Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Переклад термінів

Розрізняють перекладання вузькогалузевих термінів, загальновживаних та загальнонаукових слів.

Розпочнемо з особливостей перекладання вузькогалузевих термінів. Пошук терміна-еквівалента (тобто відповідного за значенням терміна) у власній мові (мові перекладу) має починатися з аналізу нового поняття, яке виражає іншомовний термін. Цей аналіз може підказати, яке слово треба вжити на позначення певного поняття. Напр., у російській термінології одна з деталей ізолятора називається «юбка» – очевидно, назву підбирали за подібністю. Українська термінологія для цього поняття має термін «острішок» (від слова «стріха»). Тобто асоціації у творців обох термінів були різні. Правильним уважається такий шлях перекладання термінів: «іншомовний термін → поняття → український термін», а не «іншомовний термін → український термін». Помилковим, напр., буде переклад російського будівельного терміна «грохот» як «гуркіт» чи «грюкіт», оскільки йдеться про назву пристрою для пересівання піску або цементу, і в українській терміносистемі для цього існує слово «решето».

Якщо назва поняття ґрунтується на його найголовнішій властивості чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки беруться за визначальні, напр., у комп’ютерній термінології: user – користувач, mouse – мишка.

Під час перекладання термінів можуть виникнути такі ситуації:

· коли в мові перекладу існують еквіваленти іншого терміна, зафіксовані у словниках;

· коли такі еквіваленти відсутні.

У першому випадку може існувати один або кілька варіантів перекладу іншомовного терміна. Якщо є лише один еквівалент, то така ситуація не викликає особливих труднощів, необхідно лише перевірити адекватність заміни в певному контексті. За наявності кількох еквівалентів слід обирати найбільш адекватний у цьому випадку варіант перекладу.

У другому випадку, коли в мові немає еквівалента іншомовному терміну, переклад можна здійснити такими засобами:

· запозичити іншомовний термін з дотриманням певних правил його транскрибування й коротким тлумаченням у дужках, напр.: scrubber – скрубер (апарат газоочищення);

· послівно перекласти (калькувати), напр.: water supply – водопостачання;

· перекласти іншомовний термін за допомогою описового способу, напр., batch processing – пакетний режим оброблення даних.

Перекладаючи науково-технічний текст, треба мати досить чітке уявлення про українську та іншомовну термінологію певної галузі в цілому.

Переклад загальновживаних слів, до яких, як відомо, відносять слова, які широко вживаються у всіх функціональних стилях мови та є загальними для всіх мовленнєвих різновидів (стіл, шлях, олівець), не викликають, як правило, труднощів.

Переходимо до розгляду особливостей перекладу загальнонаукових слів.

Загальнонаукова лексика – це лексика, характерна переважно для стилю мови науки й техніки в цілому, тобто для всіх галузей. Слова, що належать до цього лексичного шару, є основою для викладання наукової інформації: природа, фактор, атмосфера. Визначення та характеристики загальновживаного та загальнонаукового шарів лексики показують, що межу між ними встановити досить важко.

Загальнонаукові слова мають велике значення для змістової та структурної організації науково-технічного тексту, вони є засобом позначення інтергалузевих понять, а також ланкою, яка пов’язує та організовує словниковий склад науково-технічних текстів.

При перекладанні загальнонаукових слів можливі такі ситуації:

· наявність постійного перекладного еквівалента;

· наявність контекстуального перекладного еквівалента.

Перша ситуація характеризується тим, що пошук певного слова в мові перекладу не викликає труднощів, тобто еквівалент слова мови оригіналу можна знайти у словнику. Такі перекладні еквіваленти називають постійними. Під перекладними еквівалентамиприйнято розуміти одиницю тексту (слово, словосполучення, речення) перекладу, еквіваленту певній одиниці тексту оригіналу. Розгляньмо це на прикладі перекладу з російської мови на українську: Любой интеллект, как естественный, так и искусственный, вынужден взаимодействовать с реальным миром. – Будь-який інтелект, як природний, так і штучний, змушений взаємодіяти з реальним світом. Це речення містить загальнонаукові одиниці, перекладання яких не викликало проблем, бо вони є постійними перекладними еквівалентами відповідним одиницям мови оригіналу.

Друга ситуація складніша, бо під час перекладання неможливо використовувати постійний перекладний еквівалент. Тоді доводиться вдаватися до різних лексичних трансформацій – засобів, за допомогою яких у контексті передають значення слова мови оригіналу, знаходячи йому відповідне в мові перекладу, що не збігається зі словниковим еквівалентом. Іншими словами, лексичні трансформації – це заміни певних слів або словосполучень мови оригіналу з метою точного передання змісту та врахування норм мови перекладу. Такі еквіваленти називають контекстуальними перекладними еквівалентами.

Виокремлюють такі види трансформацій:


Читайте також:

 1. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 1 страница
 2. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 2 страница
 3. Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 3 страница
 4. Визначення основних понять і термінів
 5. Визначення основних термінів статистики відходів. Класифікатор відходів
 6. Визначення понять і термінів.
 7. Визначення термінів
 8. Визначення термінів
 9. Визначення термінів
 10. Визначення термінів
 11. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів
 12. Вимоги нормативних документів щодо термінів подачі інформації про виникнення НС та її медико-санітарні наслідки.




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Контекстуальна заміна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.