Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Складання апеляційної скарги.

Підготовка до апеляційного оскарження.

Б А З О В А

ПЛАН.

Тема № 4 Захист у апеляційній та касаційній інстанції

Додаткова

Основна

Література

Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів освіти I - IV рівнів акредитації. – К., 2001. С. 156-206.

История философии в кратком изложении. М.Ю, 1991.

Мир философии: книга для чтения. В 2-х частях Ч.1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. М., 1991.

Современная западная философия: Словарь. М., 1991.

Стратон Р. Коротка історія новітньої філософії. К., 1998.

Татаркевич Вл. Історія філософії. Т.3. Львів, 1999.

Хюбшер А. Мыслители нашего времени: Справочник по философии Запада ХХ века. М., 1994

1. Підготовка до апеляційного оскарження.

2. Складання апеляційної скарги.

3. Участь в апеляційній інстанції.

4. Підготовка до касаційного оскарження.

5. Участь сторони захисту у касаційному оскарженні.

 

рекомендована література

1. Конституція України - К., 1996.

2. Закон України від 17 липня 1997 року N 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року».

3. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.

4. Закон України «Про адвокатуру» від 5 липня 2012 р.

5. «Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури», затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93 // Голос України. – 1993. – 13 травня.

6. «Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури», затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993р. № 155/93 // голос України. – 1993. – 13 травня.

7. «Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. – № 302. // Урядовий кур’єр. – 1993. – 20 квітня.( зі змінами від 15.06.2011)

8. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною асоціацією адвокатів) // Адвокат. – 1996. - № 1.

9. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988р.

Рекомендована:

1. Адвокат ‑ воин: Принципы и техника уголовной защиты / Сост. А.В. Поляков.‑ М.: Статут, 2007.‑ 447с.

2. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. – М.: «Профобразование», 2000.

3. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному процесі. Навч. Посібник. Київ. Атика. 2003 рік.

4. Рішення конституційного суду України № 13 – рп/2000 року від 16 листопада 2000 року. / справа 1-17/2000. Про право вільного вибору захисника.

5. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук. ‑ практ. посіб. – К.: Вища шк., 2007. ‑ 600с.

6. Судові промови адвокатів України. – К., 2000.

 

 

1.) Наявність в кримінальному процесі стадії апеляційного провадження є однією із гарантій винесення судом законного, обгрунтованного та справедливого рішення. Перед тим, як вирішити питання щодо доцільності апеляційного оскарження слід ознайомитись додатково з матералами справи за участю підзахисного, з протоколом судового засідання, при цьому зробити певні записи необхідних обставин, з посиланням на аркуші справи та подати заяву про надання вироку суду.

У разі ненадання вироку в терміни визначені законодавцем для оскарження (15 діб) слід обговорити з підззахисним щодо заявлення клопотання з приводу відновлення пропущенного строку з поважної причини.

При вирішенні питання про оскарження вироку слід зважити на таке:

1. Апеляційна інстанція має право змінити вирок суду в бік погіршення, а саме визначити міру покарання більшу ніж визначена судом першої інстанції.

2. Чи є доцільним клопотати про направлення справи на додаткове розслдіування?

3. Чи є вагомі підстави для зміни чи скасування рішення суду першої інстанції?

В період підготовки спочатку слід:

1. уважно перглянути законодавство , що регулює апеляційне провадження та зміни до нього.

2. Не зайвим є і перегляд судової практики з подібних питань.

3. Перегляд адвокатського досьє., щодо незадоволених клопотань заявлених під час досудового слідства та у суді.

4. Роз’яснити порядок. строки апеляційного оскарження своєму підзахисному та порядок розгляду скарги судом апеляційної інстанції.

5. З’ясувати чи обьективно, повно та всебічно були розслідувані обставини справи?

6. З’ясувати чи всі помилки досудового слідства були усунуті у суді?

7. Визначитись з питанням доцільності прагнення до певного рішення суду ( скасування, зміна, напралення на новий судовий розгляд чи напрвлення на досудове розслідування).

8. В залежності від бажаного рішення щодо вироку суду першої інстанції збирати аргументи на його користь.

