Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Етапи створення електронного підручника

Формулювання вимог до підручника

Можна сформулювати список можливостей, що повинні бути в автоматизованій навчальній системі.

Для користувачів:

-організація навчання різного рівня - від початкового знайомства до докладного засвоєння матеріалу;

-можливість надання матеріалу виходячи з мети навчання;

-компонування матеріалу за результатами тестових перевірок.

Для розробників:

-перевірка коректності введених визначень.

-формування списку невизначених понять.

-побудова для виділених понять (і для всього підручника) графу зв'язку з визначальними поняттями - ієрархічний граф понять.

 

I етап: технічна пропозиція, зроблена на основі навчальних потреб і цілей навчання – на цьому етапі піддається аналізу ситуація з використанням комп'ютерних навчальних систем, що склалася в освіті.

II етап: планування розробки, рішення питань про установку термінів, фінансування і склад групи розробників – тут установлюються терміни реалізації окремих етапів розробки і всього продукту вцілому, призначається кінцева дата його випуску.

III етап: розробка змісту курсу – на цьому етапі проводиться аналіз навчального плану і склад слухачів, відбувається визначення стратегії курсу, розробляється сценарій і інтерактивна взаємодія програми з користувачами.

IV етап: опис курсу – тут приводиться опис всіх інформаційних фрагментів курсу: текстових, анімаційн, звукових і відео.

V етап: реалізація курсу – на цьому етапі відбувається вибір техніко-програмних платформ і безпосереднє програмування за допомогою обраної авторської чи системи системи програмування.

VI етап: випробування і тестування – на цьому етапі починається випробування розробленого додатка, проводиться серія тестів з метою виявити помилки програмування. Проект ще далекий від завершення, але «експериментальний» зразок уже готовий. Після ряду перевірок на апаратну сумісність команда контролю за якістю виносить свій висновок і пропонує перелік недоліків замічених у ході випробування, що мають бути виправлені розробником. І так повторюється кілька разів, поки не вийде остаточна версія продукту, позбавлена, у більшому чи меншому ступені, недоліків і помилок.

VII етап: експлуатація і впровадження – на цьому етапі відбувається впровадження цілком закінченої комп'ютерної системи навчання в освітні установи. Розробляється план занять з використанням цієї системи і починається її експлуатація.

 

Особливості побудови шкільного підручника з мови

Об’єктивно виникає потреба у двох типах електронних навчальних засобів: електронному посібникові, який учитель зможе фрагментарно використовувати на уроках з метою підвищення їх ефективності, і електронному підручникові для самостійної роботи вдома і в школі за наявності безпечних для здоров’я моніторів.

В електронному варіанті підручника чи посібника зазначені недоліки друкованого підручника можуть бути усунуті, бо в ньому можна розмістити таку кількість завдань кожного типу, яка необхідна для формування вмінь і навичок в учнів найнижчого рівня пізнавальних можливостей. У ньому є можливість значно урізноманітнити і збагатити додатки, розмістивши всі теоретичні відомості шкільного систематичного мовного курсу з достатньою кількістю ілюстрацій, до яких зможуть звертатися учні будь-якого класу — від 5-го по 12-ий, а також лінгвістичний словник енциклопедичного характеру для учнів, які бажають вивчати українську мову поглиблено. Окрім того, у додатках можна розмістити різні типи словників — тлумачний, фразеологічний, орфографічний, орфоепічний, словники лексичних і фразеологічних синонімів та антонімів. У випадку забезпечення швидкого доступу до їхнього лексичного і фразеологічного складу, як у програмі ABBYY Lingvo 6.0 щодо англійських лексем, вони можуть відіграти неоціненну роль у збагаченні мовлення школярів, тоді як у роботі з традиційними підручниками переважна більшість учнів такої можливості позбавлені як через обмежену кількість довідкової літератури в школі і вдома, так і складність для багатьох школярів пошуку лексико-фразеологічних одиниць.

Істотно багатшою в електронному підручнику, практично не обмеженому обсягом, може і має бути система вправ, в якій значно ширше можна подати завдання стилістичного, трансформаційного, експериментального, конструктивного характеру, завдань з елементами цікавості, з культури мовлення, що більш повно задовольнятиме пізнавальні можливості і потреби учнів, ефективніше розвиватиме мовні й загальнонавчальні вміння, пізнавальний інтерес, а тому й інтерес до самостійної роботи над удосконаленням власного мислення, культури власного мовлення. Зокрема навчальний матеріал для спеціальних уроків розвитку мовлення є можливість подати в значно якіснішому вигляді. Наприклад, це можуть бути не малоформатні і низькоякісні паперові репродукції, а відображені на дисплеї персонального комп’ютера яскраві кольорові відповідники картин відомих художників, демонстрація яких може супроводжуватися близькими за тематикою і тональністю класичними музичними творами знаменитих композиторів, забезпечуючи тим самим синкретичність і глибину їх сприйняття, що є важливою умовою формування відтворюючої і творчої уяви, креативних здібностей школярів, необхідних для написання якісних творчих робіт за картиною та інших робіт креативного характеру тощо.

Невід’ємним складником змістової частини електронного підручника і посібника є модуль самоконтролю і контролю для визначення рівня знань і практичних умінь і навичок учнів, елементи якого якщо і наявні у паперовому підручнику, то в дуже обмеженому вигляді, тоді як у підручнику на електронних носіях є можливість реалізувати як самоконтроль в належному обсязі, так і поетапний дружній контроль під час вивчення нового матеріалу, забезпечуючи вчасне усунення допущених мовних помилок, а також об’єктивний контроль на завершальному етапі вивчення логічно завершеної теми знань з мови, також ступеня сформованості відповідних мовних навичок, окрім умінь і навичок мовленнєвих, які засобами інформаційних технологій поки що належним чином оцінити не вдається.

Це стає можливим насамперед завдяки розробці як більш докладному, різноманітному і природному, а тому і доступному для сприйняття викладу теоретичних відомостей зокрема і всього навчального матеріалу в цілому, так і більш розгалуженій, прийнятнішій за ступенем складності і зручнішій для формування вмінь і навичок системі завдань і вправ, спрямованих як на послідовне здобуття учнями нових знань про мовну систему, а також цілеспрямоване вироблення відповідних мовних і мовленнєвих навичок, так і завдяки наявним потенціям урахувати інтереси, потреби, пізнавальні можливості школярів шляхом звернення до додаткових джерел інформації, вміщених у додатках, зазначених вище. Тобто діапазон оптимального врахування основоположних дидактичних принципів доступності, складності / трудності, наочності в електронному підручнику значно зростає, порівняно з паперовим, а застосування інших принципів (науковості, систематичності і послідовності та ін.) не знижується.

 

Висновок

 

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, обробка, збереження, передача і використання інформації, які здійснюються на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

· активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й інших видах діяльності його членів.

· інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, і ініціюючий розвиток усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

· високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється, істотність використовуваних даних.

 

 


Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. G2G-модель електронного уряду
 4. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 5. А. Створення власної папки.
 6. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
 10. Алгоритм створення тренінгової програми
 11. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
 12. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
Переглядів: 669

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи викладу матеріалу | За видом системи охолодження.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.