Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Видатки на державне управління та судову владу

 

Однією з функцій держави є управління. В Україні за нинішніх умов створення демократичної правової держави з соціально орієнтованою економікою постало завдання сформувати ефективнішу систему державного управління, оновити зміст діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вирішенню цього завдання має сприяти проведення адміністративної реформи, яка надасть змогу державі ефективно виконувати свої функції з управління економікою.

До системи органів державної влади в Україні входять: законодавча, виконавча та судова влада. Видатки на державне управління включають витрати:

· на функціонування законодавчої влади (апарату Республіки Крим, забезпечення діяльності народних депутатів, апарату Рахункової палати Верховної Ради України);

· на функціонування виконавчої влади (апарату Кабінету Міністрів України, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування);

· на утримання Президента України та його апарату;

· на утримання фінансових та фіскальних органів (Державної податкової служби України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Державної митної служби України, Державного казначейства та інших);

· на загальне планування і статистичні служби;

· інші видатки на загальнодержавне управління (виготовлення національної валюти, бланків цінних паперів, орденів, медалей, монет, паспортизація населення, видатки на запровадження нового податкового і бюджетного законодавства тощо).

До складу видатків на судову владу належать видатки на утримання: Конституційного та Верховного суду України, обласних, районних (міських) судів, Вищого арбітражного суду, арбітражних та військових судів.

На утримання органів влади й управління спрямовуються кошти бюджетів усіх рівнів. З державного бюджету України фінансуються видатки на функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади, утримання Президента України та його апарату, фінансових і фіскальних органів, загальне планування і статистичні служби. З республіканського бюджету АР Крим утримуються органи влади Автономної Республіки Крим. З обласних, районних і місцевих бюджетів здійснюються видатки на утримання відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Планування видатків на утримання органів державної влади здійснюється у формі складання індивідуальних і зведених кошторисів. Індивідуальні кошториси – єдині кошториси доходів і видатків складаються в розрізі окремих бюджетних організацій та установ. На рівні міністерств складаються зведені кошториси, які включають доходи та видатки індивідуальних кошторисів підпорядкованих установ.

Формування єдиного кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з бюджету, яку вищестояща організація надсилає усім підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування. У процесі визначення лімітів витрат враховується об'єктивна потреба в коштах органів державної влади, виходячи із обсягів і характеру виконуваної роботи, штатної чисельності та намічених заходів щодо скорочення витрат.

Кошторис затверджується керівником відповідної вищестоящої організації не пізніше ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого провадиться фінансування. Разом із кошторисом затверджується штатний розпис органів державної влади, включаючи їхні структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціальних чи інших позабюджетних коштів. У штатному розписі вказуються кількість штатних одиниць у розрізі структурних підрозділів, посадові оклади на кожну посаду і місячний фонд оплати праці у розрахунку на одну посаду.

Кошториси центральних органів виконавчої влади незалежно від джерел утримання обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджуються Міністерством фінансів України. Кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Кошториси управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій затверджуються відповідно обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після попередньої експертизи в обласних, Київському та Севастопольському міських фінансових управліннях. Кошториси управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних адміністрацій затверджуються районними державними адміністраціями після попередньої експертизи у районних фінансових відділах. У доходній частині єдиного кошторису доходів та видатків органів державної влади зазначаються планові обсяги бюджетних асигнувань, що надаються на їх утримання, а також надходження з інших джерел, одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами. У видатковій частині кошторису зазначається загальна сума витрат з розподілом їх за категоріями видатків економічної класифікації:

· оплата праці адміністративно-управлінського персоналу;

· нарахування на заробітну плату;

· придбання предметів постачання та матеріалів для управлінсько-адміністративних цілей;

· видатки на відрядження;

· оплата комунальних, транспортних та інших послуг;

· придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

· капітальне будівництво;

· капітальний ремонт та інше.

Кошти на оплату праці займають найбільшу питому вагу у складі видатків органів влади і управління. Працівники цих органів мають статус державних службовців, оплата їхньої праці здійснюється на основі Закону України «Про державну службу». Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов'язків.

До посадових окладів в органах державної служби встановлені надбавки за ранги державних службовців. Ранг службовцю присвоюється відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Усі посади в органах державної служби поділяються на категорії. Критерії поділу посад за категоріями: організаційно-правовий рівень органу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу.

На розмір оплати праці державних службовців впливає стаж їхньої роботи в державних органах. Щомісячні надбавки завислугу років встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади».

З метою залучення до роботи в апараті органів державної виконавчої влади висококваліфікованих спеціалістів встановлені доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук зі спеціальності, пов'язаної зроботою на певній посаді. Крім того, в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті України, виплачуються надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи з урахуванням доплати за ранг.

Якщо діючий обсяг посадового окладу нижчий ніж заробітна плата, посадовий оклад державного службовця встановлюється відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

При визначенні розмірів видатків на утримання обласних, районних і місцевих рад та їх виконавчих органів їм рекомендується дотримуватися типових штатів, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України.

Місячний фонд оплати праці кожного конкретного органу державної влади визначається шляхом додавання всіх передбачених видів виплат за кожною посадою (посадовий оклад, доплата за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок). Річний фонд оплати праці обчислюється множенням місячного фонду оплати праці на 12. При плануванні видатків на оплату праці враховується преміювання працівників, але виплата премій здійснюється лише в межах наявних у бюджеті коштів.

Нарахування на фонд оплати праці встановлені чинним законодавством для бюджетних організацій у такі державні цільові фонди: Пенсійний фонд України в розмірі 33,2%, Фонд соціального страхування України 1,5%, Державний фонд сприяння зайнятості населення 1,3%, Фонд страхування від нещасних випадків на підприємстві й професійних захворювань – 0,2%. Тарифи відрахувань встановлені до фактичних витрат на оплату праці.

Планування видатків на відрядження здійснюється виходячи із кількості та тривалості відряджень, а також віддаленості населених пунктів призначення, до яких плануються відрядження.

Видатки на оплату комунальних, транспортних та інших послуг, необхідних для функціонування органу влади і управління, визначаються виходячи з фактичних аналогічних видатків за попередній період, а також розміру заборгованості І перед відповідними організаціями за перелічені види послуг.

Придбання предметів постачання та матеріалів для управлінсько-адміністративних цілей, обладнання та предметів довгострокового користування, капітальне будівництво та капітальний ремонт в органах влади та управління здійснюються в межах наявних коштів у відповідних бюджетах.

Фінансування і оплата рахунків органів влади і управління, які утримуються за рахунок державного бюджету, здійснюється органами Державного казначейства за наявності даних про територіальне розташування мережі установ на відповідній території та на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Кошторис є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільовий напрямок і поквартальний розподіл коштів установи. Розпорядникам коштів відкриваються реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

За умови економічної кризи і хронічної нестачі бюджетних коштів фінансування управлінських органів здійснюється в розмірах, необхідних лише для забезпечення поточної діяльності. Головним чином, це кошти на оплату праці, в тому числі на покриття заборгованості за попередні роки, відрахування до державних цільових фондів соціального спрямування та на господарське утримання установ і організацій.

 

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Oracle Управління преміальними
 5. А. Видання прав актів управління
 6. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 8. Адаптивні організаційні структури управління.
 9. Адміністративне право і державне управління.
 10. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Адміністративні методи управління
Переглядів: 1636

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Видатки на науково-дослідну діяльність | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.