Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види бюджетних установ охорони здоров’я

План

Час: 2 год.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ТЕМА 9.

Мета:розглянути сутність та класифікацію закладів охорони здоров’я;порядок їх створення, реорганізації та ліквідації; визначити особливості фінансово-господарської діяльності та джерела формування коштів установ охорони здоров’я; проаналізувати основні напрями видатків бюджетних установ сфери охорони здоров’я.

9.1 Види бюджетних установ охорони здоров’я.

9.2. Фінансування закладів охорони здоров’я.

9.3. Видатки установ охорони здоров’я, їх класифікація та планування.

 

Заклади охорони здоров'я це установи та організації, завданням яких є забезпечення різних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Згідно з бюджетною класифікацією до закладів охорони здоров'я належать:

· лікарні широкого профілю;

· спеціалізовані медичні заклади;

· поліклініки та амбулаторії;

· спеціалізовані поліклініки;

· загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки;

· фельдшерсько-акушерські пункти;

· санітарно-епідеміологічна служба.

Під лікарнями розуміють заклади, де медична допомога стаціонарним хворим надається під безпосереднім наглядом кваліфікованого медичного персоналу. Видатки на утримання лікарень широкого профілю включають управління, контроль та матеріальне забезпечення роботи лікарень і клінік, які не спеціалізуються в будь-якій одній вузькій галузі. Сюди ж включаються видатки на будівництво лікарень, придбання обладнання, медикаментів і предметів загального призначення.

Спеціалізовані медичні заклади відрізняються від лікарень і клінік широкого профілю тим, що їх послуги обмежуються лікуванням певних видів захворювання та обслуговуванням певних типів пацієнтів. До цієї ж категорії віднесені станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Поліклініки і амбулаторії, спеціалізовані поліклініки забезпечують надання медичних амбулаторних послуг, що надаються медичним персоналом шляхом як безпосереднього нагляду, так й дистанційного обслуговування.

Фельдшерсько-акушерський пункт – лікувально-профілактична установа, що входить до складу сільської лікарської ділянки й здійснює під управлянням лікарні чи амбулаторії комплекс лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних заходів на певній території. Є первісною, долікарською ланкою сфери охорони здоров’я в сільської місцевості.

Санітарно-епідеміологічна служба України – система закладів, що здійснює збереження та зміцнення здоров'я населення шляхом забезпечення санепiдблагополуччя, впровадження комплексу заходів щодо попередження, локалiзацiї та лiквiдацiї, в разi виникнення, епiдемiчних ускладнень, запобігання гострим хронічним отруєнням на території України та реалізує державну політику з питань профілактики захворювань населення.

Прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я охоплюють організацію, розвиток, забезпечення діяльності і управління нею в галузі прикладних досліджень і експериментальних розробок, пов'язаних з характером, запобіганням, діагностикою, лікуванням та розповсюдженням різних захворювань.

 

9.2. Фінансування закладів охорони здоров’я

 

Фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних, власних і залучених коштів. Фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я здійснюється на основі єдиного кошторису доходів і видатків. Згідно структури системи закладів охорони здоров’я відповідно формуються джерела формування коштів установ охорони здоров’я.

Джерелами формування коштів закладів охорони здоров’я є:

· кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативним фінансуванням закладів охорони здоров’я;

· кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі охорони здоров’я;

· доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

· дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування;

· кредити і позички банків;

· добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

· інші надходження, не заборонені законодавством.

Кошти державного бюджету України та місцевих бюджетів, асигновані на охорону здоров'я, використовуються для забезпечення населенню гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, фінансування державних і місцевих програм охорони здоров'я та фундаментальних наукових досліджень з цих питань. Обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково-обґрунтованих нормативів із розрахунку на одного жителя.

За рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів фінансуються загальнодоступні для населення заклади охорони здоров'я. Кошти, не використані закладом охорони здоров'я, не вилучаються і відповідне зменшення фінансування на наступний період не провадиться.

Відомчі та інші заклади охорони здоров'я, що обслуговують окремі категорії населення за професійною, відомчою або іншою, не пов'язаною зі станом здоров'я людини ознакою, фінансуються, як правило, за рахунок підприємств, установ і організацій, які вони обслуговують. Але допускається фінансова підтримка таких закладів за рахунок державного або місцевого бюджетів, якщо працівники відповідного відомства, підприємства, установи або організації становлять значну частину населення цієї місцевості.

Усі заклади охорони здоров'я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги в галузі охорони здоров'я. Кошти, не використані закладом охорони здоров'я, не вилучаються і відповідне зменшення фінансування на наступний період не провадиться.

Окрім бюджетного фінансування установи сфери охорони здоров’я джерелом фінансування є надання платних послуг, питома вага яких в якості фінансового забезпечення має тенденцію до збільшення. Законодавством встановлений перелік надання платних послуг. До них належать:

I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я:

1. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями.

2. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД).

3. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона.

4. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення.

5. Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги.

6. Лікування логоневрозів у дорослих.

7. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

8. Медичні огляди:

· для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

· попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

9. Протезування в тому числі зубне, слухове та очне.

10. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.

11. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я.

12. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.

13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

14. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров'я.

15. Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини.

16. Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру.

17. Надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок).

18. Проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує.

19. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні.

20. Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини.

21. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України).

22. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.

23. Обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів.

24. Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу.

25. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах.

26. Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб.

27. Проведення судово-медичних досліджень за замовленням іноземних громадян.

28. Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові.

29. Видача бланків особистої медичної книжки.

30. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни:

· закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

· закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

· прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

· повторно проходять інтернатуру;

· бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

31. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги.

32. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.

II. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності:

1. Послуги пралень за договорами.

2. Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт.

3. Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

5. Виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними господарствами, лікувально-виробничими та виробничими майстернями, молочними кухнями, закладами громадського харчування.

6. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування).

7. Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні.

Перелік платних послуг установ охорони здоров’я підлягає уточненню зіставна розвитку нормативно-законодавчого регулювання діяльності установ сфери охорони здоров’я.


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 3. Автоматизація насосних установок.
 4. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 5. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 6. Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична експертиза.
 7. Акти з охорони праці в організації.
 8. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 9. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 10. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 11. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 12. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
Переглядів: 1341

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Видатки установ сфери освіти, їх класифікація | Видатки установ охорони здоров’я, їх класифікація та планування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.