Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок і строки сплати єдиного податку

Відсоткові ставки єдиного податку для першої і другої групи платників єдиного податку – фізичних осіб встановлено до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня податкового (звітного) року. Фіксовані ставки встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у таких розмірах:

Ø для першої групи у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

Ø для другої групи у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Для платників єдиного податку третьої і п’ятої групи:

Ø для третьої групи 3 % від доходу – уразі сплати податку на додану вартість, та 5 % від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;

Ø для п’ятої групи 7 % від доходу – уразі сплати податку на додану вартість, та 10 % від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, тільки 5 і 10 відсотків доходу.

Додатково встановлено ставки єдиного податку у подвійному розмірі для платників третьої групи і п’ятої груп у розмірі 15 %):

Ø до суми перевищення обсягу доходу, допустимого для перебування на відповідній групі платників єдиного податку –фізичних осіб;

Ø до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

Ø до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі;

Ø до доходу отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності та на територіях більш як однієї сільської, селищної та міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності та територій.

У разі перевищення обсягу доходу, визначеного для відповідної групи, платники відповідної групи в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявкою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку другої, третьої і п’ятої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування у порядку. До суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. Платники п’ятої групи зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, тобто на загальну систему оподаткування.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік, для другої, третьої та п’ятої групи є календарний квартал.

Єдиний податок сплачується до місцевого бюджету за місцем податкової адреси платника єдиного податку – фізичної особи.

Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (наприклад, за січень 2012 року – сплачується аванс до 20 січня). Крім того, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Фізичні особи – підприємці третьої та п’ятої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал. Якщо строк сплати податку припадає на відхідній, святковій день, то строк сплати податку не переноситься.

Визначення доходу здійснюється з метою оподаткування єдиним податком та надання права фізичній особі зареєструватися платником єдиного податку третьої або п’ятої групи та перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та безготівковій); вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) у матеріальній або нематеріальній формі; для платників третьої групи, який є платником податку на додану вартість, включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Відповідно до Податкового кодексу безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку за письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) ч їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником.

Датою отримання доходу платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є:

Ø дата надходження коштів платнику у грошовій (готівковій або безготівковій формі);

Ø дата підписання платником єдиного податку ата приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

Ø дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

Ø дата вилучення з торговельних апаратів та подібного обладнання грошової виручки (у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних апаратів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій);

Ø дата продажу жетонів, карток та інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України (у разі здійснення торгівлі товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та інших замінників грошових знаків).

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результатів провадження господарської діяльності, не включаються до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи для оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

До складу доходу платника єдиного податку – фізичної особи не включаються:

Ø сума податку на додану вартість;

Ø суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

Ø суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

Ø суми коштів (аванс, передоплата), що повертається покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або листом-заявкою про повернення коштів;

Ø суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг) реалізованих у період сплати інших податків і зборів, вартість яких було включено до доходу фізичної особи при обчисленні податку на доходи фізичних осіб - підприємців;

Ø суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів;

Ø суми коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

При цьому під час визначення обсягу доходу, що дає право суб’єкті господарювання зареєструватися платником єдиного податку та перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід. отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.


Читайте також:

 1. Cплата єдиного соціального внеску - 2013
 2. The peace – порядок
 3. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 4. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 5. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 6. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 7. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 8. База оподаткування
 9. База оподаткування
 10. База оподаткування
 11. База оподаткування
 12. База оподаткування
Переглядів: 688

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Групування платників і ставки єдиного податку для фізичних осіб | Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.