системи телекомунікації, таких як електронна пошта, телебачення та Інтернет.

 

Дистанційне навчання можна використовувати у вищій школі, а також для підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців. Воно дає змогу одержувати диплом усім, хто з тих чи інших причин не може вчитися очно (працює, виховує дітей, має фізичні недоліки тощо). Одержавши навчальні матеріали в електронному чи друкованому вигляді і використанням телекомунікаційних мереж, студент може опановувати знаннями вдома, на робочому місці чи в спеціальному комп'ютерному класі.

У порівнянні з традиційною освітою технологія дистанційного навчання доповнюється вимогами щодо повноцінного методичного забезпечення студентів електронними версіями підручників і посібників, системою навчальних завдань і тестових матеріалів контролю ефективності засвоювання знань. Комп'ютерні системи можуть проекзаменувати, виявити помилки, дати необхідні рекомендації, здійснити практичне тренування, відкрити доступ до електронних бібліотек, за лічені секунди знайти потрібний розділ книги чи її параграф, абзац, цитату.

Навчальні курси супроводжуються ігровими ситуаціями, термінологічними словниками й відкривають доступ до основних вітчизняних і міжнародних баз даних і знань на будь-якій відстані й у будь-який час.

При дистанційному навчанні враховуються індивідуальні здібності, потреби, темперамент і зайнятість студента. Він може опановувати навчальні курси в різній послідовності, швидше чи повільніше. Усе це робить дистанційне навчання якіснішим, доступнішим і дешевшим за традиційне.

 

Принципи дистанційного навчання:

-гнучкість – тривалість занять не регламентована;

-модульність – можливість коригування навчального плану до потреб студента;

-паралельність – навчання без відриву від виробництва;

-охоплення – залучення багатьох джерел інформації;

-технологічність – використання новітніх досягнень інформаційних та телекомунікативних технології;

-залучення спеціалізованих форм контролю – дистанційно організовані іспити, співбесіди, екстернат, комп’ютерні тестові системи, прийом іспитів та заліків в режимі on-line.

 

 

Дистанційне навчання передбачає використання таких форм навчання:

 

· Лекції, на відміну від традиційних аудиторних, виключають живе спілкування з викладачем, однак мають і ряд переваг. Для запису лекцій використовуються дискети, СД-диски тощо. Використання новітніх інформаційних технологій (гіпертексту, мультимедіа, віртуальної реальності тощо) робить лекції виразними й наочними. Для створення лекцій можна використовувати всі можливості кінематографа: режисуру, сценарій, артистів. Такі лекції можна слухати в будь який час і на будь-якій відстані. Крім того, студентові не потрібно конспектувати матеріал.

· Лабораторні роботи призначені для практичного засвоювання матеріалу. У традиційній освітній системі лабораторні роботи потребують спеціального устаткування, макетів, імітаторів, тренажерів, хімічних реактивів. Можливості дистанційного навчання можуть істотно спростити проведення лабораторної роботи за рахунок використання мультимедіа-технологій, імітаційного моделювання тощо. Віртуальна реальність дасть змогу продемонструвати студентам явища, в звичайних умовах показати дуже складно чи й взагалі неможливо.

· Контрольні роботи - це система індивідуалізованих, часто тестових завдань, зорієнтована на перевірку результатів теоретичного й практичного засвоєння студентами навчального матеріалу.

· Консультації є однієї з форм керівництва роботою студентів і надавання їм допомоги в самостійному вивченні дисципліни. Як правило, для цього використовується телефон і електронна пошта. Передбачається також можливість організації консультацій навчальної аудиторії викладачем у режимі оn-linе. При цьому кожний студент (слухач) у певний, попередньо призначений час завдяки доступу в мережу Інтернет має змогу поставити викладачеві запитання, пов'язані з вивченням відповідного предмета, й одержати на них кваліфіковані відповіді. Крім того, консультації допомагають педагогові оцінити особистісні якості того, хто навчається, і його інтелект (увагу, пам'ять, уяву й мислення).

 


Читайте також:

 1. Бінарні методи навчання.
 2. Дидактика - галузь педагогіки, яка досліджує теорію освіти і навчання.
 3. Дидактика— це галузь педагогіки, що містить теорію освіти й навчання.
 4. Дистанційне спостереження і керування
 5. Діяльність учителя й учня у різних видах навчання.
 6. Допоміжні форми навчання.
 7. Ефективність різних методів навчання.
 8. З історії форм організації навчання.
 9. Закономірності навчання.
 10. Індивідуалізація і диференціація навчання.
 11. Історія становлення і розвитку трудового і професійного навчання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Програмоване навчання. | Проблемне навчання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.