 

2) Зміст апеляції у всякому випадку повинен містити вимоги зазначені у ст. 350 КПК України. Особливу увагу слід приділити п. 4 ,,вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали чи постанови та доводи на її обгрунтування.

Згідно зі ст. 367. Підставами для скасування або зміни судових рішень,

зазначених у частині першій статті 347 цього Кодексу, при розгляді справи в апеляційному суді є:

1) однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства; /зміст розкривається у ст. 368 КПК./

2) невідповідність висновків суду, викладених у вироку (постанові), фактичним обставинам справи; /зміст розкривається у ст. 369 КПК/

3) істотне порушення кримінально-процесуального закону; / зміст розкривається у ст. 370 КПК.

4) неправильне застосування кримінального закону; зміст розкривається у ст. 371 КПК

5) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого. зміст розкривається у Ст. 372 КПК.

 

Згідно зі ст. 368. Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства

 

Однобічним або неповним визнається дізнання, досудове чи судове слідство в суді першої інстанції, коли залишилися недослідженими такі обставини, з’ясування яких може мати істотне значення для правильного вирішення справи.

Дізнання, досудове чи судове слідство в усякому разі визнається однобічним і неповним:

1) коли не були допитані певні особи, не були витребувані і досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи;

2) коли не були досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд, за винятком випадків, коли дослідити їх було неможливо;

3) коли необхідність дослідження тієї чи іншої обставини випливає з нових даних, встановлених при розгляді справи в апеляційному суді;

4) коли не були з’ясовані з достатньою повнотою дані про особу засудженого чи виправданого.

 

 

При написанні апеляційної скарги слід враховувати, що вона повинна бути написана не тільки юридичною мовою, а й інколи простими, але зрозуміли з першого прочитування словами.

Згідно зі ст 350.КПК України в апеляції зазначаються:

1) назва суду, якому адресується апеляція;

2) особа, яка подає апеляцію;

3) вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва суду, який їх постановив;

4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови та доводи на її обгрунтування;

5) прохання особи, яка подає апеляцію;

6) перелік документів, які додаються до апеляції.

При обгрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови апеляція повинна містити посилання на відповідні аркуші справи.

Як правило при обгрунтуванні незаконності рішень бажано відокремлювати одну від іншої тези та надавати аргументацію по кожній.

Спочатку слід звернути увагу апеляційного суду на суттеві порушення норм матеріального та процесуального права а потім можна навести і додаткові порушення норм КПК, навіть тих, що прям не привели до винесення незаконного рішення по справі судом першої інстанції.

Написавши скаргу доцільно декілька разів її перечитати та виправити мовні недоліки. Апеляційні скарги можуть бути подані як підзахисним так і захисником одночасно, при цьому слід враховувати ту обставину, що термін на подачу апеляційної скарги у підзахисного. який знаходиться під вартою рахується з моменту отримання ним копії вироку. А це як правило пізніше на декілька діб і цим необхідно користуватись. Апеляція подається через той суд який постановив вирок, до неї додаються копії по числу учасників у справі. Цей останній обов’язок не стосується засудженого, він подає апеляцію в одному єкземплярі.

Згідно зі ст. 351 КПК України особи. інтересів яких стосується апеляція мають право ознайомитися з нею і отримати її копію та подати на неї свої заперечення (наприклад на апеляцію інших засуджених). Якщо підсудний знаходиться не під вартою то слід заявити клопотання про його виклик в апеляційний суд.

Згідно зі статтею 355 КПК До початку розгляду справи в апеляційному суді особа, яка подала апеляцію може її доповнити, змінити або відкликати, а також надати свої заперечення на апеляцію іншого учасника судового розгляду.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
 4. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 5. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 6. Виділення мікротем у власному висловлюванні. Складання плану
 7. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів
 8. Виникнення справочинства. Історія розвитку писемності. Складання документів у Київській Русі
 9. Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
 10. Геометричний метод складання сил
 11. Для складання системи нормальних рівнянь
 12. ЕТАП 12. СКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 3 | Лекції та методика їх проведення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.