Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ

План

Тема 16. Міжнародна боротьба зі злочинністю

План

Тема 8 Міжнародні організації

План

Тема 7.Міжнародні договори

План

Тема 5. Територія і міжнародне право

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Поняття території та її види.

2. Склад і юридична природа території.

3. Державні кордони.

4. Зміна кордонів і територіальні спорів

 

1. Поняття міжнародного договору і його суб'єкти.

2. Класифікація міжнародних договорів.

3. Укладання міжнародних договорів, набуття чинності, виконання міжнародних договорів.

4. Міжнародний договір і внутрішнє законодавство.

1. Поняття і класифікація міжнародних організацій.

2. Порядок створення міжнародних організацій і припинення їх існування.

3. Компетенція, повноваження і функції міжнародних організацій. ООН та її спеціалізовані органи.

4. Регіональні міжнародні організації.

1. Поняття міжнародної боротьби зі злочинністю, її особливості та форми.

2. Види злочинів, що зазіхають на світовий правопорядок. Їх класифікація.

3. Міжнародні органи, що здійснюють координацію в боротьбі з міжнародною злочинністю,

4. Видача злочинців.

1. Поняття міжнародного права.

2. Сутність міжнародного права.

3. Характерні риси сучасного міжнародного права.

4. Співвідношення і взаємозв'язок економіки і міжнародного права.

5. Співвідношення і взаємозв'язок політики і міжнародного права.

6. Співвідношення і взаємозв'язок моралі і міжнародного права.

7. Співвідношення і взаємозв'язок міжнародного публічного і міжнародного приватного права.

8. Співвідношення і взаємозв'язок міжнародного і внутрішньодержавного права.

9. Міжнародне право як особлива система права.

10. Сучасна державна система і її характеристика.

11. Структурні елементи міжнародної системи.

12. Поняття норми міжнародного права.

13. Види норм міжнародного права.

14. Характеристика процесу створення норм міжнародного права.

15. Кодифікація в міжнародному праві.

16. Поняття суб'єкту міжнародного права, Їх види.

17. Міжнародно-правова правоздатність і дієздатність держав.

18. Міжнародно правосуб'єктність націй і народів.

19. Правонаступництво і міжнародно-правові ознаки держав.

20. Поняття об'єкту міжнародного права, їх види.

21. Поняття джерел міжнародного права, їх види.

22. Поняття принципів міжнародного права.

23. Проблеми загальних принципів міжнародного права.

24. Види принципів міжнародного права, їх характеристика.

25. Міжнародний договір і звичай.

26. Допоміжні джерела міжнародного права.

27. Поняття території, види територій.

28. Структурні елементи і правовий режим державної території.

29. Правові підстави і способи зміни державної території.

30. Державні кордони.

31. Правовий режим міжнародних рік і озер.

32. Міжнародний-правовий режим Антарктики.

33. Міжнародне морське право.

34. Міжнародне повітряне право.

35. Міжнародне космічне право.

36. Міжнародне право навколишнього середовища.

37. Поняття населення, види населення.

38. Поняття громадянства, придбання і втрата громадянства.

39. Двогромадянство і безгромадянство.

40. Правове становище іноземців.

41. Право захистку і правове становище біженців.

42. Поняття міжнародного договору, види договорів.

43. Структура і форма міжнародного договору.

44. Підписання, дія, припинення і призупинення дії міжнародних договорів.

45. Поняття міжнародної організації, види міжнародних організацій.

46. Юридична природа міжнародних організацій.

47. Організація Об'єднаних Націй.

48. Генеральна Асамблея ООН.

49. Рада Безпеки ООН.

50. Міжнародний Суд ООН.

51. Регіональні міжнародні організації: ОБСЄ, СНД і НАТО.

52. Поняття і джерела дипломатичного І консульського права.

53. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції, дипломатичний персонал.

54. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв і їх персоналу.

55. Консульські установи: поняття, функції, персонал консульських установ.

56. Консульські привілеї й імунітети.

57. Поняття й основні джерела гуманітарного права.

58. Регіональне співробітництво в області прав людини.

59. Боротьба з масовими і грубими порушеннями прав людини.

60. Міжнародні-правові засоби розв'язання міжнародних спорів.

61. Міжнародний арбітражний і судовий розгляд.

62. Поняття міжнародної правової відповідальності.

63. Міжнародна-правова відповідальність держав.

64. Міжнародна-правова відповідальність міжнародних організацій.

65. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів.

66. Міжнародні-правові засоби забезпечення міжнародної безпеки.

67. Система і принципи колективної безпеки.

68. Система підтримки міжнародного світу і безпеки в рамках ООН.

69. Проблема операцій ООН з підтримки миру.

70. Міжнародне-правове визначення агресії.

71. Міжнародні-правові акти, що регламентують ведення війни.

72. Початок війни і його правові наслідки, театр війни.

73. Учасники воєнних дій.

74. Засоби і методи ведення війни.

75. Міжнародний-правовий захист жертв війни і культурних цінностей.

76. Закінчення війни і ЇЇ правові наслідки.

77. Види злочинів, що торкають інтереси світового співтовариства.

78. Поняття і види міжнародних злочинів.

79. Поняття і види злочинів міжнародного характеру.

80. Видача злочинців.

81. Сучасні тенденції в боротьбі з міжнародною злочинністю.

82. Основні сфери співробітництва правоохоронних органів України в боротьбі зі злочинністю разом з правоохоронними органами інших держав.

83. Правова допомога з кримінальних справ.

84. Міжнародні стандарти поводження з правопорушниками.

85. Співробітництво в боротьбі з злочинністю в рамках міжнародних організацій.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. V. Питання для самоконтолю
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 6. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 7. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 8. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 9. Бесіда за запитаннями.
 10. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 11. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 12. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Колективна безпека | ВИСНОВОК

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.