Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Державна експертиза у сфері ТЗІ

Сертифікація засобів ТЗІ

Об’єктом сертифікації в галузі ТЗІ є окремі засоби ТЗІ, які можуть вироблятися як серійно, так і одиничні зразки, у тому числі сертифікації можуть підлягати і засоби імпортного виробництва. Процедура призначена надавати споживачу засобів ТЗІ гарантії відповідності цих засобів нормативним документам. Така гарантія може бути надана після проведення певних організаційно-технічних заходів. Результатом сертифікаційних робіт є спеціальний документ встановленого зразка - сертифікат відповідності.

Створення системи сертифікації засобів ТЗІ в Україні було розпочато ще в середині 90-х років і складність його полягала в тому, що раніше ні в СРСР, ні в Україні не проводилася сертифікація засобів ТЗІ, до того ж на той час бракувало необхідної для досягнення цієї мети нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

З березня 1999 року система сертифікації засобів ТЗІ розпочала свою практичну діяльність.

Порядок та вимоги щодо проведення сертифікації засобів ТЗІ визначаються Порядком проведення робіт із сертифікації засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, який є обов’язковим як для акредитованих у системі органів з сертифікації засобів ТЗІ та випробувальних лабораторій, так і для підприємств, установ й організацій, у тому числі іноземних, які виготовляють і (або) постачають засоби ТЗІ у державні і недержавні установи, де циркулює інформація, що підлягає захисту у відповідності до законодавства.

На цей час в нашій державі сертифікація засобів ТЗІ проводиться акредитованими в Українській державній системі сертифікації продукції (УкрСЕПРО) органами та випробувальними лабораторіями. Зараз функціонують 2 органи із сертифікації та 2 випробувальні лабораторії.

За період функціонування системи сертифікації видано 94 сертифікати відповідності на 93 види засобів ТЗІ.

Введення процедури експертного оцінювання комплексних систем захисту інформації в ІТС, технічних і програмно-апаратних засобів захисту інформації обумовлено логічною складністю сучасних програмно-апаратних комплексів, а також суттєвим впливом на безпеку інформації конкретних умов експлуатації ІТС, іншими словами такі об’єкти не повторюють один одного і кожний з них має тільки йому притаманні особливості. У випадках оцінки програмно-апаратних засобів закордонного виробництва, як правило, відсутня необхідна для проведення їх сертифікації технічна документація, практично неможливою є оцінка умов виробництва, організація взаємодії органів сертифікації з закордонними виробниками засобів захисту.

Правову основу цієї процедури складає Закон України “Про наукову та науково-технічну експертизу”. Методологічною основою є експертиза технічних рішень і організаційних заходів, які базуються як на узагальненні висновків окремих експертів, так і на результатах інструментальних вимірювань і випробувань комплексу програмно-апаратних і технічних засобів захисту інформації.

Порядок проведення державної експертизи в сфері ТЗІ, основні функції й права суб'єктів експертизи визначено Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації.

У відповідності з законодавством у ньому визначені суб’єкти експертизи (Замовник, Організатор експертизи, Експерт), основні функції ДСТСЗІ СБ України та суб’єктів експертизи, порядок їх взаємодії, порядок документального оформлення результатів експертизи та видачі Експертного висновку (для окремих засобів захисту інформації) і Атестату відповідності на комплексні системи захисту інформації в ІТС.

Наявність позитивного рішення щодо засобу є підставою для його включення до Переліку засобів технічного захисту інформації загального призначення, які дозволені до використання з метою ТЗІ, а наявність атестату відповідності - підставою для одержання дозволу на обробку в ІТС інформації, що підлягає захисту.

Система державної експертизи функціонує з початку 2000 року і за цей час стала одним з найбільш вагомих чинників реалізації державної політики у галузі, а її результати - розвитку матеріально-технічної бази системи ТЗІ та наповнення ринку ефективними конкурентоспроможними програмно-апаратними засобами захисту інформації.

На сьогодні зареєстровано 44 організацій, яким надано повноваження проводити експертні випробування, а до Реєстру експертів внесено близько 265 висококваліфікованих спеціалістів у галузі ТЗІ.

Загалом проведено експертизу і видано 98 експертних висновків на окремі засоби захисту інформації та 467 атестатів відповідності на КСЗІ в ІТС.


Читайте також:

 1. II Державна дума
 2. Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична експертиза.
 3. Активна і пасивна державна політика.
 4. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 5. Антиінфляційна державна політика
 6. Аудит у сфері праці
 7. Аутсорсинг у сфері інформаційних технологій
 8. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
 9. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 10. Більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.
 11. Біологічний та геологічний кругообіг речовин у біосфері
 12. Брендинг у сфері туризму
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ліцензування діяльності у галузі ТЗІ | Науково-технічна діяльність у галузі ТЗІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.